terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

I. TOEPASSINGSGEBIED

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor het huren van hotelkamers voor accommodatie evenals alle andere diensten en leveringen van de MEININGER Hotels (hierna "contract" genoemd) die in dit verband aan de klant worden verleend. De term "contract" omvat en vervangt de volgende begrippen: hotelaccommodatie-, accommodatie-, logies-, hotel- en hotelkamercontract. De term "klant" is uniform voor gast, klant, huurder, organisator, agent, enz. De bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op diensten en leveringen van MEININGER Hotels (hierna te noemen: Hotel) onder de volgende firmanamen:

 

Hoofdkantoor:

MEININGER Shared Services GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlijn, Duitsland

 

Hotel Amsterdam City West:

Meininger Amsterdam B.V.

Orlyplein 1-67, 1043 DR Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Amsterdam Amstel:

MEININGER Amsterdam Amstelstation B. V.

Orlyplein 1, 1043 DR Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Berlin Airport:

MEININGER Airport Hotels BBI GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Central Station:

MEININGER Berlin Hauptbahnhof GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Mitte Humboldthaus:

Meininger Oranienburger Straße GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Alexanderplatz:

MEININGER 10 City Hostel Berlin Mitte GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin East Side Gallery:

MEININGER Hotel Berlin East Side Gallery GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Tiergarten:

MEININGER Hotel Berlin Tiergarten GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Brussels City Center:

Meininger Brussels GmbH

Quai du Hainaut 33, 1080 Brussels, Belgium

 

Urban House Copenhagen by MEININGER Hotels

MEININGER Hotel Copenhagen ApS

Colbjørnsensgade 11, 1652 Copenhagen V, Denmark

 

Hotel Frankfurt/Main Airport:

Meininger Airport Frankfurt GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Frankfurt/Main Convention Center:

MEININGER 10 Frankfurt GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Hamburg City Center:

MEININGER 10 Hamburg GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Leipzig Central Station:

MEININGER Hotel Leipzig Hauptbahnhof GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel London Hyde Park:

MEININGER Limited

Baden Powell House, 65-67 Queens Gate, SW7 5JS London, United Kingdom

 

Hotel Munich City Center:

MEININGER 10 Hostel & Reisevermittlungs GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Munich Olympiapark:

MEININGER Hotel Munich Olympiapark GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Salzburg City Center:

MEININGER Hotelerrichtungs GmbH

Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg, Austria

 

Hotel Vienna Central Station:

MEININGER Hostels & Hotels GmbH

Columbusgasse 16, 1100 Vienna, Austria

 

Hotel Vienna Downtown Franz:

MEININGER Wien GmbH

Rembrandtstraße 21, 1020 Vienna, Austria

 

Hotel Vienna Downtown Sissi:

MEININGER Wien Schiffamtsgasse GmbH

Schiffamtsgasse 15, 1020 Vienna, Austria

 

Milano Garibaldi:

MEININGER Hotel Milan City SRL

Via Crocefisso 5, Milano, Italy, cap 20122

 

Milano Lambrate:

MEININGER Hotel Milan Lambrate SRL

Via Crocefisso 5, Milano, Italy, cap 20122

 

Roma Termini:

MEININGER Hotel Rom Termini Station SRL

 

Via delle Quattro Fontane 20, Rome, Italy, cap 00184

 

Milano Lambrate:

MEININGER Hotel Milan Lambrate SRL

Via Crocefisso 5, Milano, Italy, cap 20122

 

Roma Termini:

MEININGER Hotel Rom Termini Station SRL

Via delle Quattro Fontane 20, Rome, Italy, cap 00184

 

2. De algemene handelsvoorwaarden van de Klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

II. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

1. Het contract komt tot stand op het moment dat het hotel het verzoek van de Klant accepteert. De acceptatie wordt gemeld via een boekingsbevestiging van het Hotel. Het hotel kan de boeking schriftelijk bevestigen. Wanneer een boeking wordt gemaakt via de website van het Hotel (www.meininger-hotels.com) en betaling of autorisatie van het betaalmiddel mislukt, zal er geen boeking worden gemaakt en zal er dus geen contract tot stand komen.

2. De partijen bij het contract zijn het Hotel en de Klant. Als de boeking niet door de Klant zelf wordt gedaan, maar in plaats daarvan door een derde partij, zijn de derde partij en de Klant aansprakelijk als gezamenlijke schuldenaren tegenover het Hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Desalniettemin verbindt de derde partij zich ertoe om alle informatie die relevant is voor de boeking aan de Klant door te geven, in het bijzonder deze algemene voorwaarden.

3. Voor het opnieuw verhuren en onderverhuren van de kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hotel vereist.

4. Reserveringen mogen alleen worden gemaakt door personen met volledige rechtsbevoegdheid.

5. Als een Klant meerdere boekingen voor individuele reizigers van maximaal elf personen voor dezelfde periode maakt, waarbij groepsreserveringen voor groepen van twaalf personen of meer ook kunnen worden gemaakt, behoudt het Hotel zich het recht voor om de boekingen samen te voegen in een groepsreservering en verder te gaan in overeenstemming met de bepalingen die daarop van toepassing zijn.

6. De van toepassing zijnde HUISREGELS maken ook deel uit van het Contract. De HUISREGELS kunnen worden gedownload van de MEININGER Hotel-website (www.meininger-hotels.com) of worden verkregen in het Hotel.

 

III. DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING

1. Het Hotel is verplicht om de door de Klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

2. Het Hotel heeft het recht om de Klant in een ander Hotel van een gelijkwaardige standaard en serviceniveau tegen de gereserveerde prijs te huisvesten zonder aanleiding te geven tot verhaalvorderingen tegen het Hotel als daar een goede reden voor is, met name waar accommodatie in het gereserveerde Hotel niet mogelijk is.

3. De Klant gaat akkoord met het betalen van de overeengekomen of van toepassing zijnde prijzen van het hotel voor de huur van de kamer en alle extra geboekte of gebruikte diensten. Dit geldt ook voor alle diensten die door de Klant rechtstreeks of via het Hotel worden besteld en die door derden worden uitgevoerd en door het Hotel worden uitbesteed.

4. Het Hotel accepteert geen biljetten van 500 euro bij het betalen van de prijs en, met uitzondering van Londen, geen cheques.

5. De overeengekomen prijzen zijn inclusief alle belastingen en lokale heffingen die van toepassing zijn op het moment dat het contract werd gesloten, en omvatten geen lokale heffingen die rechtstreeks door de Klant verschuldigd zijn krachtens de toepasselijke gemeentelijke wetgeving (bijvoorbeeld spa-belasting). In geval van een wijziging van de wettelijke BTW of de invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen op de diensten na de totstandkoming van het contract, worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. Wanneer het Contract met een consument wordt gesloten, is dit alleen van toepassing als de periode tussen de sluiting van het Contract en de uitvoering van het Contract meer dan vier maanden bedraagt.

6. Het Hotel kan zijn toestemming voor een latere wijziging aangevraagd door de Klant voor het aantal of de categorie van de kamers of bedden die geboekt zijn of de diensten van het Hotel of de duur van het verblijf, ervan afhankelijk maken dat de prijs van de kamer en / of de andere diensten van het Hotel wordt verhoogd.

7. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft het Hotel het recht om een ??adequaat voorschot of borg te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van de aanbetaling en de betalingstermijnen kunnen schriftelijk in het Contract worden overeengekomen.

8. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. betalingsverzuim door de Klant of verlenging van de reikwijdte van het Contract, is het Hotel gerechtigd om een ??aanbetaling of borg zoals uiteengezet in deel 7 hierboven te vragen of om de contractueel overeengekomen aanbetaling of borgsom te verhogen tot het volledige bedrag van de overeengekomen betaling, zelfs na het sluiten van het Contract.

9. Tenzij anders is overeengekomen, is de totale prijs verminderd met eventuele reeds betaalde vooruitbetalingen verschuldigd op vertoon van een gedetailleerde factuur bij aankomst voorafgaand aan de levering van de kamer en / of andere diensten van het Hotel.

10. Bij het begin van en tijdens het verblijf heeft het Hotel verder het recht om van de Klant een redelijke aanbetaling of borg te vragen zoals uiteengezet in deel 7. hierboven voor bestaande of toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het Contract, tenzij deze al betaald was onder deel 7. en / of deel 8. hierboven.

11. Tenzij anders overeengekomen, is voor groepen van twaalf personen of meer een aanbetaling van 10 procent van de totale boekingsprijs onmiddellijk verschuldigd bij de bevestiging van de boeking. Tenzij anders overeengekomen, is het resterende bedrag uiterlijk vier weken voor aankomst verschuldigd, zonder dat het Hotel een afzonderlijke betalingsherinnering afgeeft. In het geval van groepsreserveringen die minder dan acht weken voor aankomst worden geboekt, is het eerste aanbetalingsbedrag van 10 procent niet van toepassing en is de totale boekingsprijs onmiddellijk volledig verschuldigd bij de bevestiging van de boeking.

12. Betaling op factuur is alleen toegestaan ??met uitdrukkelijke toestemming van het Hotel, waar geen recht op bestaat, en onder voorbehoud van de indiening van een kostenoverdrachtsverklaring. Kostenoverdrachten worden alleen geaccepteerd van bedrijven of instellingen met hoofdkantoor in de Europese Unie. Als de reservering niet door een overheidsinstantie of overheidsinstelling wordt gedaan, vraagt ??het Hotel een aanbetaling in de vorm van een creditcardgarantie. Kostenoverdrachten zijn uitsluitend van toepassing op huisvestingskosten, tenzij er een uitdrukkelijke bevestiging is ontvangen dat de kosten van andere, expliciet vermelde services ook worden overgedragen. Alleen volledig ingevulde formulieren van het Hotel of verklaringen van de kostenoverdracht op briefpapier van de onderneming worden geaccepteerd die ten minste het reserveringsnummer, de gastnaam (-namen), de aankomst- en vertrekdatum, het aantal personen en kamers, de totale prijs, een bedrijf of openbare autoriteit / institutionele stempel en een handtekening van een bevoegde ondertekenaar bevatten. Het Hotel behoudt zich het recht voor om kostenoverdrachtsverklaringen in individuele gevallen te weigeren. De factuur wordt na het verblijf van de Klant naar het bedrijf / de instelling verzonden.

13. Speciale bevestigingen voor visumaanvragen worden alleen uitgegeven na vooruitbetaling van de totale prijs van de boeking. Een vergoeding van € 10,00 of £ 10,00 is verschuldigd voor deze service, te betalen samen met het voorschot. Als de reservering wordt geannuleerd of de visumaanvraag wordt afgewezen, worden deze kosten niet terugbetaald.

14. Speciale aanbiedingen en kortingen kunnen niet worden gecombineerd. De goedkoopste aanbieding is in elk geval van toepassing. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bij aankomst het overeenkomstige bewijs van de klant aan te vragen.

15. De facturen van het Hotel zijn direct na ontvangst door de Klant verschuldigd zonder aftrek. De klant is in gebreke als hij de factuur niet binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur betaalt. In geval van wanbetaling is het Hotel gerechtigd om vertragingsrente te vragen tegen het geldende wettelijke tarief. Voor wettelijke transacties waarbij een consument is betrokken, is de wettelijke vertragingsrente vijf procent boven de basisrente en voor alle andere transacties negen procentpunten boven de basisrente. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bewijs van een groter verlies te leveren. Het Hotel kan verder herinneringskosten van € 5,00 of £ 5,00 vragen voor elke herinnering na het in gebreke blijven.

16. Eventuele bankkosten en valutaverschillen die ontstaan bij de betaling van de prijs, zijn voor rekening van de Klant. In het geval van terugvorderingen, zal het Hotel de Klant de gemaakte kosten factureren.

17. Terugbetalingen worden meestal gedaan met behulp van het originele betaalmiddel. In uitzonderlijke gevallen is een restitutie in contanten of een terugbetaling via overschrijving op de rekening van de Klant mogelijk. Als het Hotel niet verantwoordelijk is voor de restitutie, zijn de bepalingen van deel 16. hierboven van toepassing.

18. De Klant kan alleen vorderingen op het Hotel verrekenen of in mindering brengen, of een recht van retentie uitvoeren voor onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen.

 

IV. INTREKKING DOOR DE KLANT (ANNULERING) / NIET-GEBRUIK VAN DE GERESERVEERDE DIENSTEN (NO SHOW)

1. Het Hotel verleent de Klant een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen:

1.1. Kamerreserveringen van individuele reizigers tot elf personen:

a) Tenzij anders overeengekomen, zijn gratis annuleringen mogelijk tot 18.00 uur (lokale tijd van het hotel) op de dag van aankomst.

b) Als een boeking met de status "gegarandeerde boeking" (hierna: Gegarandeerde boeking) wordt geannuleerd op de dag van aankomst na 18.00 uur, of als de service niet wordt gebruikt, zullen annuleringskosten van 90 procent van de contractuele overeengekomen overnachtingsprijs van de eerste nacht worden geheven.

c) In afwijking van het bovenstaande kunnen boekingen met het label "niet-restitueerbaar" niet kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor verlaagde "vaste" prijzen. In het geval van een annulering kan geen restitutie worden verleend. De aftrek van bespaarde uitgaven is al inbegrepen in de gereduceerde prijs.

1.2. Kamerreserveringen voor groepen van twaalf personen en meer:

De deadline voor gratis annuleringen is 60 dagen vóór de dag van aankomst voor groepsreserveringen op basis van kamers met meerdere bedden. Voor groepen op basis van een- en tweepersoonskamers is de deadline voor gratis annuleringen 45 dagen vóór de dag van aankomst. Deze termijnen zijn ook van toepassing als het contract binnen de respectieve termijn wordt gesloten. Bij annulering na deze termijnen zijn annuleringskosten verschuldigd volgens de volgende voorwaarden:

a) Vanaf 59 dagen (groepsreservering op basis van kamers met meerdere bedden) of 44 dagen (groepsreservering op basis van een- en tweepersoonskamers) tot 30 dagen voor aankomst, is 30 procent van de overeengekomen boekingsprijs verschuldigd.

b) 29 tot 10 dagen voor aankomst: 50 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs is verschuldigd.

c) 9 tot 1 dag (en) voor aankomst: 80 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs is verschuldigd.

d) In geval van annulering op de dag van aankomst of niet-gebruik van de service, is 90 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs verschuldigd.

e) Als het aantal personen binnen deze deadlines met meer dan tien procent daalt, zijn de bovengenoemde annuleringskosten van toepassing op de personen die hebben geannuleerd. Tot tien procent van het aantal personen kan maximaal een dag voor aankomst kosteloos worden geannuleerd.

1.3. Geboekte cateringdiensten kunnen maximaal acht dagen voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden annuleringskosten van 100 procent van de overeengekomen prijs betaald.

2. Het staat de Klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde forfaitaire schadevergoedingsvorderingen niet of niet ter hoogte van het vereiste bedrag voor het Hotel zijn ontstaan.

3. De voorgaande bepalingen met betrekking tot de annuleringstermijnen en -kosten zijn van toepassing onder voorbehoud van andere contractuele bepalingen.

4. De Klant moet zijn herroepingsrecht schriftelijk uitoefenen.

5. Het herroepingsrecht van de Klant vervalt indien de Klant het niet binnen de in deel 1 hierboven vermelde termijnen uitoefent.

6. Als het overeengekomen herroepingsrecht is verstreken en er verder geen wettelijk herroepingsrecht of ontslag is en het Hotel niet akkoord gaat met een ontbinding van het contract, heeft het Hotel recht op de overeengekomen vergoeding, ondanks het niet gebruiken van de service. Het Hotel moet eventuele inkomsten uit het opnieuw verhuren aan anderen verrekenen, evenals de bespaarde kosten. Als de kamers niet opnieuw worden verhuurd, kan het Hotel een aftrek inschatten voor de bespaarde kosten. In dit geval is de Klant verplicht om ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor accommodatie met of zonder ontbijt te betalen, evenals een vaste vergoeding voor diensten van derden. De Klant heeft het recht om aan te tonen dat de voorgaande vordering niet of niet ten hoogte van het vereiste bedrag is ontstaan.

 

V. ANNULERING DOOR HOTEL

1. Indien is overeengekomen dat de Klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het Contract kan terugtrekken, heeft het Hotel in deze periode het recht om het contract te herroepen, als er reserveringsaanvragen zijn van andere klanten naar de gecontracteerde kamer en de Klant geen afstand doet van zijn recht op intrekking wanneer het Hotel hierom binnen een redelijke termijn vraagt.

2. Indien een overeengekomen of gevraagde vooruitbetaling of aanbetaling conform clausule III, punt 7, 8 en 11 niet wordt betaald, zelfs niet na het verstrijken van de door het hotel vastgestelde redelijke respijtperiode, heeft het hotel het recht om het contract te herroepen.

3. Verder heeft het Hotel het recht op buitengewone opzegging van het contract om gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder indien

- overmacht of andere omstandigheden die niet de schuld zijn van het Hotel, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk maken;

- kamers worden geboekt onder misleidende of valse informatie of met verzwijging van belangrijke feiten; daarbij kan de identiteit van de Klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf van cruciaal belang zijn;

- het Hotel redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldienst de goede werking, veiligheid of reputatie van het Hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of de organisatie van het Hotel;

- het doel of de reden van het verblijf onwettig is;

- er sprake is van een schending van clausule II punt 3 of 4, clausule VI punt 4 of 8 tot 10;

- het Hotel kennis neemt van omstandigheden die erop wijzen dat de financiële positie van de Klant wezenlijk is verslechterd sinds het sluiten van het Contract, in het bijzonder als de Klant geen aan het Hotel verschuldigde vorderingen betaalt of geen toereikende aanbetaling doet en als gevolg daarvan de betalingsvorderingen van het Hotel in gevaar lijken te komen;

- de klant een aanvraag heeft ingediend voor een insolventieprocedure die over zijn vermogen moet worden geopend, een beëdigde verklaring heeft ingediend op grond van sectie 802 c (3) Duitse wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung), een minnelijke schikking heeft getroffen voor het beheer van zijn schulden of zijn betalingen heeft opgeschort;

- een insolventieprocedure wordt gestart over het vermogen van de klant of de inleiding ervan wordt afgewezen op grond van onvoldoende activa of om andere redenen.

4. De gerechtvaardigde intrekking van het Hotel geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de Klant.

 

VI. AANKOMST EN VERTREK, VERDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET HOTELVERBLIJF

1. De Klant verkrijgt geen aanspraak op de levering van specifieke kamers, tenzij het Hotel de bepaling van specifieke kamers schriftelijk heeft bevestigd.

2. In het geval van groepsreserveringen van twaalf personen of meer met accommodatie in kamers met meerdere bedden, zal het Hotel de toewijzing van de kamers specificeren.

3. Geboekte kamers zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar voor de Klant op de overeengekomen dag van aankomst. De Klant heeft geen recht op een eerdere beschikbaarheid van de kamers.

4. Geboekte kamers moeten uiterlijk om 18.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst door de Klant in gebruik worden genomen, tenzij er een gegarandeerde boeking is zoals uiteengezet in clausule IV. 1.1 b) of c) die werd bevestigd door een aanbetaling of door het opgeven van een creditcard. In geval van niet-gegarandeerde reserveringen heeft het Hotel het recht om de kamers na 18.00 uur opnieuw te verhuren, zonder dat de Klant enige aanspraak op compensatie kan maken.

5. Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur leeggeruimd ter beschikking gesteld te worden aan het Hotel. Daarna kan het Hotel bovenop de schade die ontstaat door het gebruik van de kamer na afloop van de contractueel vastgelegde huurperiode 100 procent van de volledige van toepassing zijnde verblijfsprijs (de toepasselijke online prijs op www.meininger-hotels.com) in rekening brengen. Contractuele vorderingen van de Klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de Klant vrij om aan het hotel te bewijzen dat er geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op gebruiksvergoeding is ontstaan. Als een laat vertrek van tevoren is geboekt, wordt de vertrektijd verlengd tot uiterlijk om 14.00 uur.

6. Voor groepen van twaalf personen of meer ontvangt het Hotel uiterlijk bij aankomst een lijst met alle deelnemers met hun volledige naam en geboortedatum.

7. Indien het totale aantal binnengekomen personen groter is dan het contractueel overeengekomen aantal personen, hebben de extra personen geen recht op accommodatie.

8. Personen onder de 18 jaar mogen niet in slaapzalen slapen. Minderjarigen mogen alleen in privékamers verblijven als ze worden begeleid door een ouder of minstens een persoon ouder dan 18 jaar die is gemachtigd door hun wettelijke voogd of met een schriftelijke toestemmingsverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs / paspoort van een wettelijke voogd. Dit laatste wordt alleen geaccepteerd voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op groepsreizigers vergezeld van een persoon ouder dan 18 die door de wettelijke voogden is gemachtigd. Het Hotel behoudt zich het recht voor om minderjarigen in individuele gevallen te weigeren.

9. Accommodatie in de slaapzaal is beperkt tot een maximum van 14 nachten binnen een periode van vier weken.

10. Huisdieren of medische apparaten met grote geluidsoverlast (bijv. beademingstoestellen / zuurstofapparatuur) zijn alleen toegestaan in privékamers. Het Hotel kan in individuele gevallen dieren weigeren. Dieren moeten altijd vooraf worden aangemeld bij het Hotel. Het Hotel rekent een vergoeding van EUR 10 per huisdier per nacht. In Londen zijn dieren niet toegestaan.

11. Bij het reserveren van het ontbijt wordt het ontbijt na elke overnachting geserveerd. Bij het reserveren van half- of volpension, wordt als eerste maaltijd het diner op de avond van aankomst geserveerd, tenzij anders is overeengekomen. De maaltijden worden uiterlijk bij aankomst van de Klant of de groep met het hotel afgesproken.

 

VII. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING

1. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van het Hotel of ernstige vervuiling veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Als de schuldige persoon binnen een groep niet kan worden geïdentificeerd, is de hele groep aansprakelijk. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bij aankomst of tijdens het verblijf een borg van maximaal € 500,00 of £ 500,00 per boeking te eisen. Dit bedrag wordt bij vertrek gerestitueerd, mits er op dat moment geen schade of ernstige verontreiniging door de Klant of groep is vastgesteld. Eventuele schade of kosten voor het reinigen van ernstige vervuiling die verder gaan dan het bedrag van de borg moeten rechtstreeks worden afgerekend bij het Hotel of achteraf worden gefactureerd als het Hotel bijvoorbeeld wordt gefactureerd voor de kosten van een inzet van de brandweer of een andere derde partij hulpdiensten. Dit laatste geldt ook voor schade of ernstige vervuiling die pas na vertrek van de Klant of groep wordt vastgesteld.

2. Roken is ten strengste verboden in alle delen van het Hotel. In het geval van een overtreding, zal het Hotel een toeslag van € 250,00 of £ 250,00 in rekening brengen. Hetzelfde geldt voor de interferentie met rookmelders of het ongeoorloofd openen van nooduitgangen. Het Hotel behoudt zich het recht voor om een ??hogere vordering te doen als het Hotel bijvoorbeeld wordt gefactureerd voor een inzet van de brandweer of als een brand veroorzaakt door ongeoorloofd roken schade aan het Hotel heeft veroorzaakt.

3. Als de diensten van het Hotel onderbroken of defect zijn, zal het Hotel proberen de situatie onmiddellijk te herstellen na kennisgeving door de Klant. Als de Klant de fout heeft gemaakt om het Hotel niet op de hoogte te stellen van een gebrek, is er geen aanspraak op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.

4. Het Hotel is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Het is verder aansprakelijk voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het Hotel of een andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige schending van contractuele verplichtingen van het Hotel. Een plichtsverzuim door het hotel staat gelijk aan een schending door zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agenten. Alle andere vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij hierna anders geregeld.

5. Het Hotel is aansprakelijk jegens de Klant voor spullen die in het Hotel worden gebracht op grond van de wettelijke bepalingen. Als de Klant geld, waardepapieren en waardevolle spullen met een waarde van meer dan € 800 of andere items met een waarde van meer dan € 3500 wil meenemen, vereist dit een speciale bewaarovereenkomst met het Hotel.

6. Als de Klant gebruikmaakt van een parkeerplaats in de hotelgarage of op een parkeerplaats van het Hotel, ook wanneer dit tegen een vergoeding wordt gedaan, leidt dit niet tot een bewaarovereenkomst. Het Hotel heeft geen bewakingsplicht. In het geval van verlies of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en de inhoud ervan, is het Hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met sectie 4. hierboven. In dit geval moet de schade uiterlijk bij het verlaten van het hotelterrein worden ingediend bij het Hotel.

7. Het Hotel voert met grote zorgvuldigheid wake-up calls uit. Vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

8. Berichten, post en goederenzendingen voor de Klant worden met de grootste zorg afgehandeld. Het Hotel zorgt voor de ontvangst, de bewaring en - desgewenst - tegen betaling ook voor de nazending van dergelijke goederen alsmede op verzoek ook voor gevonden en verloren voorwerpen. Het bezorgadres van het Hotel kan afwijken van het Hotel- of bedrijfsadres. Er kan geen aanspraak op compensatie worden ingediend behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Het hotel heeft het recht om na een opslagperiode van uiterlijk een maand de bovenstaande artikelen tegen een redelijke vergoeding aan het plaatselijke bureau voor verloren voorwerpen te geven.

9. Eventuele compensatievorderingen van de Klant vervallen uiterlijk twee jaar na het moment waarop de Klant kennis heeft genomen van de schade, of, zonder rekening te houden met deze kennis, uiterlijk drie jaar na het moment van verlies. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van het Hotel voor verliezen die voortvloeien uit dood, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid en voor andere verliezen die te wijten zijn aan een opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim door het Hotel, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. 

10. Beperking van aansprakelijkheid: het turnen op en springen van, evenals het oneigenlijk gebruik van stapelbedden met twee of drie lagen en in de galerijen is ten strengste verboden. Het Hotel is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het vallen uit een stapelbed met twee of drie lagen of van de trappen van de galerijen of van de galerijen zelf.

 

VIII. SLOTBEPALINGEN

1. Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden worden in tekstvorm gedaan. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de Klant zijn ongeldig. 

2. De plaats van uitvoering en betaling is de locatie van het Hotel.

3. Exclusieve plaats van jurisdictie - ook voor geschillen met cheques en wissels - is in het commerciële verkeer de statutaire zetel van het Hotel of naar keuze van het Hotel Berlijn. Als een partij bij het contract niet over een algemene bevoegde rechtbank in Duitsland beschikt, wordt de statutaire zetel van het Hotel als de bevoegde rechtbank beschouwd. Het Hotel is echter gerechtigd om vorderingen en andere gerechtelijke procedures naar de bevoegde rechtbank van de Klant te brengen.

4. Afhankelijk van de locatie van het Hotel zijn de wet van de Bondsrepubliek Duitsland, het recht van de Republiek Oostenrijk of het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van toepassing. VN-verkoopwetgeving en bepalingen over wetsconflicten zijn niet van toepassing.

5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Hotelaccommodatie nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De wettelijke bepalingen zijn in alle overige opzichten van toepassing.

Terms & Conditions of Meininger Hotel St. Petersburg Nikolsky

ISCOPE

These General Terms and Conditions of Business apply to contracts for the rental of hotel rooms for accommodation purposes and all other services and supplies performed for the Customer by MEININGER Hotels in this context (hereinafter referred to as: Contract). The term “Contract” covers and replaces the following terms: hotel accommodation, contract. The term “Customer” applies equally to guest, The Terms and Conditions of Business apply to services and supplies of MEININGER Hotels (hereinafter referred to as: Hotel) trading under the following names:

 

Headquarters:

MEININGER Shared Services GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

JSK «Nikolskiye Ryady»

Meininger Hotel St.Petersburg – Nikolsky

PSRN 1027810326939

Tax № 7826729992 / CRR 783801001

Adress Sadovaya street, 62, ST.Petersburg, 190068, Russia.

 

II. CONCLUSION OF CONTRACT

 1. The Contract shall come about when the Hotel accepts the Customer’s request. Acceptance is signaled via a booking confirmation from the Hotel. The Hotel may confirm the booking in writing. Where a booking is made through the Hotel’s website (www.meininger-hotels.com) and payment or authorization of the means of payment fails, no booking will be made and thus no Contract will come about.
 2. The parties to the Contract are the Hotel and the Customer. If the booking is not made by the Customer him or herself, but instead by a third party, the third party and the Customer shall be liable as joint debtors vis-à-vis the Hotel for all obligations arising under the Contract. That notwithstanding, the third party undertakes to pass to the Customer all information relevant to the booking, in particular these General Terms and Conditions of Business.
 3. Bookings may only be made by persons with full legal capacity.
 4. The applicable house rules shall also form part of the Contract. The house rules may be downloaded from the MEININGER Hotels website (www.meininger-hotels.com) or obtained at the Hotel.

 

III. SERVICES, PRICES, PAYMENT

 1. The Hotel undertakes to hold the rooms booked by the Customer ready and to provide the agreed services. 
 2. The Hotel is entitled to accommodate the Customer in a different hotel of an equivalent standard and level of service at the booked price without giving rise to any recourse claims against the Hotel if there is good cause for doing so, in particular where accommodation in the reserved Hotel is not possible.
 3. The Customer agrees to pay the agreed or applicable prices of the Hotel for the rent of the room and any additional services booked or utilised.
 4. The agreed prices include any taxes and local levies applicable at the point at which the contract was concluded. They do not include any local levies that are payable directly by the Customer under the applicable municipal laws (e.g. spa tax). In the event of a change to statutory VAT or the introduction, change or repeal of local levies on the services following the conclusion of the Contract, the prices will be adjusted accordingly.
 5. The Hotel may make its consent to a retrospective amendment requested by the Customer to the number or category of the rooms or beds booked or the services of the Hotel or the duration of the stay contingent on an increase in the price of the rental of the room and/or the other services of the Hotel.
 6. On conclusion of the Contract the Hotel is entitled to request an adequate advance payment or security deposit, for example in the form of a credit card guarantee. The amount of the advance payment and the payment deadlines may be agreed in writing in the Contract.
 7. In justified cases, e.g. payment default by the Customer or extension of the scope of the Contract, the Hotel is entitled to request an advance payment or deposit as set out at part 6. above or to increase the contractually agreed advance payment or security deposit to the full amount of the agreed payment, even after the conclusion of the Contract.
 8. Unless otherwise agreed, the total price less any advance payments already made is due for payment on presentation of a detailed invoice on arrival prior to provision of the room and/or other services of the Hotel.
 9. At the commencement of and during the stay, the Hotel is further entitled to request from the Customer an adequate advance payment or security deposit as set out at part 6. above for existing or future claims arising under the Contract unless such was already paid under part 6. and/or part 7. above.
 10. Unless otherwise agreed, for groups of twelve persons or more booking will be guaranteed by the Hotel if only the Customer make a prepayment in the amount of 30 % of total cost within 10 calendar days from the date of official confirmation and signed the Agreement. The rest is stipulated in separate contracts. At the Client’s discretion, unless other is stipulated hereby, the Hotel services provided hereunder should be paid:

  a) by the Guest himself in cash or by means of banking credit cards.

  b) by the Client in RUB to the Hotel’s bank account indicated in the Contract.

  The Client shall pay all arising bank fees and commissions. Other ways of payments (in particular, checks and other securities) will not be accepted by the Hotel.

 11. Special offers and discounts cannot be combined. The cheapest offer shall apply in each case. The Hotel reserves the right to request corresponding evidence from the Customer on arrival.
 12. Any bank charges and currency differences arising on payment of the price shall be borne by the Customer. In the case of charge-backs, the Hotel shall invoice the Customer for the costs arising.
 13. Refunds are usually made using the original means of payment. In exceptional cases a spot refund in cash or a refund by bank transfer to the Customer’s account is possible. If the Hotel is not responsible for the refund, the provisions of part 16. above shall apply.
 14. The Customer may only set-off or reduce any claims against the Hotel, or exercise a right of retention, for undisputed or legally established claims.

 

IV. WITHDRAWAL BY THE CUSTOMER (CANCELLATION) / NON-UTILISATION OF THE RESERVED SERVICES (NO SHOW)

1. The Hotel shall grant the Customer a right of withdrawal in accordance with the following provisions:

1.1. Room reservations of individual travelers up to eleven persons: In case of 100% guaranteed booking prepayment for the whole stay should be provided, or 100% prepayment should be done at check in. If room was prepaid in advance by credit card this same card should be physically presented by Guest upon arrival and cardholder should be same guest checking in. If there is no card on hand to provide – guest should provide another credit card of his own to pay for accommodation. Alternatively entire stay can be paid by cash (RUB only).

1.2. If guest with the guaranteed booking with 100% prepayment did not use accommodation service and has not arrived to hotel and has not cancelled booking in advance – first night is non-refundable. Reservation status changes to “non-guaranteed” and will be cancelled if Guest does not provide information to confirm reservation.

1.3. In case if Guest with guaranteed booking with 100% prepayment for the entire stay has not used the service of accommodation at Hotel on the specified date of arrival a deposit for the first night stay is non-refundable then. The booking is not cancelled until written confirmation of cancellation is received from guest. In the absence of a written information or a phone call these charges for accommodation are non-refundable.

1.4 Reservation can be cancelled 24 hours before arrival if guaranteed

1.5 Reservation is cancelled at 18:00 on a date of arrival (local time) in case of non-guaranteed booking. 

2. Room bookings for groups of twelve persons and above:

The Group booking will be guaranteed by the Hotel if only the Customer make a prepayment in the amount of 30 % of total cost within 10 calendar days from the date of official confirmation and signed the Agreement.

Payment of the remaining 70 % of total cost shall be affected 60 calendar days prior to arrival of Group of Guests.

If a group request has been confirmed by the Hotel less than 45 calendar days prior to arrival of Group of Guests, full payment (100 %) shall be affected within 3 bank days from the date of booking confirmation by the Hotel, but anyway before arrival.

Complete or partial cancellation of group booking, shall be made the following conditions unless other conditions have been provided by a separate agreement hereto:

Cancellation terms:

1. In case of full cancellation of group booking will be charged a penalty in the amount of 30 % of one night for each cancelled room.

2. During the period from 60 to 45 calendar days prior to arrival 20% of the group booked a block of rooms may be canceled at no extra charge.

3. During the period from 44 to 20 calendar days prior to arrival 10% of the group booked a block of rooms may be canceled at no extra charge.

4. If the Customer offends rules of cancellation the Hotel has the right to collect fine in amount of 100% of the one night for each cancelled room, including breakfast and VAT.

5. If as a result of partial cancellation of booking, the order shall not longer fall under the concept of Group of Guests, prices for accommodation of Individual Guests should apply to the order and agreed by the Parties additionally.

6. Booked catering services may be cancelled free of charge up to eight days prior to arrival. Thereafter, a cancellation fee of 100 percent of the agreed price will be payable. 7. The foregoing provisions regarding the cancellation deadlines and charges apply subject to any other contractual provisions.

 

V. WITHDRAWAL BY THE HOTEL

1. If it was agreed that the Customer may withdraw from the Contract free of charge within a specific period, the Hotel for its part is entitled to withdraw from the Contract during this period if other customers have inquired about the contractually booked rooms and the Customer does not waive its right to withdraw when asked by the Hotel within a reasonable deadline.

2. If an advance payment or deposit agreed or requested under clause III paras. 7, 8 and 11 is not paid even after the expiry of a reasonable grace period set by the Hotel, the Hotel is entitled to withdraw from the Contract.

3. Further, the Hotel is entitled to withdraw extraordinarily from the Contract on objectively justifiable grounds, in particular if

-    force majeure or other circumstances that are not the fault of the Hotel render performance of the Contract impossible;

-    rooms are booked under misleading or false information or with concealment of material facts; material facts may refer to the identity of the Customer, the ability to pay or the purpose of the stay;

-    the Hotel has reasonable grounds to believe that the utilization of the Hotel service may jeopardize the smooth operation, safety or reputation of the Hotel in public where such is not within the domain or organizational scope of the Hotel;

-    the purpose of or reason for the stay is unlawful;

-    there is a breach of clause II para. 3 or 4, clause VI para. 4 or 8 to 10;

-    the Hotel acquires knowledge of circumstances that indicate that the Customer’s financial position has deteriorated substantially since conclusion of the Contract, in particular if the Customer does not pay claims due to the Hotel or does not offer an adequate deposit and as a consequence the Hotel’s payment claims appear to be in jeopardy;

the Customer has filed an application for insolvency proceedings to be opened over its assets, has initiated an out-of-court settlement for managing its debts or has ceased to make payments; - insolvency proceedings are initiated over the Customer’s assets or their initiation is rejected on the grounds of insufficient assets or for other reasons.

4. The justified withdrawal of the Hotel does not give rise to any claim for compensation for the Customer.

 

VI. ARRIVAL AND DEPARTURE, FURTHER PROVISIONS RELATING TO THE HOTEL STAY

5. Accommodation and services at hotel are paid at prices approved by General Director (general manager).

5.1. Check out time is 12:00 local time

5.2. Guaranteed or non-guaranteed reservations have same check out time – 12:00

5.3. Check in time is 14:00. If guest arrives earlier rooms are provided upon availability.

5.4. Late check out after first night of stay is possible:

- Late check out from 12:00 till 14:00 of a current day upon availability for 500 RUB.

- Late check out from 14:00 till 18:00 of a current day upon availability for 1900 RUB

5.5. In case of prolongation of the stay at hotel guest should inform reception 2 hours before check out time. If there are rooms available the duration of stay may be extended.

5.6. When extending the stay, it should be paid to 100% for extended period.

5.7. Additional services are provided to guests for an extra fee. There are price lists available.

5.8. Children under 12 years old are accommodated for free with parents/official representative

5.9. The Hotel provides the following services to Guests without additional charge:

- Ambulance call

- First aid kit usage

- Correspondence delivery to the room

- Wakeup call

- Taxi call

- Flights/Trains schedule

5.10. Change of bed linen in rooms is provided every third day, after first night of accommodation.

5.11. When checking out from hotel the guest has to provide payment for the Hotel services consumed. All expenses should be covered upon check out by guest.

6. For groups of twelve persons and above, the Hotel shall be provided with a list of all participants with their full name and date of birth by no later than on arrival.

7. If the total number of the persons arriving exceeds the contractually agreed number of persons, the additional persons shall have no right to accommodation.

8. Persons under 18 are not permitted to sleep in dormitories. Minors may only stay in private rooms if accompanied by a parent or at least a person over 18 authorized by their legal guardian or with a written declaration of consent and a copy of the ID card/passport of a legal guardian. The latter will only be accepted for minors aged 16 and above. These provisions do not apply to group travelers accompanied by a person over 18 authorized by the legal guardians. The Hotel reserves the right to refuse to accommodate minors in individual cases.

9. Accommodation in the dormitory is limited to a maximum of 14 nights within a four-week period.

10. When booking breakfast, breakfast is served following each overnight stay. When booking half or full board, dinner on the evening of arrival is served as the first meal unless otherwise agreed. Mealtimes will be agreed with the Hotel no later than on arrival of the Customer or the group.

 

VII. LIABILITY AND LIMITATION

1. The Customer shall be liable for any damage to Hotel property or severe soiling caused due to willful misconduct or gross negligence. In case the Guests fails to make to the Hotel full payment for the rendered hotel services or if the Guest caused damage to the Hotel or third parties within the Hotel territory, the Client undertakes to assist to the Hotel in getting from the Guest of all necessary payments and compensations. If the Client fails to assist to the Hotel or if the Client’s assistance will be ineffective (no possibility to contact the Guest or the Guest refuses to make necessary payments), the Client shall be considered subsidiary responsible for the damage, provided that such damage can not be compensated by the Hotel insurer.

2. Smoking is strictly prohibited in all areas of the Hotel. Smoking on the territory of the hotel (including electronic cigarettes and electronic vapors), except for specially designated areas (in accordance with Federal Law No. 15-FZ of 23.02.13). In case of violation of this item, the hotel could charge the guest with an additional cleaning and dry cleaning of the room (long ventilation, use of scent absorbers, curtains, curtains, textiles) in the amount of 5000 RUB, according to the approved hotel rates.

3. If the services of the Hotel are interrupted or defective, the Hotel will seek to redress the situation immediately on notification by the Customer. If the Customer is at fault for failing to notify the Hotel of a defect, no claim for a reduction of the contractually agreed remuneration shall apply.

4. The Hotel will be liable for loss for which it is at fault resulting in death, personal injury or impairment of health. It shall further be liable for other loss resulting from a willful or grossly negligent breach of duty by the Hotel or a willful or grossly negligent breach of the Hotel’s duties that are typical under the Contract. A breach of duty by the Hotel is equivalent to a breach by its statutory representative or vicarious agents. All other claims for compensation shall be excluded unless otherwise regulated hereinafter.

5. The Hotel performs wake-up calls with great care. No claims for compensation may be brought except in the case of gross negligence or willful misconduct

6. Messages, post and goods shipments for the Customer are handled with great care. The Hotel will handle receipt, safekeeping and – if required – sending on for a fee of such as well as for lost property on request. The delivery address of the Hotel may differ from the Hotel or company address. No claims for compensation may be brought except in the case of gross negligence or willful misconduct.

7. Any compensation claims of the Customer shall lapse no later than two years after the point at which the Customer acquired knowledge of the loss, or, without taking such knowledge into account, no later than three years after the point of the event of loss. This does not apply to the Hotel’s liability for losses arising from death, personal injury or harm to health and for other losses that are due to a willful and grossly negligent breach of duty by the Hotel, its statutory representatives or vicarious agents. 

8. Limitation of liability: physical exercise, jumping on as well as improper use of two- and three-tier bunk beds and the galleries is strictly prohibited. The Hotel shall assume no liability for damage or injury resulting from falling out of a two- or three-tier bunk bed or from the stairs of the galleries or from the galleries themselves.

 

VIII. CLOSING PROVISIONS   

1. Any amendments or addenda to the Contract, the application acceptance or these General Terms and Conditions of Business must be made in writing. Any unilateral amendments or addenda by the Customer shall be void. 

2. The place of performance and payment is the location of the Hotel.

3. Depending on the location of the Hotel, applicable law shall apply. 

4. If individual provisions of these General Terms and Conditions of Business for hotel accommodation should be or become void or unenforceable, this shall have no bearing on the validity of the remaining provisions. The statutory provisions shall apply in all other respects.