Privacyverklaring

Welkom op de website van de MEININGER groep. Natuurlijk vinden wij het belangrijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw gegevens op een eerlijke en transparante manier te verwerken. Hierna verstrekken we u de informatie die u voor het toetsen en uitoefenen van uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming nodig hebt.

 

De verantwoordelijkheid berust bij:

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Duitsland

E-mail: welcome[at]meininger-hotels.com

U bereikt onze functionaris voor privacy via:

MEININGER Shared Services GmbH

T.a.v. de privacy-functionaris

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Duitsland

E-mail: dataprotection[at]meininger-hotels.com

Als u op onze website surft, een gast in onze hotels bent of anderszins contact met ons opneemt, ontvangen wij persoonsgegevens van u. In het algemeen verwerken wij gegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:

- Als u ons uitdrukkelijk verklaart, akkoord te gaan (art. 6, lid (1a) van de AVG), bijv. als u wenst dat wij rechtstreeks contact met u opnemen, aan prijsvragen deelneemt, een abonnement op onze nieuwsbrief neemt en persoonlijke, op u afgestemde reclame-aanbiedingen wilt ontvangen. Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen (art.6, lid (1b) van de AVG), bijv. als u een overnachting bij ons boekt.

- Als bedrijf hebben wij diverse juridische verplichtingen (art.6, lid (1c) van de AVG). Bijvoorbeeld hebben wij verplichtingen krachtens het fiscaal recht en handelsrecht om bepaalde documenten te bewaren.

- Bovendien verwerken wij gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden (art. 6, lid (1f) van de AVG). Daaronder valt o.a. verwerking van de gegevens voor doeleinden van directe reclame, voor bevordering van de afzet, voor IT-veiligheid en fraudebestrijding, alsmede het opstellen van pseudonieme gebruikersprofielen voor analyse en een vormgeving van de website die voldoet aan de behoefte (tracking). U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang, conform art. 21, lid (1) van de AVG.

3.1.1 Hotelboekingen

U kunt rechtstreeks via onze website een hotelkamer boeken. Om uw boeking te kunnen reserveren, hebben wij uw contact- en adresgegevens nodig, plus informatie over de gewenste dienstverlening (reisdata, aantal personen, wensen ten aanzien van maaltijden). De juridische grondslag is art. 6, lid (1), sub b) van de AVG.

3.1.2 Betaling

Voor de afwikkeling van de betalingen via onze website maken wij gebruik van diverse betalingsdienstaanbieders die uw ingevoerde gegevens rechtstreeks ontvangen en dus ontvangers zijn van uw persoonsgegevens die vastgelegd zijn in verband met de betalingsprocedure. De verantwoordelijkheid voor uw betalingsgegevens ligt bij de betalingsdienstaanbieder. Informatie, met name over de verantwoordelijke afdeling van de betalingsdienstaanbieders, de contactgegevens van de functionaris voor privacy van de betalingsdienstaanbieders en de categorieën persoonsgegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, is op te vragen via de volgende adressen:

SIX Payment Services (Europe) S.A.

10, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxemburg

Privacyverklaring: www.six-payment-services.com/nl/services/legal/privacy-statement.html

Adyen N.V.

Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland

Privacyverklaring: www.adyen.com/nl_NL/policies-and-disclaimer/privacy-policy

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg

Privacyverklaring: www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

giropay GmbH

An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Duitsland

Privacyverklaring: www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung

3.1.3 Contact met MEININGER opnemen

Via het contactformulier, ons e-mail-adres of telefonisch kunt u vragen aan ons stellen of berichten aan ons sturen. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend om via de gewenste weg contact met u op te nemen en om uw vraag te behandelen (de juridische grondslag is art. 6, lid (1), sub a) of b) van de AVG).

Freshworks

Voor de weergave van onze vaak gestelde vragen en het beantwoorden van vragen maken wij gebruik van onze verwerker Freshworks Inc (2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA). Daarvoor kunnen er cookies op uw computer worden opgeslagen. Deze zijn er niet voor bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Ook al verwerkt Freshworks uw naam en uw e-mail adres (zodat wij u bij uw naam kunnen aanspreken), gebeurt dit uitsluitend als u hiermee akkoord gaat; de persoonsgegevens worden gecodeerd. 

3.1.4 Deelname aan prijsvragen

Als u deelneemt aan prijsvragen, verzamelen wij gegevens die noodzakelijk zijn voor het houden van de prijsvraag. Het gaat hierbij in de regel om een individuele bijdrage voor de prijsvraag (bijv. een commentaar of een foto) en uw naam en contactgegevens. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens aan onze prijsvraagpartners doorgeven, bijv. om u uw prijs te doen toekomen. De verwerking en het doorgeven van gegevens kan al naar gelang de prijsvraag variëren en is daarom in de desbetreffende voorwaarden voor deelname concreet beschreven. Deelname aan de prijsvraag en de bijbehorende verzameling van gegevens is vanzelfsprekend vrijwillig (de juridische grondslag is art. 6, lid (1), sub a) van de AVG.

3.1.5 Verzending van onze nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief om informatie over nieuwe hotels, actuele aanbiedingen, events, reistips en productinnovaties van de MEININGER groep en partnerondernemingen te ontvangen. Publiciteitsmateriaal wordt alleen dan naar uw e-mail adres verzonden in het kader van onze nieuwsbrief, als u akkoord bent gegaan met het gebruik van uw e-mail adres. Natuurlijk kunt u de toestemming voor het toesturen van nieuwsbrieven te allen tijde herroepen, door op de afmeldlink in de nieuwsbrief te klikken, door het abonnement op de nieuwsbrief via de afmeldlink op onze website op te zeggen, of door ons uw wens om op te zeggen via newsletter[at]meininger-hotels.com mee te delen.

Voor het aan- en afmelden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde double-opt-in- cq. double-opt-out-procedure. Dat wil zeggen dat wij u na uw aan- cq. afmelding een e-mail sturen via het opgegeven e-mail adres, waarin wij u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen cq. niet meer wenst te ontvangen. Bovendien slaan we telkens het door u gebruikte IP-adres en het tijdstip van de aan- of afmelding en bevestiging op. Daarmee kunnen we aantonen dat u zich hebt aan- cq. afgemeld en eventueel misbruik van uw persoonsgegevens door derden aan het licht brengen.

3.1.6 Nieuwsbrief-tracking

Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop onze nieuwsbrief wordt gebruikt, evalueren wij bij de verzending van de nieuwsbrief uw surfgedrag als gebruiker. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons, ook aangeduid als tracking pixels. Dit zijn grafische bestanden van één pixel die een link naar onze website bevatten, waardoor wij uw surfgedrag kunnen evalueren. Dit gebeurt door het gebruik van web beacons die aan uw e-mail adres worden toegewezen en met een eigen ID worden gekoppeld. Deze bevinden zich ook in de nieuwsbrief. Met de zo verkregen gegevens maken we een gebruikersprofiel aan, om de nieuwsbrief af te stemmen op uw individuele interesses. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u hierin klikt en komen wij tot conclusies over uw persoonlijke belangstelling. Deze gegevens koppelen we aan handelingen die u op onze website uitvoert.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze tracking, door op de daarvoor bestemde link, die in elke e-mail meegestuurd wordt, te klikken. De informatie wordt voor de duur van het abonnement op de nieuwsbrief opgeslagen. Na het afmelden slaan we de gegevens voor puur statistische doeleinden op in een geanonimiseerde vorm. Een dergelijke tracking is bovendien niet mogelijk indien u in uw e-mail programma de weergave van afbeeldingen standaard gedeactiveerd hebt. In dat geval word de nieuwsbrief u niet volledig getoond en kunt u eventueel niet alle functies gebruiken. Als u de afbeeldingen handmatig laat weergeven, is er sprake van de hierboven vermelde tracking. 

3.1.7 Overige reclame door MEININGER

Als wij in het kader van een verblijf in onze hotels uw e-mail adres, uw mobiel nummer en het postadres ontvangen, kunnen wij deze gegevens gebruiken om u voortaan via e-mail, , SMS en per post te informeren over eigen aanbod aan vergelijkbare producten en diensten. Mocht u het op prijs stellen om geen publiciteitsinformatie meer via e-mail, SMS of per post te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar met toekomstige werking aantekenen tegen het gebruik van uw contactgegevens voor reclamedoeleinden, zonder dat hiervoor andere kosten dan de basiskosten voor u ontstaan. U kunt via de volgende contactadressen uw bezwaar indienen:

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Duitsland

E-mail: newsletter[at]meininger-hotels.com

3.1.8 Sollicitaties

U kunt bij de ondernemingen van de MEININGER groep solliciteren via elektronische weg, door middel van ons sollicitatieformulier of via een e-mail aan jobs[at]meininger-hotels.com. Uw gegevens gebruiken wij natuurlijk uitsluitend voor de behandeling van uw sollicitatie; deze worden niet aan derden doorgegeven. Let er a.u.b. op dat ongecodeerd verzonden e-mails zonder toegangsbeveiliging worden verzonden.

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze informatiebrochure over de sollicitatieprocedure die u op aanvraag van onze afdeling Personeelszaken ontvangt of hier kunt downloaden.

3.1.9 Gebruik van social plugins

Deze website maakt gebruik van social plugins van de volgende aanbieders:

- Facebook (exploitant: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- Twitter (exploitant: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

- LinkedIn (exploitant: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

- Pinterest: (exploitant: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)

- Instagram (exploitant: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)

Deze plugins registreren gewoonlijk standaard gegevens van u en verzenden deze aan de servers van de betreffende aanbieder. Om de bescherming van uw privacy te waarborgen, hebben wij technische maatregelen genomen die voorkomen dat uw gegevens zonder uw toestemming kunnen worden geregistreerd door de aanbieders van de respectievelijke plugins. Bij het opvragen van een pagina waaraan de plugins zijn gekoppeld, zijn deze in eerste instantie gedeactiveerd. De plugins worden pas nadat u op het betreffende symbool hebt geklikt, geactiveerd; u geeft daardoor toestemming om uw gegevens aan de respectievelijke aanbieder te verzenden. De juridische grondslag voor het gebruik van de plugins is art. 6, lid (1a) en (1f) van de AVG.

De plugins registreren na het activeren ook persoonsgegevens zoals uw IP-adres en verzenden deze aan de servers van de betreffende aanbieder, waar deze worden opgeslagen. Bovendien plaatsen geactiveerde social plugins bij het opvragen van de betrokken website een cookie met een eenduidige markering. Daardoor kunnen de aanbieders ook profielen van uw surfgedrag opmaken. Dit gebeurt ook indien u geen lid van het sociale netwerk van de respectievelijke aanbieder bent. Mocht u lid van het sociale netwerk van de aanbieder zijn en tijdens uw bezoek op deze website bij het sociale netwerk ingelogd zijn, kunnen uw gegevens en informatie over het bezoek op deze website worden gekoppeld aan uw profiel op het sociale netwerk. Wij hebben geen invloed op de exacte omvang van de over u geregistreerde gegevens door de respectievelijke aanbieder. Nadere informatie over de omvang, de aard en het doel van de verwerking van gegevens en over rechten en instelmogelijkheden in het belang van de bescherming van uw privacy treft u aan in de privacyverklaring van de respectievelijke aanbieder van het sociale netwerk. Deze kunt u opvragen via de volgende adressen:

- Facebook: nl-nl.facebook.com/policy.php

- Twitter: twitter.com/en/privacy

- LinkedIn: nl.linkedin.com/legal/privacy-policy/?

- Google+: policies.google.com/privacy

- Pinterest: policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

- Instagram: help.instagram.com/155833707900388

3.1.10 YouTube

Op de website worden video's van YouTube opgenomen met een uitgebreide privacymodus. Bij het afspelen van de video worden de volgende gegevens aan Google als YouTube-exploitant verzonden:

- het IP-adres,

- het specifieke adres van de bij ons opgevraagde pagina,

- de verzonden identificatiecode van de browser alsmede

- systeemdatum en -tijd van het opvragen en

- reeds aanwezige cookies via welke uw browser eenduidig kan worden geïdentificeerd

Pas wanneer een video wordt gestart, worden er cookies en pixel tags voor personalisatie van reclame en zoekresultaten door YouTube ingesteld. Er wordt geen informatie over de bezoekers van de website door YouTube opgeslagen, tenzij u de video start.

Wij wijzen u erop dat Google andere gegevens kan ontvangen via reeds opgeslagen cookies. In hoeverre deze door Google worden verwerkt, ligt buiten onze invloedssfeer. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is Google Inc. verantwoordelijk.

3.1.11 Google Maps

De website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie in visuele vorm weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers van de websites. Nadere informatie over de verwerking van gegevens door Google kunt u vinden in de privacyverklaringen van Google.

3.1.12 Hoe worden cookies op deze website gebruikt?

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen cookies van eerste partijen op uw computer worden opgeslagen, cookies van derden kunnen alleen met uw voorafgaande toestemming opgeslagen worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die, toegewezen aan de door u gebruikte browser, op uw harde schijf worden opgeslagen en waarmee de partij die de cookie instelt bepaalde informatie kan ontvangen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Het doel van cookies is om de internetdienst in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Wij gebruiken cookies ook om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren, mocht u een account bij ons hebben. Anders zou u bij elk bezoek opnieuw moeten inloggen. Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functies hieronder worden toegelicht.

Transiënte cookies

Deze cookies worden op een geautomatiseerde manier verwijderd als u de browser afsluit. Daar horen met name de sessie-cookies bij. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browsers kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Daardoor kan uw computer weer worden herkend als u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser afsluit.

Permanente cookies

Deze cookies worden op een geautomatiseerde manier verwijderd na een vooraf ingestelde tijd, die per cookie anders kan zijn. Via de beveiligingsinstellingen van uw browser kunt de cookies te allen tijde verwijderen.

Flash cookies

De gebruikte flash cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw flash plugin. Verder maken we gebruik van HTML5 storage objects, die op uw terminal worden opgeslagen. Deze objects slaan de nodige gegevens onafhankelijk van de door u gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van de flash cookies wenst, moet u een daarvoor bestemde add-on installeren, bijv. "Better Privacy" voor Mozilla Firefoxof de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects verhinderen door in uw browser de InPrivate-modus in te stellen. Bovendien adviseren wij om uw cookies en de browser-geschiedenis regelmatig handmatig te wissen.

Cookies verhinderen

U kunt uw browser-instelling volgens uw wensen configureren en bijv. het accepteren van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij maken u erop attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

3.1.13 Analyse van websites

Voor de analyse en optimalisatie van onze websites maken wij gebruik van verschillende diensten die hieronder worden beschreven. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoeveel gebruikers onze website bezoeken, welke informatie het populairst is of wat gebruikers van de dienst vinden. Wij registreren onder andere via welke website een betrokkene op onze website terecht is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website worden bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina wordt bekeken. Dit helpt ons om onze diensten gebruiksvriendelijk te maken en deze te verbeteren. De gegevens die tijdens dit proces worden verzameld, worden niet gebruikt om individuele gebruikers persoonlijk te identificeren. Er worden anonieme gegevens of gegevens met het hoogste niveau van pseudonimisering verzameld. De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang of uw toestemming, art. 6 para. 1 a of f AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de instellingen voor gegevensbescherming.

Tracking Proxy

Onze website faciliteert de onmiddellijke pseudonimisering van uw IP-adres bij uw eerste bezoek. Op deze manier vermijden wij directe toegang van derde aanbieders tot apparaten van eindgebruikers voor trackingdoeleinden en garanderen wij volledige controle over een enkele gegevensparameter en het instellen van voorwaarden voor de overdracht van gegevens aan dergelijke derde aanbieders. Hiervoor gebruiken wij cookies van eerste partijen en browser fingerprinting-methoden, die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Uw eindapparaat krijgt een willekeurig gegenereerd identificatienummer (cookie-ID/apparaat-ID).

Deze dienstverlening wordt geleverd door Tracking Garden GmbH (Ritterfelddamm 225e, 14089 Berlijn, Duitsland).

Het doel is het verkrijgen van informatie over het gebruik van onze website, statistische analyse en bereikmeting, zoals bijvoorbeeld het oproepen van een specifieke webpagina, aantal unieke bezoekers, binnenkomst- en vertrekpagina's, verblijftijd, klik-, veeg- en scrollgedrag, activering van knoppen, bounce-percentage en soortgelijke interacties die gebruikers op onze website uitvoeren (gebeurtenissen). Dergelijke toegangsgegevens omvatten met name browser- en apparaatinformatie, de anonieme cookie-ID van de tracking proxy, evenals de datum en tijd van het serververzoek. De verwerking van deze gegevens door deze dienst vindt uitsluitend plaats op servers in Duitsland.

Uw IP-adres wordt zonder uw toestemming niet doorgegeven aan derde aanbieders; alleen algemene locatiegegevens, zoals de regio en de plaats waar het eindapparaat zich bevindt en die vooraf van het IP-adres zijn afgeleid, worden verzameld. Vanwege de dienst worden verdere gebruikersgegevens in uitsluitend pseudonieme vorm aan derde aanbieders doorgegeven om het bereik van het gebruiksgedrag op onze website te analyseren en te meten. Voor een effectieve pseudonimisering maakt de tracking proxy kunstmatig gegenereerde gegevensparameters aan voor de browseridentificatie (user agent), voor de cookie-ID's van de derde aanbieder, voor bestelnummers indien van toepassing, en voor andere browser- en apparaatinformatie die anders heridentificatie mogelijk zou maken. De opslagperiode van de cookie van eerste partijen van deze dienst is beperkt tot maximaal 24 maanden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze dienst is ons legitieme belang, d.w.z. art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang is de analyse alsmede de meting van het bereik van onze website, waardoor wij ons digitale aanbod kunnen optimaliseren, verbeteren en problemen kunnen oplossen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analyse-dienstverlening van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Het gebruik omvat de Universal Analytics-modus. Hiermee is het mogelijk om een pseudonieme gebruikers-ID toe te wijzen aan gegevens, sessies en interacties op meerdere apparaten en zo de activiteiten van een gebruiker apparaatoverstijgend te analyseren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door u worden gewoonlijk naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen. Bij het activeren van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die ondertekenaar zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór verzending ingekort. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden is, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om het gebruik van deze website door u te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van Internet verband houdende diensten aan de beheerder van de website te leveren. In deze doeleinden bevindt zich ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 15, lid (3) van de TMG (Telemediengesetz - Duitse Telemediawet) cq. art. 6, lid (1f) van de AVG. De door ons verzonden en aan cookies, herkenning van gebruikers (bijv. gebruikers-ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden automatisch na 14 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartijd verstreken is, gebeurt automatisch eens per maand. Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u via marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/cq. via policies.google.com.

"Wij maken op onze website gebruik van de dienst "Google Optimize" van Google, waarmee wij verschillende varianten van onze website voor gebruiker kunnen weergeven; door analyse van de activiteiten van de gebruikers kunnen wij constateren welke variant bij de gebruikers het best in de smaak valt. Dankzij deze functie is het ook mogelijk om de content van websites te individualiseren. Google Optimize biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om verschillende versies van de website ter beschikking van uiteenlopende doelgroepen te stellen. Google Analytics of Google Ads biedt analysegegevens naar aanleiding van het gebruikersgedrag in het kader van het gebruik van Google Optimize. Daarom gebruikt Google Optimize de Google Analytics-cookies voor oriëntatie- en persistentiedoeleinden. Meer informatie over de cookies die voor Google Analytics worden gebruikt, vindt u hier

U kunt het opslaan van cookies tegenhouden via een daarvoor bedoelde instelling van uw browsersoftware; wij maken u er echter op attent dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren de door de cookie gegeneerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google tegenhouden door tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Opt-out cookies verhinderen dat uw gegevens voortaan bij een bezoek aan deze website worden geregistreerd. Om de registratie door Universal Analytics op verschillende apparaten tegen te houden, moet u de opt-out op alle door u gebruikte systemen instellen.

3.1.14 Cookies voor marketingdoeleinden

Wij gebruiken cookies voor marketingdoeleinden om onze gebruikers te benaderen met op hun belangstelling afgestemde reclame. Bovendien gebruiken wij de cookies om de waarschijnlijkheid dat een reclameboodschap weergegeven wordt, te beperken en de effectiviteit van onze reclamemaatregelen te meten. Deze informatie kan ook gedeeld worden met derden, bijv. ad-netwerken. De wettelijke basis hiervan is uw toestemming, art. 6, lid (1a) van de AVG. De toestemming kunt u te allen tijde via de privacy-instellingen herroepen.

DoubleClick by Google

Wij maken op onze website gebruikt van de Online Marketing Tool DoubleClick by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. De verantwoordelijke afdeling voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die voor de gebruikers relevant zijn, om de rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te vermijden dat gebruikers meerdere keren dezelfde advertentie te zien krijgen. Google registreert daarvoor via een cookie-ID welke advertenties in welke worden weergegeven. Zo wordt uitgesloten dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's de zogenaamde conversies met betrekking tot advertenties registreren. Dat is bijvoorbeeld het geval als een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder opvraagt en daar iets koopt.

Bij het opvragen van een pagina die DoubleClick gebruikt en waarvoor het DoubleClick-script is goedgekeurd, brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben als beheerder van de website geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die als gevolg van het gebruik van deze tools worden geregistreerd door Google. Wij brengen u op de hoogte van de huidige informatie: door het inschakelen van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze internet-site hebt opgevraagd of op een advertentie van ons hebt geklikt. Indien u bij een service van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent cq. niet ingelogd bent, bestaat de kans dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

Indien er gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat voldoet aan de Europese norm, zijn wij, om voldoende bescherming van de privacy tot stand te brengen, met de dienstverlener EU-standaardcontractclausules overeengekomen.

Meer informatie over DoubleClick by Google treft u aan op www.google.de/doubleclick- kijk voor algemene informatie over privacy bij Google op: policies.google.com/privacy. Anders kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) via www.networkadvertising.org bezoeken.

Gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen op basis van uitdrukkelijke toestemming zoals gedefinieerd in art. 6, lid (1), sub a) van de AVG. Deze toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

Google Ads en Conversion tracking

Wij maken gebruik van de dienst Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. De verantwoordelijke afdeling voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Dat houdt in dat wij Google-Ads advertenties weergeven en in het kader daarvan gebruiken wij ook Google Remarketing en Conversion tracking. De advertenties worden getoond na zoekopdrachten op websites van het Google-advertentienetwerk. Daarnaast maken wij gebruik van Ads remarketinglijsten voor zoekadvertenties. Hiermee kunnen wij zoekadvertentie-campagnes aanpassen voor gebruikers die onze website al eens hebben bezocht. Dankzij de diensten kunnen wij onze advertenties met bepaalde zoektermen combineren of voor eerdere bezoekers advertenties tonen, waarin bijv. reclame wordt gemaakt voor diensten die bezoekers op onze website hebben bekeken. Wij kunnen daardoor ook voor gebruikers van onze website op hun belangstelling afgestemde reclame op andere websites binnen het Google advertentienetwerk (als "Google Ad" in het kader van de Google zoekopdracht of op andere websites).

Voor op de belangstelling van gebruikers afgestemde reclame is een analyse van het online gedrag van de gebruikers vereist. Voor deze analyse gebruikt Google cookies. Doordat een gebruiker op een advertentie klikt of een bezoek aan onze website brengt, wordt op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Deze cookies hebben een levensduur van 90 dagen. De informatie die door middel van de betreffende cookies is verzameld, worden gebruikt om de bezoeker bij een zoekopdracht op een later tijdstip gericht te kunnen benaderen. Uitgebreidere informatie over de gebruikte cookie-technologie vindt u ook bij de bepalingen van Google over de websitestatistieken en ten aanzien van privacy. Met behulp van deze technologie verkrijgen Google en wij, als klant, informatie over het feit dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar onze websites is doorgelinkt. De hierbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistische evaluatie in het belang van optimalisatie van advertenties. Wij ontvangen geen informatie waarmee bezoekers individueel kunnen worden geïdentificeerd. Uw IP-adres wordt naar Google verzonden, maar omdat wij op deze website in het kader van het gebruik van Google Analytics gebruik maken van de IP-maskering van Google, wordt uw IP-adres geanonimiseerd. De statistieken die Google ons ter beschikking stelt, bevatten het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en eventueel, of deze kliks tot een pagina van onze website die van een Conversion tag is voorzien, heeft geleid. Aan de hand van deze statistieken kunnen wij nagaan, bij welke zoektermen bijzonder vaak op onze advertentie is geklikt en welke advertenties er toe leiden dat de gebruiker via het contactformulier contact met ons opneemt.

Indien er gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat voldoet aan de Europese norm, zijn wij, om voldoende bescherming van de privacy tot stand te brengen, met de dienstverlener EU-standaardcontractclausules overeengekomen.

Nadere informatie over privacy in het kader van Google Ads vindt u via: policies.google.com/technologies/ads

Gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen op basis van uitdrukkelijke toestemming zoals gedefinieerd in art. 6, lid (1), sub a) van de AVG. Deze toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

Als u niet wilt dat uw bezoek opgenomen wordt in de gebruikersstatistieken, kunt u dit tegenhouden door het opslaan van de voor deze technologieën vereiste cookie bijv. via de instellingen van uw browser blokkeren.

U kunt bovendien via de advertentie-instelling het soort Google-advertenties te selecteren cq. op de belangstelling afgestemde reclame op Google te deactiveren. Anders kunt u het gebruik van cookies door derden deactiveren door de deactiveringshulp van het Network Advertising Initiative op te vragen.

Wij en Google blijven echter ook daarna de statistische informatie ontvangen, hoeveel gebruiker op welk tijdstip deze pagina hebben bezocht. Als u ook niet in deze statistiek wilt worden opgenomen, kunt u dit met behulp van extra programma's voor uw browser (bijv. met de add-on Ghostery) blokkeren.

Google Analytics

Indien u uw toestemming hebt gegeven, wordt op deze website Google Analytics gebruikt, een web-analyse-dienstverlening van Google LLC. De verantwoordelijke afdeling voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Omvang van de verwerking

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van onze websites door u mogelijk maakt. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door u worden gewoonlijk naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar opgeslagen.

Wij maken gebruik van Google Signals. Daarmee wordt in Google Analytics aanvullende informatie over gebruikers geregistreerd, die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd (belangstelling en demografische gegevens); advertenties kunnen in apparaatoverstijgende remarketing-campagnes aan deze gebruiker worden aangeboden.

Bij Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Op grond van IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die ondertekenaar zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Het volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de V.S. verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden is, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag als gebruiker in de vorm van "events" geregistreerd.
- Opvragen van een pagina
- Eerste bezoek aan de website
- Start van de sessie
- Uw "klikpad", interactie met de website
- Scrolls (telkens wanneer een gebruiker tot het einde van de pagina (90%) scrollt)
- Kliks op externe links
- interne zoekopdrachten
- Interactie met video's
- geziene / aangeklikte advertenties

Bovendien wordt geregistreerd:
- uw locatie (bij benadering, regio)
- uw IP-adres (in verkorte vorm)
- technische informatie over uw browser en de door u gebruikte terminals (bijv. taalinstelling, beeldschermresolutie)
- uw Internet-provider
- de verwijzer-URL (via welke website/ via welk reclamemedium u op deze website bent gekomen

Doeleinden van de verwerking

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van deze website door u te evalueren en om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen. De door Google Analytics beschikbaar gestelde rapporten dienen voor analyse van de prestaties van onze website en van het succes van onze marketing-campagnes.

Ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker conform art. 28 van de AVG)

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Het kan niet worden uitgesloten dat overheden van de VS toegang krijgen tot de gegevens die bij Google opgeslagen zijn.

Overdracht naar derde landen

Indien er gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat voldoet aan de Europese norm, zijn wij, om gepaste bescherming van de privacy tot stand te brengen, met de dienstverlener EU-standaardcontractclausules overeengekomen. De moederorganisatie van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, USA. Het kan niet worden uitgesloten dat gegevens naar de VS worden verzonden en dat overheden van de VS toegang krijgen tot de gegevens die bij Google opgeslagen zijn. De VS worden vanuit privacy-oogpunt momenteel als derde land gezien. U hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. Eventueel kunt u geen aanspraak maken op rechtsmiddelen tegen toegang door de overheid.

Bewaringstermijn

De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 2 OF 14 maanden automatisch verwijderd Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartijd verstreken is, gebeurt automatisch eens per maand.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking van gegeven is uw toestemming conf. Art. 6, lid (1), sub a) van de AVG.

Herroeping

U kunt ten alle tijde uw toestemming intrekken door te klikken op het vingerafdruk icoon links onderaan het scherm, hier kunt u uw keuze wijzigen. De rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft hierdoor onverlet.

Anders kunt u de opslag van cookies bij voorbaat door een daarvoor bedoelde instelling van uw browser-software tegengaan. Als u uw browser zo configureert dat alle cookies worden geweigerd, kan het echter gebeuren dat de functionaliteit op deze en andere websites beperkt is. U kunt bovendien het registreren de door de cookie gegeneerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google tegenhouden door

a. uw toestemming tot het plaatsen van de cookie niet te geven of

b. de browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics HIER te downloaden en te installeren.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en privacy bij Google vindt u via marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/

und unter policies.google.com.

Google-Re/Marketing-Services

Voor de optimalisatie en het economisch beheer van onze online-diensten maken wij gebruik van de marketing- en remarketing-diensten (kort aangeduid als "Google-Marketing-Services") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. De verantwoordelijke afdeling voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Met behulp van de Google-Marketing-Services kunnen wij weergave van advertenties voor onze website gerichter inzetten om u alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met uw belangstelling. Als er bijv. advertenties voor onze dienstverlening aan u worden getoond op andere websites, is er sprake van "Remarketing". Voor dit doel wordt bij het opvragen van onze en andere websites waarop Google-Marketing-Services actief zijn, direct door Google een code van Google uitgevoerd en er worden zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafische elementen of code, ook aangeduid als "web beacons") aan de website gekoppeld. Met behulp daarvan wordt op uw apparaat een afzonderlijke cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen er ook vergelijkbare technologieën worden aangewend).

De cookies kunnen door diverse domeinen worden geplaatst, o.a. door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt genoteerd, welke websites u hebt bezocht, voor welke content u belangstelling hebt en op welke aanbiedingen u hebt geklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdsduur van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die ondertekenaar zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en slechts in uitzonderlijke gevallen naar een server van Google in de V.S. wordt verzonden en daar ingekort.

Het IP-adres wordt niet met uw gegevens binnen andere services van Google gecombineerd. De hiervoor vermelde gegevens kunnen door Google ook aan dergelijke gegevens uit andere bronnen worden gekoppeld. Als u daarna andere websites bezoekt, kunnen u advertenties die afgestemd zijn op belangstelling, worden getoond.

Wij verwerken uw gegevens binnen het kader van Google-Marketing-Services gepseudonimiseerd. D.w.z. Google slaat niet bijv. uw naam of uw e-mail adres op en verwerkt deze niet, maar verwerkt de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. De door Google-Marketing-Services verzamelde gegevens over de gebruikers worden naar een server van Google verzonden en op servers van Google in de V.S. opgeslagen.

De door ons gebruikte Google-Marketing-Services omvatten o.a. het online-reclameprogramma "Google Ads" (voorheen: "Google AdWords"). Bij gebruik van Google Ads ontvangt elke Ads-klant een andere "Conversion-cookie". Cookies kunnen daarom niet via de websites van Ads-klanten worden nagetrokken. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient om conversie-statistieken voor Ads-klanten op te stellen, die voor Conversion tracking hebben gekozen. De Ads-klanten komen te weten wat het totale aantal gebruikers is, die op hun advertentie hebben geklikt en doorgelinkt zijn naar een pagina die voorzien is van een Conversion tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers individueel kunnen worden geïdentificeerd.

Verder kunnen wij de "Google Tag Manager" toepassen om de Google Analyse- en Marketing-diensten aan onze website te koppelen en te beheren.

Indien er gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat voldoet aan de Europese norm, zijn wij, om voldoende bescherming van de privacy tot stand te brengen, met de dienstverlener EU-standaardcontractclausules overeengekomen.

Meer informatie over gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: policies.google.com/technologies/ads, de privacyverklaring van Google is via policies.google.com/privacy.

Gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen op basis van uitdrukkelijke toestemming zoals gedefinieerd in art. 6, lid (1), sub a) van de AVG. Deze toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

Bing Ads

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een service van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Daarbij wordt een cookie geplaatst door Microsoft Bing Ads indien u via een Microsoft Bing advertentie op onze website terecht bent gekomen. Op deze manier is te herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgelinkt en een vooraf bepaalde bestemmingspagina (conversiepagina) heeft bereikt. Wij komen alleen te weten wat het totale aantal gebruikers is, die op een Bing-advertentie hebben geklikt en dan doorgelinkt zijn naar een conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Meer informatie over privacy en over de cookies die bij Microsoft Bing worden gebruikt, is te vinden op de website van Microsoft.

THN

Wij werken samen met THN (The Hotels Network), Muntaner 262, 3º, 08021 Barcelona, Spanje als onze verwerker.

Bij uw bezoek aan onze website wordt een cookie door THN op uw computer geplaatst. Ook uw IP-adres wordt verwerkt. De cookie slaat niet uw IP-adres, maar een reeks tekens op (cookie-ID). Deze cookie-ID wordt ook op de servers van THN opgeslagen. Bij uw volgende bezoek wordt alleen deze ID uitgelezen en zo wordt een identificatie van de door u gebruikte Internetbrowser in het THN-netwerk mogelijk gemaakt. U kunt daarom niet persoonlijk door THN worden geïdentificeerd. Indien THN ook uw e-mail adres verwerkt (zodat u uw boeking eventueel op een later tijdstip kunt voltooien), gebeurt dit alleen met uw toestemming. De ID en het e-mail adres worden niet door THN samengevoegd.

Het doel van de verwerking van gegevens is om widgets en meldingen te kunnen laten zien, die geautomatiseerd op basis van uw surfgedrag worden geselecteerd om de relevantie van deze advertenties voor u te optimaliseren (zogenaamde "gepersonaliseerde" of "op gedrag gebaseerde selectie van advertenties" cq. "Behavioral targeting"). Het doel daarvan is om u alleen die advertenties te tonen die overeen zouden kunnen komen met uw belangstelling.

De THN-cookies zijn voorzien van een einddatum en vervallen automatisch na maximaal een jaar. Zonder geldig cookie-bestand kan de tekenreeks die op de servers van THN is opgeslagen, niet meer door de aanbieder worden toegewezen aan een gebruiker.

Als u het niet eens bent met de hiervoor beschreven verwerkingsprocedures, kunt u het opslaan van de voor deze technologieën vereiste cookies bijv. via de instellingen van uw browser blokkeren. Verder kunt u de verwerking van uw gegevens door de scripts van THN met behulp van extra programma's voor uw browser (bijv. met de add-on Ghostery of NoScript) blokkeren.

Facebook Custom Audiences

Custom Audience Pixel; een service van Facebook Inc., (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), is een klein stukje Java scriptcode die wij op elk van onze websites hebben geïntegreerd. Dit stukje code stelt een reeks functionaliteiten voor het verzenden van toepassingsspecifieke events en gebruikergedefinieerde gegevens ter beschikking van Facebook. Wij maken gebruik van Custom Audience Pixel om informatie te verzamelen met het oog op de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Deze pixel registreert en meldt informatie over de browsersessie van de gebruiker, een gehashte versie van de Facebook-ID en de URL die bekeken wordt, aan Facebook. Daarmee beschikt elke Facebook-gebruiker over een eenduidige en apparaatonafhankelijke Facebook-ID, waardoor wij in staat zijn om de gebruikers op meerdere apparaten op het sociale netwerk Facebook aan te spreken en te herkennen, zodat wij onze bezoekers in het kader van Facebook-advertenties opnieuw kunnen aanspreken voor reclamedoeleinden. Na 180 dagen wordt de gebruikersinformatie verwijderd, totdat de gebruiker onze website weer bezoekt. Er wordt daarom geen persoonlijke informatie over de afzonderlijke bezoekers van de website aan MEININGER meegedeeld en website-klantendoelgroepen kunnen door ons alleen gericht met advertenties worden benaderd, zodra de klantendoelgroep qua aantal een kritische massa heeft bereikt. Raadpleeg voor meer informatie die verder strekt dan wat hierna vermeld is over Facebook en de privacy-instellingen ervan, a.u.b. de privacyverklaringen en de gebruiksvoorwaarden van Facebook Inc.

Facebook Fanpage

1. Algemene informatie

Social media zijn een vast onderdeel van Internet en de moderne communicatie geworden. Om in contact te blijven met onze klanten en potentiële klanten, hebben ook wij een eigen fanpage bij Facebook ingericht. Facebook is een service van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat Facebook de gegevens (bijv. IP-adres, voorkeuren en persoonlijke belangstelling, surfgedrag op de pagina's van Facebook, eventueel op Facebook opgeslagen persoonlijke informatie enz.) van gebruikers opslaat en voor commerciële doeleinden gebruikt.

Op de verwerking en het verdere gebruik van deze gegevens hebben wij geen invloed, omdat alleen Facebook besluiten neemt over de verwerking. In welke omvang, waar en hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de gegevens gekoppeld en geëvalueerd worden en aan wie de gegevens worden doorgegeven, is voor ons momenteel niet na te trekken. Ook met betrekking tot de termijn waarop gegevens worden verwijderd, d.w.z of en in hoeverre termijnen om gegevens te verwijderen worden nageleefd, hebben wig geen inzicht en geen invloed.

Mededelingen van Facebook zelf hierover, welke informatie wordt geregistreerd, vindt u in de privacyrichtlijnen van Facebook, die hier te lezen zijn: www.facebook.com/about/privacy/
Als u lid van Facebook bent en met uw Facebook-gebruikersaccount aangemeld bent, kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Als u wilt voorkomen dat Facebook gegevens over uw bezoek aan onze fanpage koppelt aan uw lidmaatschapsgegevens die bij Facebook zijn opgeslagen, moet u

- zich vóór elk bezoek aan onze fanpage bij Facebook afmelden
- de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen
- en uw browser afsluiten en opnieuw starten.

Op deze manier wordt volgens Facebook alle informatie waarmee u door Facebook kunt worden geïdentificeerd, verwijderd.

2. Omvang waarin gegevens worden verzameld en opgeslagen

Om de content op onze Facebook Fanpage te kunnen zien, hoeft u geen lid van Facebook te zijn. Bij ieder bezoek aan onze pagina worden er echter gegevens verzameld, opgeslagen en gebruikt door Facebook. Zodra u onze fanpage opvraagt, brengt uw browser een verbinding met een server van Facebook tot stand. Daarbij worden eventueel gegevens naar landen buiten de Europese Unie verzonden. In elk geval wordt, of u nu bij Facebook geregistreerd bent of niet, uw IP-adres verzonden en worden er cookies geplaatst. Als u lid van Facebook bent en in uw Facebook-gebruikersaccount aangemeld bent, kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount.

De gebruikte cookies omvatten sessie-cookies, die worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, en permanente cookies, die op de terminal aanwezig blijven totdat hun levensduur voorbij is of totdat zij door de gebruiker worden verwijderd. Een cookie is een klein tekstbestand waarmee een website een browser kan herkennen. Cookies worden bij het opvragen van een website op de computer geplaatst en bij het volgende oproepen van de webserver weer geopend en gelezen.U kunt via uw browserinstellingen zelf beslissen of u cookies toestaat en welke cookies dat zijn, of u cookies wilt blokkeren of verwijderen. Instructies voor uiteenlopende browsers vindt u hier: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Anders kunt u ook zogenaamde Ad-blockers zoals Ghostery installeren.

De door Facebook gebruikte cookies dienen volgens inlichtingen van Facebook voor authenticatie, beveiliging, integriteit van websites en producten, reclame en metingen, website-functies en -diensten, prestaties en voor analyse en onderzoek. Details over de door Facebook gebruikte cookies (bijv. namen van de cookies, werkingsduur, geregistreerde inhoud en doel) kunt u hier inzien: www.facebook.com/policies/cookies/, waar u de daar aanwezige links volgt. Instellingen om te bepalen welke advertenties door Facebook aan u mogen worden getoond cq. niet meer moeten worden getoond, kunt u via www.facebook.com/about/basics/advertising en via www.youronlinechoices.com kiezen.

Via de hiervoor vermelde link kunt u uw voorkeur met betrekking tot op gebruik gebaseerde online reclame beheren. Als u bij een bepaalde aanbieder bezwaar maakt tegen de op gebruik gebaseerde online reclame met behulp van het hulpmiddel voor beheer van voorkeuren, geldt dit alleen voor de specifieke verzameling van zakelijke gegevens via de op dat moment gebruikte webbrowser. Het beheer van voorkeuren werkt op basis van cookies. Als alle browser-cookies verwijderd worden, verdwijnen ook de voorkeuren die u met het hulpmiddel voor beheer van voorkeuren hebt ingesteld.

GegevensGebruiksdoelWettelijke basis
Interacties van de gebruiker (postings, likes enz.) Communicatie tussen gebruikers    Art. 6, lid (1), sub f) AVG
Facebook-cookies*                     Doelgroep-reclame Art. 6, lid (1), sub f) AVG
Demografische gegevens (bijv. op basis van vermelde leeftijd, woonplaats, taal of geslacht)                                               Doelgroep-reclame Art. 6, lid (1), sub f) AVG

Statistische Statistische gegevens over gebruikersinteractie in samengevoegde vorm, d.w.z. zonder dat rechtstreeks door ons kan worden herleid, van wie de gegevens afkomstig zijn

(bijv. pagina-activiteit, opgevraagde pagina's, pagina previews,
likes, aanbevelingen, bijdragen, video's, pagina-abonnementen incl. afkomst, tijd)                                                                                          

Doelgroep-reclameArt. 6, lid (1), sub f) AVG

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming incl. profilering conf. art 22 AVG plaats.

Wij slaan persoonsgegevens in principe slechts zo lang op, totdat het respectievelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, bereikt is. Binnen een zakelijke relatie met u slaan wij uw persoonsgegevens zo lang op als de zakelijke relatie voortduurt, dit omvat ook het tot stand brengen en de uitvoering van een contract, evenals de reguliere verjaring. Bovendien slaan wij de gegeven op, indien en voor zover wij aan wettelijke verplichtingen tot opslag onderworpen zijn. Dergelijke verplichtingen kunnen voortvloeien uit bijv. het [Duitse] Wetboek van Koophandel (HGB, Handelsgesetzbuch) of het [Duitse] belastingwetboek (AO, Abgabenordnung).

Dergelijke verplichtingen kunnen voortvloeien uit bijv. het [Duitse] Wetboek van Koophandel (HGB, Handelsgesetzbuch) of het [Duitse] belastingwetboek (AO, Abgabenordnung). Indien u ons een toestemming hebt verleend voor een verwerking, worden de gegevens die verband houden met het verlenen van de toestemming tot herroeping ervan cq. uiterlijk voor de duur van de verwerking en na voltooiing daarvan in het kader van de verjaring opgeslagen.

3. Facebook Insights

Voor doeleinden van statistische evaluatie maken wij gebruik van de functie Facebook Insights. In verband hiermee ontvangen wij geanonimiseerde gegevens over de gebruikers van onze Facebook-Fanpage. Op grond daarvan kunnen wij geen conclusies over uw identiteit trekken. Voor uitgebreidere Informatie kunnen wij verwijzen naar de cookie-richtlijn van Facebook.

4. Persoonsgegevens delen en gebruiken

Indien u interactie hebt in het kader van Facebook, heeft vanzelfsprekend ook Facebook toegang tot uw gegevens. Facebook bevindt zich in dit opzicht een niet-veilige derde land waar het niveau van gegevensbescherming lager is dan in de EU. De transmissie van gegevens steunt op de zogenaamde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Nadere informatie hierover vindt u HIER.

5. Juridische grondslagen

Als verwerking voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde vereist is en wegen de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, is art. 6, lid (1), sub f) van de AVG de juridische basis voor de verwerking. Ons gerechtvaardigd belang in de verwerking van gegevens zien wij in de presentatie van onze onderneming en onze producten en diensten ter informatie van u en met name in het beschikbaar stellen van mogelijkheden tot hedendaagse communicatie voor en met u.

6. Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

MEININGER Shared Services GmbH
Obentrautstrasse 72,
10963 Berlin
Duitsland

en

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin
Ierland

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn wij naar mening van het Europees Hof van Justitie gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk. Het vonnis van het Europees Hof van Justitie dd. 05-06-2018 vindt u hier.

Vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid informeren wij u, gelet op art. 26 van de AVG hierna over de hoofdpunten uit de overeenkomst tussen ons en Facebook inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Als u bij ons te gast bent, verwerken wij uw persoonsgegevens. Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze informatiebrochure voor klanten en gasten, die u bij de receptie ontvangt of hier kunt downloaden.

Als u telefonisch of schriftelijk contact met ons opneem in verband met support-vragen of reserveringsaanvragen, registreren wij, indien voor de behandeling nodig, uw naam, bedrijf, uw wens en eventueel contactgegevens voor een antwoord op uw aanvraag cq. om terug te kunnen bellen. Uw gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te behandelen. De juridische grondslag is art. 6, lid (1b) en (1f) van de AVG. Er wordt alleen een geluidsopname van uw telefoongesprek gemaakt als u uitdrukkelijk verklaard hebt, akkoord te gaan (art. 6, lid (1a) van de AVG). De opname wordt gemaakt om de kwaliteit van onze klantenservice te controleren en te verbeteren.

Om een beter beeld te krijgen hoe onze noodzakelijke e-mails (boekingsbevestiging enz.) worden gebruikt, evalueren wij bij verzending uw surfgedrag als gebruiker. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons, ook aangeduid als tracking pixels. Dit zijn grafische bestanden van één pixel die een link naar onze website bevatten, waardoor wij uw surfgedrag kunnen evalueren. Ook links in de mails zelf bevatten zulke beacons.

De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, d.w.z. dat de ID's niet aan uw andere persoonsgegevens worden gekoppeld; het is dus uitgesloten dat rechtstreeks door ons kan worden herleid, van wie de gegevens afkomstig zijn.

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze informatiebrochure voor klanten en gasten, die u van ons Service Center ontvangt of hier kunt downloaden.

Als u ons op een beurs uw contactgegevens meedeelt, bijv. door een visitekaart af te geven, aan een prijsvraag deel te nemen (zie 3.1.2.) of door u voor onze nieuwsbrief aan te melden (zie 3.1.3.) registreren wij deze gegevens in ons CRM-systeem. Wij gebruiken uw gegevens om, zoals verzocht, contact met u op te nemen, een zakelijke relatie op te bouwen en u informatiemateriaal te doen toekomen.

Om uw gegevens voor de hiervoor beschreven doeleinden te kunnen verwerken, kan het noodzakelijk zijn dat MEININGER ook andere ontvangers inzage in uw gegevens geeft of deze door derden laat verwerken.

4.1 Ontvangers binnen de MEININGER groep

In bijzondere gevallen kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens binnen de hele groep verwerken. Verwerking van gegevens binnen de MEININGER groep gebeurt echter alleen dan, als wij hiervoor een juridische vergunning hebben. Dit is bijv. het geval wanneer andere ondernemingen van de MEININGER groep in het kader van een opdrachtverwerking voor ons in actie komen of als er een gerechtvaardigd belang bestaat conf. art. 6, lid (1f) van de AVG. Andere ondernemingen van de MEININGER groep vindt u hier.

4.2 Externe dienstverleners (verwerkers)

Uw gegevens worden aan dienstverleningspartners doorgegeven, indien deze in opdracht van ons werken en MEININGER bij het leveren van diensten ondersteunen. Als u bijv. een abonnement op onze nieuwsbrief neemt, hebben wij een dienstverlener opdracht gegeven om de mailing te verzenden. Verwerking van uw persoonsgegevens door dienstverleners die in opdracht van ons werken, gebeurt in het kader van de opdrachtverwerking conf. art. 28 van de AVG.

Onze mail-communicatie wordt in opdracht van ons beheerd door een in Duitsland gevestigde dienstverlener. Deze dienstverlener verricht voor ons technisch de verzending en het beheer van de mail-communicatie en verwerkt in dit verband ook persoonsgegevens. Verzending van uw gegevens aan derden vindt in princiep niet plaats, tenzij wij wettelijk hiertoe verplicht zijn of het doorgeven van gegevens vereist is voor uitvoering van de contractuele relatie. Wij zorgen er door juridische, technische en organisatorische maatregelen alsmede door regelmatige controles voor dat persoonsgegevens op basis van onze instructies, overeenkomstig deze privacyverklaringen en dus in de geest van de AVG worden verwerkt.

4.3 Overige dienstverleners, partners en derden

MENINGER kan met andere partners samenwerken als dit nodig is om onze offertes voor prestaties na te komen of als wij wettelijk verplicht zijn tot het overdragen van gegevens. Daarbij kan het om de volgende partners of derden gaan:

- Kredietinstellingen en betalingsdienstaanbieders

- Delen met overheden / autoriteiten cq. op bevel van de rechtbank

- Financiële, politie-, douane- en inschrijvingsautoriteiten

Wij hechten er waarde aan om uw gegevens binnen de EU/EER te verwerken. Het kan echter voorkomen dat wij dienstverleners inhuren die buiten de EU/EER werkzaam zijn. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat voorafgaand aan de verzending van uw persoonsgegevens een gepaste bescherming van de privacy tot stand wordt gebracht. Daarme wordt bedoeld dat via EU-standaard contracten of een adequaatheidsbesluit een niveau van gegevensbescherming wordt bereikt dat vergelijkbaar is met de normen binnen de EU.

Wij verwijderen persoonsgegevens van een betrokken persoon zodra het doel van de opslag vervalt en er geen wettelijke bewaringstermijnen tegen het verwijderen spreken.

U hebt jegens ons de volgende rechten met het oog op uw persoonsgegevens:

7.1 Algemene rechten

U hebt het recht op informatie, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, herroeping van de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Indien een verwerking berust op uw toestemming, hebt u het recht om deze jegens ons met toekomstige werking te herroepen.

7.2 Rechten bij de verwerking van gegevens volgens gerechtvaardigd belang

U hebt conf. art. 21, lid (1) van de AVG het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van art. 6, lid (1e) van de AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) of op grond van art. 6, lid (1f) van de AVG (verwerking van gegevens voor behartiging van een gerechtvaardigd belang) wordt uitgevoerd, te herroepen, dit geldt ook voor een op deze regel gestoelde profilering. Bij een herroeping door u verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

7.3 Rechten bij direct marketing

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u conf. art. 21, lid (2) van de AVG het recht om te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

7.4 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

8.1 Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze opgestelde privacyverklaring wordt doorlopend in het kader van de verdere ontwikkeling van het Internet of ons aanbod aangepast. We zullen wijzigingen tijdig op deze pagina bekend maken. Om met betrekking op de hoogte te blijven van de up-to-date versie van onze bepalingen met betrekking tot het gebruik van gegevens, dient u deze pagina regelmatig op te vragen.

8.2 Links naar andere websites

Onze websites kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten. Wij maken u erop attent dat deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing is op de websites van de MEININGER groep. Wij hebben er geen invloed op en controleren niet of andere aanbieders de van toepassing zijnde bepalingen ten aanzien van privacy naleven.

 

 

Our chat language is English