DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Velkommen på MEININGER-gruppens hjemmeside. Naturligvis er beskyttelsen af dine persondata og en fair og gennemskuelig databehandling et vigtigt anliggende for os. I det følgende vil vi gerne give dig de oplysninger, som du har brug for med henblik på at kontrollere og varetage dine rettigheder til databeskyttelse.

 

Ansvarlig er:

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Tyskland

E-mail: welcome[at]meininger-hotels.com

Du kommer i forbindelse med den databeskyttelsesansvarlige på følgende adresse:

MEININGER Shared Services GmbH

Datenschutzbeauftragter

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Tyskland

E-mail: dataprotection[at]meininger-hotels.com

Hvis du surfer på vores hjemmeside, er gæst i vores hoteller, eller på anden måde kontakter os, modtager vi persondata fra dig. Generelt behandler vi data i henhold til følgende retsgrundlag:

- Når du giver os din udtrykkelige tilladelse (artikel 6, stk. 1a, i persondataforordningen), når du ønsker, at vi kan kontakte dig direkte, at deltage i lotterier, at abonnere på vores nyhedsbrev og gerne vil modtage reklametilbud, der er personligt rettet imod dig. Til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser (artikel 6, stk. 1b, i persondataforordningen), f.eks. når du reserverer en overnatning hos os.

- Som virksomhed er vi underlagt forskellige retlige forpligtelser (artikel 6, stk. 1c, i persondataforordningen). Vi er f.eks. i henhold til skatteretten og handelsretten forpligtede til at opbevare bestemte dokumenter.

- Desuden behandler vi data på grund af en berettiget interesse for os eller for tredjepart (artikel 6, stk. 1f, i persondataforordningen). Derunder hører bl.a. databehandling med henblik på direkte markedsføring, til fremme af omsætningen, med henblik på IT-sikkerhed og bekæmpelse af bedrageri, samt til udarbejdelse af pseudonyme brugerprofiler til analyse og udformning af den behovsorienterede hjemmeside (tracking). Du har ret til at gøre indsigelse imod databehandling på grundlag af en berettiget interesse i henhold til artikel 21, stk. 1, i persondataforordningen.

3.1.1 Hotelreservationer

Du kan reservere et hotelværelse direkte på vores hjemmeside. For at vi kan reservere din bestilling, skal vi bruge dine kontakt- og adressedata samt angivelse af de ønskede ydelser (rejsedatoer, antal rejsende, forplejningsønske). Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, litra b), i persondataforordningen.

 3.1.2 Betaling

Til afvikling af betalingen via vores hjemmeside benytter vi forskellige betalingstjenester, som modtager dine angivelser direkte og dermed er modtager af de persondata, du har angivet i forbindelse med betalingsprocessen. Ansvaret for dine betalingsdata bærer betalingstjenesterne. Oplysninger, især om betalingstjenesternes ansvarlige afdeling, betalingstjenesternes databeskyttelsesansvarliges kontaktdata og kategorierne af persondata, som behandles af betalingstjenesterne, får du på følgende adresser:

SIX Payment Services (Europe) S.A.

10, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg

Databeskyttelseserklæring: www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html

 Adyen N.V.

Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederlandene

Databeskyttelseserklæring: www.adyen.com/da_DK/policies-and-disclaimer/privacy-policy

 PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg

Databeskyttelseserklæring: www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacy-full

 giropay GmbH

An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, Tyskland

Databeskyttelseserklæring: www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung

3.1.3 Sådan kommer du i kontakt med MEININGER

Via kontaktformularen, vores e-mailadresse, eller pr. telefon kan du stille os spørgsmål og sende os beskeder. Vi behandler kun dine data for at komme i kontakt med dig på den ønskede måde og for at besvare dit spørgsmål (retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, litra a) eller b) i persondataforordningen).

Freshworks

Vi benytter vores databehandler Freshworks Inc (2950 S. Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403, USA) til præsentation af vores Ofte Stillede Spørgsmål og behandling af forespørgsler. Til det formål kan der anbringes cookies på din computer. Disse tjener ikke til at identificere dig personligt. Når Freshworks også behandler dit navn og din e-mailadresse (for at vi kan tiltale dig ved navn), sker dette kun med din tilladelse og dine persondata krypteres.

3.1.4 Deltagelse i lotterier

Når du deltager i lotterier, indsamler vi data, som er nødvendige for gennemførelsen af lotteriet. Disse er som regel et individuelt bidrag til lotteriet (f.eks. en kommentar eller et foto) samt navn og kontaktdata. Det kan ske, at vi videregiver dine data til vores lotteripartner, f.eks. for at kunne sende dig din gevinst. Databehandlingen og videregivelsen af data kan variere alt efter lotteriet og er derfor beskrevet konkret i de enkelte deltagerbetingelser. Deltagelsen i lotteriet og den dermed forbundne dataindsamling er naturligvis frivillig (retsgrundlag er artikel 6, stk. 1, litra a) i persondataforordningen).

3.1.5 Forsendelse af vores nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev for at få oplysninger om nye hoteller, aktuelle tilbud, begivenheder og produktnyheder fra MEININGER-gruppen og partnervirksomheder. Tilsendelse af reklameoplysninger til din e-mailadresse inden for rammerne af vores nyhedsbrev sker kun, hvis du har givet tilladelse til at anvende din e-mailadresse. Naturligvis kan du til enhver tid tilbagekalde din tilladelse til at sende dig nyhedsbreve ved at klikke på afmeldelseslinket i nyhedsbrevet, ved at afbestille nyhedsbrevet via afmeldelseslinket på vores hjemmeside eller ved at meddele os dit ønske om at afmelde nyhedsbrevet på newsletter@meininger-hotels.com.

For tilmelding til og afmelding af vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte hhv. Double-Opt-in- eller Double-Opt-out-fremgangsmåde. Det vil sige, at vi efter din til- eller afmelding sender dig en e-mail til den angivne e-mailadresse, hvor vi beder dig om bekræftelse af, at du ønsker hhv. at modtage eller at afbestille nyhedsbrevet. Derudover gemmer vi både dine IP-adresser og tidspunkterne for hhv. til- eller afmeldelse og for bekræftelsen. Dermed kan vi påvise din hhv. til- eller afmelding og i givet fald opklare et eventuelt misbrug af dine persondata begået af tredjepart.

 3.1.6 Tracking af nyhedsbrev

For bedre at kunne konstatere, hvordan vores nyhedsbrev benyttes, analyserer vi din brugeradfærd, når vi udsender nyhedsbrevet. For at vi kan foretage denne analyse, indeholder de udsendte nyhedsbreve såkaldte web beacons, også kaldet tracking pixel. Dette er billedfiler bestående af én pixel, som har forbindelse til vores hjemmeside og på den måde gør det muligt for os at analysere din brugeradfærd. Dette sker ved anvendelsen af web beacons, der tilordnes din e-mailadresse og sammenknyttes med et eget ID. Også de links, der findes i nyhedsbrevet indeholder sådanne web beacons. Med de således indsamlede data opretter vi en brugerprofil for at kunne tilpasse nyhedsbrevet til dine individuelle interesser. I den forbindelse registrerer vi, hvornår du læser vores nyhedsbrev og hvilke links i nyhedsbrevet du klikker på, og vi udleder deraf, hvad dine personlige interesser går ud på. Disse data sammenknytter vi med de handlinger, du har foretaget på vores hjemmeside.

Du kan protestere imod denne tracking ved at klikke på det særlige link, der findes i alle e-mails. Oplysningerne gemmes, så længe du abonnerer på nyhedsbrevet. Efter en afmeldelse gemmer vi dataene rent statistisk og anonymt. En sådan tracking er endvidere ikke mulig, når du i dit e-mailprogram har deaktiveret visningen af billeder som standard. I så fald vises nyhedsbrevet ikke fuldstændigt, og du kan muligvis ikke benytte alle funktioner. Hvis du lader billederne vise manuelt, sker den ovenfor nævnte tracking.

3.17. Anden reklame fra MEININGER

Hvis vi inden for rammerne af et ophold på vores hoteller får oplyst din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer og din postadresse, kan vi benytte disse data til fremadrettet at informere dig om vores egne lignende produkt- og servicetilbud pr. e-mail, pr. SMS og pr. post. Skulle du ikke ønske at modtage yderligere tilsendelse af reklameoplysninger pr. e-mail, pr. SMS eller post, kan du til enhver tid protestere over den reklamemæssige benyttelse af dine kontaktdata med fremadrettet virkning, uden at der i den forbindelse opstår andre udgifter end transmissionsomkostningerne til grundtarif. Din protest kan du rette til følgende kontaktadresser:

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Tyskland

E-mail: newsletter@meininger-hotels.com

3.1.8 Karriere

Du kan ad elektronisk vej, ved hjælp af vores ansøgningsformular eller pr. e-mail til jobs@meininger-hotels.com søge arbejde i virksomhederne i MEININGER-gruppen. Dine oplysninger vil naturligvis udelukkende blive anvendt til behandling af din ansøgning og vil ikke blive videregivet til tredjepart. Vær venligst opmærksom på, at ukrypteret indsendte e-mails ikke fremsendes, så tredjepart ikke kan få adgang til dem.

Nærmere oplysninger om behandlingen af dine persondata finder du på informationsarket om ansøgningsprocessen, som du på forespørgsel modtager fra vores personaleafdeling eller kan downloade her.

3.1.9 Anvendelse af social plugins

Denne hjemmeside anvender social plugins fra følgende udbydere:

- Facebook (ejer: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

- Twitter (ejer: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

- LinkedIn (ejer: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland)

- Pinterest: (ejer: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA)

- Instagram (ejer: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)

Disse plugins indsamler normalt som standard data fra dig og sender dem til de pågældende udbyderes server. For at garantere beskyttelsen af dit privatliv har vi truffet tekniske forholdsregler, der sikrer, at dine data ikke uden din accept kan registreres af udbyderne af de enkelte plugins. Ved at åbne en side, hvor disse plugins er anbragt, er disse først deaktiveret. Først med et klik på det pågældende symbol aktiveres sidens plugins, og du giver dermed din accept af, at dine data overføres til den pågældende udbyder. Retsgrundlaget for benyttelsen af plugins er artikel 6, stk. 1 a og f, i persondataforordningen.

Disse plugins registrerer efter aktivering også persondata som f.eks. din IP-adresse og sender disse til den pågældende udbyders server, hvor de gemmes. Desuden anbringer aktiverede social plugins ved åbning af den pågældende hjemmeside en cookie med en entydig ID-kode. Derved kan udbyderne også oprette profiler over din brugeradfærd. Dette sker også, selv om du ikke er medlem af den pågældende udbyders sociale netværk. Såfremt du er medlem af udbyderens sociale netværk og er logget ind på det sociale netværk under dit besøg på denne hjemmeside, kan dine data og oplysningerne om besøget på nærværende hjemmeside sammenknyttes med din profil på det sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på det nøjagtige omfang af de data, den pågældende udbyder indsamler om dig. Nærmere oplysninger om databehandlingens omfang, art og formål og om rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelsen af dit privatliv fremgår af databeskyttelseshenvisningerne fra den pågældende udbyder af det sociale netværk. Disse kan hentes på følgende adresser:

- Facebook: da-dk.facebook.com/policy.php

- Twitter: twitter.com/en/privacy

- LinkedIn: dk.linkedin.com/legal/privacy-policy/?

- Google+: policies.google.com/privacy

- Pinterest: policy.pinterest.com/da/privacy-policy

- Instagram: help.instagram.com/155833707900388

3.1.10 YouTube

På hjemmesiden integreres videoer fra YouTube i udvidet databeskyttelsesmodus. Når du ser videoerne overføres følgende data til Google som YouTube-udbyder:

- IP-adressen

- den særlige adresse på den side, der er hentet hos os

- browserens overførte ID-kode samt

- systemdato og -klokkeslæt for hentningen og

- allerede eksisterende cookies, ved hjælp af hvilke browseren entydigt kan identificeres.

Først med afspilning af videoen anbringer YouTube cookies og pixel tags med henblik på personalisering af reklamer og søgeresultater. YouTube gemmer ingen oplysninger om besøgende på hjemmesiden, medmindre de ser videoen.

Vi gør opmærksom på, at Google kan modtage data ved hjælp af allerede gemte cookies. Hvorvidt disse udnyttes af Google, har vi ingen indflydelse på. Det er Google Inc., der er ansvarlig for denne dataindsamling og databehandling.

 3.1.11 Google Maps

Hjemmesiden anvender Google Maps API for at fremstille geografiske oplysninger visuelt. Ved benyttelsen af Google Maps indsamler, behandler og udnytter Google også data om, hvordan hjemmesidernes besøgende benytter kortfunktionerne. Nærmere oplysninger om Googles databehandling fremgår af Googles databeskyttelseshenvisninger.

3.1.12 Hvordan anvendes der cookies på denne hjemmeside?

Når du bruger vores hjemmeside, gemmes der evt. førstepartscookies på din computer, mens tredjepartscookies kun bruges med dit forudgående samtykke. Cookies er små tekstfiler, som, når de bruges i den browser, du anvender, gemmes på din harddisk og kan levere den part, der placerer cookien, visse oplysninger. Cookies kan hverken køre nogen programmer eller sprede virus på din computer. Formålet med cookies er generelt at gøre din brug af internet mere brugervenlig og effektiv. Vi bruger også cookies til at identificere dig, ved efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Uden dem, skal du logge ind hver gang, du besøger den. Denne hjemmeside bruger følgende typer cookies, hvis omfang og funktioner forklares nedenfor.

Ikke-residente cookies

Disse cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Til disse tæller især sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-ID, hvormed forskellige forespørgsler fra din browser kan tilordnes den samme session. Det betyder, at din computer kan genkendes, når du vender tilbage til vores hjemmeside. Sessionscookies slettes automatisk, når du logger af eller lukker browseren.

Persistente cookies

Disse cookies slettes automatisk efter en vis fastsat tid, der kan være forskellig fra cookie til cookie. Du kan til enhver tid slette disse cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger.

Flash cookies

De benyttede flash cookies registreres ikke af din browser, men af din flash plugin. Endvidere benytter vi HTML5 lagerobjekter, som lægges på din arbejdsstation. Disse objekter gemmer de nødvendige data uafhængigt af den browser, du anvender, og de har ingen automatisk udløbsdato. Såfremt du ikke vil have nogen behandling af flash cookies, skal du installere en add on til blokering heraf, f.eks. "Better Privacy" til Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer Cookie til Google Chrome. Benyttelsen af HTML5 lagerobjekter kan du forhindre ved at benytte privat modus i din browser. Endvidere anbefaler vi regelmæssigt at slette dine cookies og browserforløbet manuelt.

Forhindring af cookies

Du kan konfigurere dine browserindstillinger, så de passer til dine ønsker, og f.eks. afvise modtagelsen af tredjeparts-cookies eller af alle cookies. Vi gør opmærksom på, at du så eventuelt ikke vil kunne benytte alle funktioner på denne hjemmeside.

3.1.13 Hjemmesideanalyse

Ifm. analyse og optimering af vores hjemmesider bruger vi forskellige tjenester, som er beskrevet nedenfor. Vi analyserer fx, hvor mange brugere der besøger vores hjemmeside, hvilken information, der er mest populær eller hvordan brugerne finder frem til tjenesten. Vi registrerer bl.a. den hjemmeside, hvor en bruger fik kendskab til vores hjemmeside (en såkaldt referrer), hvilke undersider på hjemmesiden, der tilgås, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. Det hjælper os med at gøre vores tjenester brugervenlige og forbedre dem. De data, der indsamles under denne proces, bruges ikke til personlig identifikation af individuelle brugere. Der indsamles anonyme data eller data med maksimal pseudonymisering. Retsgrundlaget for dette er enten vores legitime interesse eller dit samtykke, art. 6 stk. 1 a) eller f) GDPR. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke via databeskyttelsesindstillingerne.

Sporingsproxy

Vores hjemmeside sørger for den øjeblikkelige pseudonymisering af din IP-adresse, ifm. dit første besøg. Dermed undgår vi tredjepartsudbyderes direkte adgang til slutbrugerenheder ifm. sporingsformål og sikrer fuldstændig kontrol over hver enkelt dataparameter og sætter betingelserne for overførsel af data til sådanne tredjepartsudbydere. For at gøre det, bruger vi førstepartscookies og browser-fingeraftryksmetoder, som gemmes på din terminal eller enhed. Din terminal eller enhed får et tilfældigt genereret identifikationsnummer (cookie-id/enheds-id).

Vi får denne tjeneste leveret af Tracking Garden GmbH (Ritterfelddamm 225e, 14089 Berlin, Tyskland).

Formålet er at indhente information om brugen af vores hjemmeside, statistisk analyse og rækkevidde-målinger, som for eksempel tilgang via en specifik hjemmeside, antal unikke besøgende, ind- og udgangssider, dvæletid, klik-, swipe- og scrolladfærd, aktivering af knapper, afvisningsfrekvens og lignende interaktioner, som brugerne foretager på vores hjemmeside (begivenheder). Disse adgangsdata omfatter især browser- og enhedsoplysninger, sporingsproxyens anonyme cookie-id samt dato og klokkeslæt for serveranmodningen. Behandlingen af disse data af denne tjeneste foregår udelukkende på servere i Tyskland.

Din IP-adresse videregives ikke til tredjepartsudbydere, uden dit samtykke; Der indsamles kun generelle placeringsoplysninger, som region og by mht. slutenhedens placering, som tidligere er afledt af IP-adressen. Ifm. tjenesten, overføres yderligere brugerdata til tredjepartsudbydere udelukkende i pseudonym form, med det formål at analysere og måle rækkevidden af brugernes adfærd på vores hjemmeside. For at sikre effektiv pseudonymisering, opretter sporingsproxyen kunstigt genererede dataparametre for browser-id'et (brugeragent), for tredjepartsudbyderens cookie-id'er, for ordrenumre, hvis dette er relevant, og for andre browser- og enhedsoplysninger, der ellers ville muliggøre gen-identifikation. Opbevaringsperioden for denne tjenestes førstepartscookies er begrænset til maksimalt 24 måneder.

Retsgrundlaget for denne tjenestes behandling er vores legitime interesse, dvs. art. 6 stk. 1 s. 1 lit. f) GDPR. Vores legitime interesse er hhv. analysen samt målingen af vores hjemmesides rækkevidde hvorigennem vi kan optimere, forbedre samt finde og løse evt. fejl på vores digitale tilbud.

Google Analytics

Nærværende hjemmeside benytter Google Analytics, en internetanalysetjeneste tilhørende Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Benyttelsen omfatter funktionen Universal Analytics. Derved er det muligt at tilordne data, sessioner og interaktioner på flere enheder et pseudonymt bruger-ID og således analysere en brugers aktiviteter uafhængigt af, hvilke enheder han benytter.

Google Analytics anvender cookies, som muliggør en analyse af din benyttelse af hjemmesiden. De oplysninger om din benyttelse af denne hjemmeside, der indsamles ved hjælp af cookies, bliver som regel overført til en server i USA tilhørende Google og gemt der. Såfremt IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, forkorter Google dog forinden din IP-adresse inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre stater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Den IP-adresse, der videresendes af din browser inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google. På bestilling fra ejeren af nærværende hjemmeside vil Google benytte disse oplysninger til at analysere din benyttelse af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og til at yde hjemmesidens ejer yderligere tjenesteydelser vedrørende hjemmesiden og benyttelsen af internettet. Det er også disse formål, der begrunder vores berettigede interesse i databehandlingen. Retsgrundlaget for anvendelsen af Google Analytics er TMG § 15, stk. 3, eller artikel 6, stk.1 f, i persondataforordningen. De data, vi sender, som er sammenknyttede med cookies, brugermærkning (f.eks. bruger-ID) eller reklame-ID'er, slettes automatisk efter 14 måneder. Sletningen af data, hvis opbevaringsfrist er nået, sker automatisk en gang om måneden. Yderligere oplysninger om anvendelsesbetingelser og datasikkerhed findes på adressen marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/ eller policies.google.com.

Vi benytter på vores hjemmeside Google-tjenesten "Google Optimize", ved hjælp af hvilken vi viser brugerne forskellige varianter af vores hjemmeside, så vi gennem analyse af brugernes aktiviteter kan fastslå, hvilken variant brugerne synes bedst om. Det er herigennem også muligt at individualisere indhold på hjemmesider. Google Optimize giver f.eks. mulighed for at stille forskellige versioner af hjemmesiden til rådighed for forskellige målgrupper. Analysedata om brugeradfærd inden for rammerne af anvendelsen af Google Optimize stilles til rådighed gennem Google Analytics eller Google Ads. Google Optimize anvender derfor Google Analytics' cookies til orienterings- og persistensformål. Yderligere oplysninger om de cookies, der anvendes inden for rammerne af Google Analytics, finder du her.

Du kan ved hjælp af indstillingen af din browsersoftware forhindre, at der gemmes cookies på din computer. Vi gør dig imidlertid opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne udnytte samtlige funktioner på nærværende hjemmeside i fuldt omfang. Du kan endvidere forhindre Googles registrering af de data, som skabes af cookien og som vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere tools.google.com/dlpage/gaoptout. Opt Out Cookies forhindrer fremtidig registrering af dine data ved besøg på denne hjemmeside. For at forhindre, at Universal Analytics indsamler data på tværs af forskellige enheder, skal du gennemføre Opt Out på alle benyttede systemer.

3.1.14 Cookies til markedsføringsformål

Vi anvender cookies til markedsføringsformål for at kunne henvende os til vores brugere med reklamer, der ligger inden for deres interessefelter. Endvidere anvender vi cookies for at indskrænke sandsynligheden for visning af en reklame og for at måle effektiviteten af vores reklametiltag. Disse oplysninger kan også deles med tredjepart som f.eks. annoncenetværk. Retsgrundlaget for det er dit samtykke, artikel 6, stk. 1 a, i persondataforordningen. Samtykket kan du til enhver tid tilbagekalde via databeskyttelsesindstillingerne.

DoubleClick by Google

Vi benytter på vores hjemmeside online marketingværktøjet DoubleClick by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarlig afdeling for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. DoubleClick anbringer cookies for at kunne vise brugerne relevante annoncer, for at forbedre rapporter om kampagneafviklingen eller for at undgå, at brugere får vist den samme reklame flere gange. Google registrer til dette formål ved hjælp af en cookie-ID, hvilke reklamer der vises i hvilken browser. På denne måde udelukkes det, at den samme reklame vises flere gange. Derudover kan DoubleClick ved hjælp af cookie-ID'er registrere såkaldte konverteringer med hensyn til reklamer. Det er f.eks. tilfældet, når en bruger ser en DoubleClick-reklame og senere med den samme browser åbner den reklamerende virksomheds hjemmeside for at købe noget der.

Ved hentning af en side, som benytter DoubleClick, og hvor DoubleClick-scriptet er tilladt, etablerer browseren automatisk en direkte forbindelse med Googles server. Vi har som ejer af hjemmesiden ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, der indsamles af Google med dette værktøj. Vi informerer dig i overensstemmelse med den viden, vi har nu: Ved hjælp af integreringen af DoubleClick får Google den oplysning, at du har hentet den pågældende del af vores internetoptræden eller har klikket på en af vores reklamer. Såfremt du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tilordne besøget til din konto. Selv når du ikke er registreret hos Google eller ikke har logget dig ind, er der mulighed for, at udbyderen får din IP-adresse og gemmer den.

For så vidt data behandles uden for EØS, hvor der ikke findes et databeskyttelsesniveau, som svarer til den europæiske standard, har vi for at etablere et sikkert databeskyttelsesniveau indgået EU-standardkontraktklausuler med udbyderne.

Yderligere oplysninger om DoubleClick by Google får du på adressen www.google.de/doubleclick og om databeskyttelse hos Google generelt på: policies.google.com/privacy. Alternativt kan du besøge hjemmesiden tilhørende Network Advertising Initiative (NAI) på www.networkadvertising.org.

Dataindsamling og datalagring sker kun efter udtrykkeligt samtykke som omhandlet i artikel 6, stk. 1, S. 1, litra a) i persondataforordningen. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med fremadrettet virkning.

Google Ads og Conversion Tracking

Vi benytter tjenesten Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram tilhørende Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarlig afdeling for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Det betyder, at vi viser Google Ads-reklamer, og inden for rammer heraf benytter vi også Google Remarketing og Conversion Tracking. Reklamerne vises efter søgninger på Google reklamenetværkets hjemmesider. Derudover benytter vi Ads Remarketing-lister til reklamer i forbindelse med søgninger. Dette gør det muligt for os at tilpasse reklamekampagner i forbindelse med søgninger til brugere, der allerede en gang har besøgt vores hjemmeside. Ved hjælp af disse tjenester har vi mulighed for at kombinere vores reklamer med bestemte søgebegreber eller for at vise tidligere besøgende reklamer, hvor der f.eks. reklameres for tjenesteydelser, som de besøgende har set på vores hjemmeside. På denne måde kan vi altså vise besøgende på vores hjemmeside interessebaserede reklamer på andre hjemmesider inden for Google reklamenetværket (som "Google-reklame" inden for rammerne af Google-søgningen eller på andre hjemmesider).

For at kunne give interessebestemte tilbud er det nødvendigt af foretage en analyse af onlinebrugerens adfærd. For at foretage denne analyse anvender Google cookies. Når du klikker på en annonce eller besøger vores hjemmeside, anbringer Google en cookie på brugerens computer. Disse cookies slettes efter 90 dage. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af de pågældende cookies, benyttes for at vi kan henvende os målrettet til den besøgende ved en senere søgning. Yderligere oplysninger om den anvendte cookieteknologi finder du også i Googles henvisninger til hjemmesidestatistikkerne og i datasikkerhedsbestemmelserne. Ved hjælp af denne statistik får Google og vi som kunde oplysninger om, at en bruger har klikket på en reklame og er blevet ledt videre til vores hjemmesider. De oplysninger, vi herved får, anvendes udelukkende til en statistisk analyse med henblik på reklameoptimering. Vi får ingen oplysninger, som kan identificere den besøgende personligt. Din IP-adresse overføres til Google, men da vi på nærværende hjemmeside inden for rammerne af anvendelsen af Google Analytics benytter Googles IP-maskering, bliver din IP-adresse anonymiseret. De statistikker, Google giver os rådighed over, viser det samlede antal brugere, som har klikket på en af vores annoncer, og eventuelt, om disse er blevet videreledt til en side på vores websted, som er forsynet med en conversion tag. Ud fra disse statistikker kan vi udlede, ved hvilke søgebegreber der særlig tit er blevet klikket på vores reklame, og hvilke reklamer der har ført til en henvendelse fra brugeren via kontaktformularen.

For så vidt data behandles uden for EØS, hvor der ikke findes et databeskyttelsesniveau, som svarer til den europæiske standard, har vi for at etablere et sikkert databeskyttelsesniveau indgået EU-standardkontraktklausuler med udbyderne.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse inden for rammerne af Google Ads finder du på: policies.google.com/technologies/ads

Dataindsamling og datalagring sker kun efter udtrykkeligt samtykke som omhandlet i artikel 6, stk. 1, S. 1, litra a) i persondataforordningen. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med fremadrettet virkning.

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal blive registreret i brugerstatistikkerne, kan du forhindre dette ved at sørge for, at de cookies, der kræves af denne teknologi, ikke bliver gemt f.eks. ved hjælp af indstillingerne i din browser.

Du kan endvidere via reklameindstillingen udvælge de typer Google-reklamer, du ønsker, eller deaktivere interessebestemte reklamer på Google. Alternativt kan du deaktivere tredjepartsudbyderes anvendelse af cookies, idet du henter Netværksreklameinitiativets deaktiveringshjælp.

Vi og Google får ganske vist stadig de statistiske oplysninger om, hvor mange brugere der har besøgt nærværende side hvornår. Hvis du heller ikke ønsker at indgå i denne statistik, kan du forhindre dette ved hjælp af yderligere programmer til din browser (f.eks. med Add-on Ghostery).

Google Analytics

For så vidt du har givet dit samtykke, anvendes der på denne hjemmeside Google Analytics, en reklameanalysetjeneste tilhørende Google LLC. Ansvarlig for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Behandlingens omfang

Google Analytics anvender cookies, som muliggør en analyse af din benyttelse af hjemmesiden. De oplysninger om din benyttelse af nærværende hjemmeside, der indsamles ved hjælp af cookies, bliver som regel overført til en server i USA tilhørende Google og gemt der.

Vi benytter Google-signaler. Med disse registreres der yderligere oplysninger i Google Analytics om de brugere, som har aktiveret personaliserede reklamer (interesser og demografiske data), og reklamerne kan leveres til disse brugere på tværs af forskellige enheder i remarketing-kampagner.

I Google Analytics 4 er anonymiseringen af IP-adresser som standard aktiveret. Som følge af IP-anonymiseringen forkorter Google din IP-adresse inden for Den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre stater inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. Den IP-adresse, der videresendes af din browser inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Under dit besøg på hjemmesiden registreres din brugeradfærd i form af "begivenheder". Begivenheder kan være:

- Hentning af en side
- Første besøg på hjemmesiden
- Start på sessionen
- Din "kliksti", interaktion med hjemmesiden
- Rulninger (altid, når en bruger ruller hele vejen ned til slutningen af siden (90 %)
- Klik på eksterne links
- Interne søgninger
- Interaktion med videoer
- Sete reklamer/reklamer, der er blevet klikket på

Endvidere registreres:
- Din omtrentlige position (region)
- Din IP-adresse (i forkortet form)
- Tekniske oplysninger om din browser og det terminaludstyr, du benytter (f.eks. sprogindstilling, skærmopløsning)
- Din internetudbyder
- Referrer-URL (via hvilken hjemmeside/via hvilket reklamemiddel du er kommet til denne hjemmeside)

Formål med behandlingen

Google vil på opdrag fra ejeren af nærværende hjemmeside benytte disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden og til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteter. De rapporter, der stilles til rådighed af Google Analytics, tjener til analyse af vores hjemmesides ydelse og vore marketingkampagners succes

Modtagere

Modtagere af dataene er/kan være

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (som databehandler i henhold til artikel 28 i persondataforordningen)

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Det kan ikke udelukkes, at US-amerikanske myndigheder skaffer sig adgang til de data, der er gemt hos Google.

Overførsel til tredjelande

For så vidt data behandles uden for EU/EØS, hvor der ikke findes et databeskyttelsesniveau, som svarer til den europæiske standard, har vi for at etablere et sikkert databeskyttelsesniveau indgået EU-standardkontraktklausuler med udbyderne. Google Irelands moderselskab, Google LLC, har sit hjemsted i Californien, USA. En overførsel af data til USA og de US-amerikanske myndigheders adgang til de data, der er gemt hos Google, kan ikke udelukkes. USA gælder på nuværende tidspunkt fra et databeskyttelsesretligt synspunkt som tredjeland. Du har der ikke de samme rettigheder som i EU/EØS. I påkommende tilfælde har du ingen klageadgang imod myndigheders adgang til dine data.

Opbevaringsfrist

De data, som vi har sendt og forsynet med cookies, slettes automatisk efter 2 ELLER 14 måneder. Sletningen af data, hvis opbevaringsfrist er nået, sker automatisk en gang om måneden.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, S. 1, litra a) i persondataforordningen.

Tilbagetrækning

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at klikke på fingeraftrykket nederst til venstre på skærmen og ændre dit valg der. Retmæssigheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af dit samtykke, indtil dette tilbagekaldtes, forbliver uberørt heraf.

Alternativt kan du på forhånd forhindre lagringen af cookies ved at indstille din browsersoftware til at blokere for denne lagring. Hvis du konfigurerer din browser sådan, at alle cookies afvises, kan det imidlertid medføre indskrænkning af funktionaliteten på denne og andre hjemmesider. Du kan endvidere forhindre Googles registrering af de data, som skabes af cookien og som vedrører din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adresse) samt Googles behandling af disse data ved

a. ikke at give dit samtykke til anvendelsen af cookies eller

b. at downloade og installere denne browser add on til deaktivering af Google Analytics HER.

Nærmere oplysninger om betingelser for brugen af Google Analytics og om datasikkerheden hos Google finder du på adresserne marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/dk/

og policies.google.com.

Google-Re/Marketing-Services

Vi benytter til optimering og til den forretningsmæssige drift af vores onlinetibud marketing- og remarketingtjenesterne (kort "Google-Marketing-Services") fra udbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Ansvarlig for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Google-Marketing-Services gør det muligt for os at vise målrettede reklamer for vores hjemmeside med henblik på kun at præsentere dig for reklamer, der potentielt svarer til dine interesser. Hvis man f.eks. viser dig reklamer for vores serviceydelser på andre hjemmesider, taler man i den forbindelse om "remarketing". Til disse formål indsætter Google ved åbning af vores og andres hjemmesider, som Google Marketing Services er aktiv på, umiddelbart en kode, og der indflettes såkaldte (re)marketing tags (usynlige grafikker eller kode også betegnet som "web beacons") i hjemmesiden. Ved hjælp af dem gemmes der på din computer en individuel cookie, dvs. en lille fil (i stedet for cookies kan der også anvendes andre lignende teknologier).

Disse cookies kan anbringes af forskellige domæner, bl.a. af google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com eller googleadservices.com. I denne fil registreres det, hvilke hjemmesider du har opsøgt, hvilke indhold du interesserer dig for, og hvilke tilbud du har klikket på, og derudover tekniske oplysninger om browseren og styresystemet, henvisende hjemmesider, besøgstid samt andre angivelser om benyttelsen af onlinetilbuddet. Ligeledes registreres din IP-adresse, som vi inden for rammerne af Google Analytics meddeler befinder sig inden for EU eller EØS. Denne registrering sker i forkortet form, og kun i undtagelsestilfælde overføres IP-adressen i fuldstændig form til en Google-server i USA og forkortes der-

IP-adressen sammenknyttes ikke med dine data inden for rammerne af andre tilbud fra Google. Ovenstående anførte oplysninger kan af Google også sammenknyttes med sådanne oplysninger fra andre kilder. Når du derefter besøger andre hjemmesider, kan du blive vist reklamer, der er afstemt efter dig ud fra dine interesser.

Vi behandler dine data inden for rammerne af Google-Marketing-Services pseudonymt. Det vil sige, at Google f.eks. ikke gemmer og behandler dit navn eller din e-mailadresse, men behandler de relevante data i henhold til cookies indeholdt i pseudonyme brugerprofiler. De oplysninger Google Marketing Services samler om brugerne videresendes til Google og gemmes på Googles servere i USA.

Til de af os anvendte Google Marketing Services hører bl.a. onlinereklameprogrammet "Google Ads" (tidligere: "Google AdWords"). Ved brug af Google Ads får hver Ads-kunde en forskellige konverteringskode. Cookies kan således ikke spores via Ads-kunders hjemmesider. De oplysninger, der er indhentet ved hjælp af cookies tjener til at danne konverteringsstatistikken til Ads-kunder, der har bestemt sig for Conversion Tracking. Ads-kunderne får oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på deres reklame og er blevet ledt videre til en side forsynet med en Conversion Tarcking-tag. De modtager imidlertid ingen oplysninger, som gør det muligt for dem at identificere brugeren personligt.

Endvidere kan vi benytte "Google Tag Manager" til at sammenknytte Googles analyse- og marketingtjeneste med vores hjemmeside og til at administrere den der.

For så vidt data behandles uden for EØS, hvor der ikke findes et databeskyttelsesniveau svarende til den europæiske standard, har vi sluttet EU-standardkontraktklausuler med udbyderne med henblik på at etablere et sikkert databeskyttelsesniveau.

Yderligere oplysninger om Googles udnyttelse af data til markedsføringsformål får du på oversigtssiden: policies.google.com/technologies/ads, Googles datasikkerhedserklæring kan downloades fra policies.google.com/privacy.

Dataindsamlingen og lagringen sker efter udtrykkeligt samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, S. 1, litra a) i persondataforordningen. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med fremadrettet virkning.

Bing Ads

Denne hjemmeside anvender Bing Ads, en tjeneste fra firmaet Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). I denne forbindelse indsætter Microsoft Bing Ads en cookie, såfremt du kommer til vores hjemmeside fra en Microsoft Bing-reklame. På denne måde kan det ses, at en bruger har klikket på en reklame, er blevet ledt videre til vores hjemmeside og har nået en i forvejen bestemt målside (konverteringsside). Vi får i den forbindelse kun oplysninger om det samlede antal brugere, der har klikket på en Bing-reklame og er blevet ledt videre til konverteringssiden. Der meddeles ingen personlige oplysninger om brugerens identitet. Yderligere oplysninger om datasikkerheden og om de indsatte cookies hos Microsoft Bing finder du på Microsofts hjemmeside.

THN

Vi samarbejder med THN (The Hotels Network), Muntaner 262, 3º, 08021 Barcelona, Spanien som vores databehandler.

Ved besøg på vores hjemmeside anbringer THN en cookie på din computer. Din IP-adresse bliver ligeledes behandlet. Cookien gemmer ikke din IP-adresse, men en række tegn (cookie-ID). Dette cookie-ID gemmes også på THN's servere. Ved dit næste besøg læses kun denne ID, og på denne måde muliggøres en identifikation af den internetbrowser, du har benyttet, i THN-netværket. Det er ikke muligt for THN at identificere dig personligt ad denne vej. Såfremt THN også behandler din e-mailadresse (så du i givet fald på et senere tidspunkt kan færdiggøre din reservation), sker dette kun med dit samtykke. ID og e-mail sammenknyttes ikke af THN.

Formålet med denne databehandling er at kunne vise dig widgets og meddelelser, som vælges automatiseret på grundlag af din surfadfærd for at optimere disse reklamer til dig (såkaldt "personaliseret" eller "adfærdsbaseret reklamelevering" eller "behavioral targeting"). Formålet med dette er kun at præsentere dig for indblændede reklamer, som kunne passe til dine interesser.

THN-cookies er forsynet med en udløbsdato og bortfalder automatisk efter højst to år. Uden gyldige cookie-filer kan udbyderen ikke mere tilordne den tegnrække, der er gemt på THN's servere.

Hvis du ikke vil tillade de behandlingsprocesser, der er beskrevet her, kan du forhindre, at de cookies, der er nødvendige for disse teknologier, gemmes, f.eks. ved hjælp af indstillingerne i din browser. Endvidere kan du forhindre THN-scriptenes behandling af dine data ved hjælp af yderligere programmer til din browser (f.eks. med add-ons som Ghostery eller NoScript).

Facebook Custom Audiences

Custom Audience Pixel; en tjeneste tilbudt af Facebook Inc., (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) er et lille stykke Java-scriptkode, som vi har integreret på alle dele af vores hjemmeside. Dette stykke kode stiller en række funktionaliteter til sending af anvendelsesspecifikke begivenheder og brugerdefinerede data til rådighed for Facebook. Vi benytter Custom Audience Pixel til registrering af oplysninger om, hvordan besøgende benytter vores hjemmeside. Denne pixel registrerer og meddeler Facebook oplysninger om brugerens browsersession, en hashet version af Facebook-ID'et og den URL, som betragtes. Hver Facebook-bruger råder dermed over et entydigt og enhedsuafhængigt Facebook-ID, så vi har mulighed for på tværs af adskillige enheder at henvende os til og genkende brugere på det sociale netværk Facebook, så vi kan kontakte vores besøgende ingen i reklameøjemed inden for rammerne af Facebook-annoncer. Efter 180 dage slettes brugeroplysningerne, indtil brugeren igen besøger vores hjemmeside. MEININGER får derfor ingen personlige oplysninger om de enkelte brugere af hjemmesiden, og vi kan kun målrettet reklamere over for hjemmesidens kundemålgruppe, når kundemålgruppen talmæssigt har nået en kritisk masse. Yderligere oplysninger om Facebook og Facebooks privatlivsindstillinger, der går ud over følgende informationer, kan du finde under Facebook Inc.'s Databeskyttelsesoplysninger og Brugerbetingelser.

Facebook Fanpage

1. Generelle oplysninger

Sociale medier er blevet til en fast bestanddel af internettet og den moderne kommunikation. For at forblive i kontakt med vores kunder og andre interesserede har også vi oprettet vores egen Fanpage hos Facebook. Facebook er en tjeneste tilhørende der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at Facebook gemmer brugernes data (f.eks. IP-adresse, favoritter og personlige interesser, adfærd på Facebook-siderne, eventuelle personlige oplysninger, som måtte være angivet på Facebook og anvender dem til forretningsmæssige formål.

Vi har ingen indflydelse på behandlingen og den videre anvendelse af disse data, da Facebook alene bestemmer over behandlingen. I hvilket omfang, hvor og hvor længe dataene gemmes, hvorvidt de sammenknyttes og analyseres, og til hvem de videregives, kan vi på nuværende tidspunkt ikke kontrollere. Heller ikke hvad angår slettefrister, dvs. om og i hvilket omgang slettefrister overholdes, har vi nogen viden og heller ingen indflydelse.

Oplysninger fra Facebook selv om, hvilke oplysninger der registreres, finder du i Facebooks retningslinjer for databeskyttelse, som kan ses her: www.facebook.com/about/privacy/

Hvis du er Facebook-medlem og er logget på din Facebook-brugerkonto, kan Facebook tilordne dit besøg på vores hjemmeside til din brugerkonto. Hvis du ønsker at forhindre, at Facebook knytter data om dit besøg på vores Fanpage sammen med de medlemsdata, du har angivet på Facebook, skal du

- inden ethvert besøg på vores Fanpage logge dig af Facebook
- slette de cookies, der er på computeren
- og genstarte din browser.

På denne måde slettes ifølge Facebook alle oplysninger, som kan identificere dig over for Facebook.

2. Omfanget af dataindsamlingen og datalagringen

Du behøver ikke at være Facebook-medlem for at kunne se indholdet på vores Facebook Fanpage. Men ved hvert besøg på vores side samler, gemmer og anvender Facebook data. l samme øjeblik du åbner vores Fanpage, etablerer din browser en forbindelse med en server tilhørende Facebook. I den forbindelse kan der blive overført data til lande uden for Den Europæiske Union. Under alle omstændigheder overføres din IP-adresse, og der anbringes cookies, uanset om du er registreret hos Facebook eller ej. Hvis du er Facebook-medlem og er logget på din brugerkonto hos Facebook, kan Facebook tilordne besøget på vores side til din brugerkonto.

Til de anbragte cookies hører sessionscokies, som slettes, når browseren lukkes, og varige cookies, som forbliver på terminalen, indtil de udløber eller slettes af brugeren. En cookie er en lillebitte tekstfil, som gør det muligt for en side på internettet at genkende en browser. Ved åbning af en hjemmeside anbringes der cookies på computeren, og ved næste åbning af webserveren åbnes og læses disse igen. Via dine browserindstillinger kan du selv bestemme, om du vil tillade, blokere eller slette cookies og i givet fald hvilke. En anvisning for forskellige browsere finder du her: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Google Chrome mobile, Microsoft Edge, Safari, Safari mobile. Alternativt kan du installere såkaldte ad-blokkere, som f.eks. Ghostery.

De cookies, der anvendes af Facebook, tjener ifølge Facebooks angivelser til identificering, sikkerhed, netside- og produktintegritet, reklamering og målinger, netsidefunktioner og -tjenester, præstation samt analyse og forskning. Enkeltheder om de cookies, der anvendes af Facebook (f.eks. navnene på cookierne, funktionsvarighed, registrerede indhold og formål) kan du se her: www.facebook.com/policies/cookies/, idet du følger de deri angivne links. Indstillinger med henblik på, hvilke reklamer der vises dig af Facebook, eller som ikke mere skal vises, kan du foretage på www.facebook.com/about/basics/advertising og på www.youronlinechoices.com.

På ovennævnte link kan du administrere dine præferencer med henblik på brugerbaserede onlinereklamer. Hvis du over for en bestemt udbyder vil protestere imod den brugsbaserede onlinereklamering ved hjælp af præferencemageren, gælder denne protest kun for den bestemte indsamling af forretningsmæssige data via den netop anvendte webbrowser. Præferencemanageren er cookiebaseret En sletning af alle browsercookies fører til, at også de præferencer, du har indstillet med præferencemanageren, slettes.

Data                                                                          Anvendelsesformål        Retsgrundlag                         
Brugerinteraktioner (posteringer, Likes etc.)               Brugerkommunikation        Artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen
Facebookcookies*                                                    Målgruppereklamering Artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen
Demografiske data (f.eks. baseret på angivelse af alder, bopæl, sprog eller køn)                                                                       MålgruppereklameringArtikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen

Statistiske data om brugerinteraktioner i samlet
form, dvs. uden at vi kan henføre dem til bestemte personer

(f,eks. sideaktiviteter, åbning af sider, sideoversigter, likes, anbefalinger, bidrag, videoer,
sideabonnementer inkl. oprindelse, tidspunkter på dagen)                                                                                                                            

MålgruppereklameringArtikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen

En automatiseret beslutning inkl. profilering i henhold til artikel 22 i persondataforordningen finder ikke sted.

Vi gemmer principielt kun persondata, indtil det formål, til hvilke dataene blev indsamlet, er opfyldt. Inden for rammerne af en forretningsforbindelse med dig gemmer vi kun dine persondata, så længe forretningsforbindelsen består, dette omfatter også forberedelsen og afviklingen af en aftale samt den regelmæssige forældelse. Derudover gemmer vi data, når og for så vidt vi er pålagt en lovmæssig opbevaringspligt. Sådanne krav kan f.eks. fremgå af den tyske handelslovbog (HGB) eller den tyske afgiftsforordning (AO).

Såfremt du har givet os samtykke til en behandlingsproces, gemmes de data, der hænger sammen med tildelingen af samtykket, indtil dette tilbagekaldes eller maksimalt så længe behandlingsprocessen varer, og efter afslutningen af denne inden for forældelsesfristens rammer.

3. Facebook Insights

Til statistiske analyseformål benytter vi funktionen Facebook Insights. I denne sammenhæng modtager vi anonymiserede data om brugerne af vores Facebook Fanpage. Det er på grundlag af disse data ikke muligt for os at slutte tilbage til din person. Der henvises til Facebooks cookieretningslinjer vedrørende yderligere oplysninger.

4. Videregivelse og udnyttelse af persondata

I den udstrækning du interagerer inden for rammerne af Facebook, har Facebook naturligvis også adgang til dine data. Facebook befinder sig her i en usikker tredjestat, hvor databeskyttelsesniveauet er ringere. Videresendelsen af data støtter sig til de såkaldte standarddatabeskyttelsesklausuler. Nærmere oplysninger herom finder du HER.

5. Retsgrundlag

Er behandlingen nødvendig for at varetage en berettiget interesse for vores virksomhed eller for tredjepart, og vejer den pågældende persons interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke tungere end førstnævnte interesse, er artikel 6, stk. 1, litra f) i persondataforordningen retsgrundlaget for behandlingen. Vores berettigede interesse i databehandlingen ser vi i fremvisningen af vores virksomhed og vores produkter samt tjenesteydelser som en information til dig og især i at stille moderne kommunikationsmuligheder til rådighed for dig og til kontakten med dig.

6. Fælles ansvarlige for behandlingen

MEININGER Shared Services GmbH
Obentrautstrasse 72,
10963 Berlin
Germany

og

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
D2 Dublin
Irland

For behandlingen af dine persondata er vi efter EU-Domstolens opfattelse ansvarlige sammen med Facebook. EU-Domstolens afgørelse af 5.6.2018 finder du her.

Som følge af det fælles ansvar informerer vi dig med henblik på artikel 26 i persondataforordningen i det følgende om de væsentligste punkter i den aftale, vi har indgået med Facebook om det fælles ansvar: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Såfremt du er gæst hos os, behandler vi dine persondata. Nærmere oplysninger om behandlingen af dine persondata finder du på vores informationsark for kunder og gæster, som du modtager i receptionen eller kan downloade her .

Hvis du henvender dig telefonisk eller skriftligt med supportspørgsmål eller forespørgsler i forbindelse med reservation, registrerer vi, såfremt det er nødvendigt for behandlingen, dit navn, dit firma, dit anliggende og evt. kontaktdata med henblik på at besvare din forespørgsel eller for at kunne ringe tilbage. Dine data anvendes for at kunne behandle din forespørgsel. Retsgrundlag er artikel 6, stk. 1 b og f i persondataforordningen. En telefonsamtale optages kun, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det (§ 6, stk. 1 a, i persondataforordningen). Optagelsen sker kun for at kontrollere og forbedre kvaliteten af vores kundesupport.

For bedre at kunne bedømme, hvordan vores nødvendige e-mails (reservationsbekræftelse etc.) benyttes, analyserer vi ved forsendelsen din brugeradfærd. For at vi kan foretage denne analyse, indeholder de udsendte nyhedsbreve såkaldte web beacons, også kaldet tracking pixel. Dette er billedfiler bestående af én pixel, som har forbindelse til vores hjemmeside og på den måde gør det muligt for os at analysere din brugeradfærd. Også de links, der er indeholdt i e-mails, indeholder disse.

Dataene indsamles udelukkende pseudonymiseret, ID'erne bliver med andre ord ikke sammenknyttet med dine persondata. De kan umuligt direkte henføres til personer.

Nærmere oplysninger om behandlingen af dine persondata finder du på vores informationsark for kunder og gæster, som du kan modtager fra vores servicecenter eller downloade her .

Hvis du meddeler os dine kontaktdata på en messe, idet du f.eks. giver os dit visitkort, deltager i et lotteri (se 3.1.2) eller abonnerer på vores nyhedsbrev (se 3.1.3.), registrerer vi disse data i vores CRM-system. Vi benytter dine data for at kunne kontakte dig som ønsket, opbygge et forretningsforhold og sende dig informationsmateriale.

For at MEININGER kan behandle dine data inden for rammerne af de ovenfor beskrevne formål, kan det være nødvendigt, at også andre modtagere får indblik i dine data og kan behandle dem.

4.1 Modtagere inden for MEININGER-gruppen

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt, at vi behandler dine data i hele gruppen. En databehandling inden for MEININGER-gruppen sker dog kun, hvis vi har en retlig tilladelse til det. Dette er f.eks. tilfældet, hvis andre virksomheder i MEININGER-gruppen inden for rammerne af databehandlingen handler på vore vegne, eller når der foreligger en berettiget interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1 f, i persondataforordningen. Andre virksomheder i MEININGER-gruppen finder du her.

4.2 Eksterne serviceydere (databehandlere)

Dine data videregives til serviceyderpartnere, såfremt disse arbejder på opdrag fra os og MEININGER understøtter dem ved udførelsen af deres ydelser. Hvis du f.eks. abonnerer på vores nyhedsbrev, har vi en serviceyder, der har til opgave at forestå udsendelsen. Den bemyndigede serviceyders behandling af dine persondata sker inden for rammerne af databehandling i henhold til artikel 28 i persondataforordningen.

Vores e-mailkommunikation administreres på vores opdrag af en servicevirksomhed med hjemsted i Tyskland. Denne gennemfører rent teknisk forsendelsen og administrationen af vores e-mailkommunikation for os og behandler i denne sammenhæng også persondata. En formidling af dine data til tredjepart finder principielt ikke sted, medmindre vi er lovmæssigt forpligtede til det, eller videregivelsen af data er en forudsætning for gennemførelsen af aftaleforholdet. Vi sikrer gennem retlige, tekniske og organisatoriske forholdsregler samt ved hjælp af regelmæssige kontroller at persondata behandles i overensstemmelse med vores anvisninger, i overensstemmelse med disse databeskyttelsesanvisninger og således i henhold til persondataforordningen.

 4.3 Andre serviceydere, partnere og tredjeparter

MEININGER kan samarbejde med yderligere partnere, når det er nødvendigt til udførelse af vores ydelsestilbud, eller når vi lovmæssigt er forpligtede til at videregive data. I den forbindelse kan det dreje sig om følgende partnere eller tredjeparter:

- Kreditinstitutter og betalingstjenester

- Videregivelse til offentlige kontorer eller myndigheder eller efter retskendelse

- Finans-, politi- og toldmyndigheder samt folkeregister

Vi lægger vægt på at behandle dine data inden for EU/EØS. Det kan imidlertid forekomme, at vi anvender tjenesteydere, der arbejder uden for EU/EØS. I disse tilfælde sikrer vi, at der etableres et passende databeskyttelsesniveau, inden dine persondata videresendes. Dermed menes der, at der gennem EU-standardaftaler eller en tilstrækkelighedsbeslutning opnås et databeskyttelsesniveau, som svarer til standarderne inden for EU.

Vi sletter den pågældende persons persondata, så snart formålet med at gemme dem er bortfaldet, og der ikke er lovpligtige opbevaringsfrister i vejen for at slette dem.

Du har i forhold til os følgende rettigheder med hensyn til de persondata, der vedrører dig:

7.1 Generelle rettigheder

Du har ret til oplysning, berigtigelse, sletning, indskrænkning af behandlingen, protest imod behandlingen og til dataportabilitet. I den udstrækning en behandling beror på dit samtykke, har du ret til over for os at tilbagekalde dette med fremadrettet virkning.

 7.2 Rettigheder ved databehandling efter den berettigede interesse

Du har i henhold til artikel 21, stk. 1 i persondataforordningen ret til af grunde, som bunder i din særlige situation, til enhver tid at protestere imod behandlingen af persondata, som vedrører dig, og som sker i henhold til artikel 6, stk. 1 e, i persondataforordningen (databehandling i samfundets interesse) eller i henhold til artikel 6, stk. 1 f, i persondataforordningen (databehandling til varetagelse af en berettiget interesse). Dette gælder også for en profilering på grundlag af denne forordning. I tilfælde af din protest behandler vi ikke mere dine persondata, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende eller til gennemførelse eller forsvar af sådanne.

7.3 Rettigheder ved direkte markedsføring

Såfremt vi behandler dine persondata for at foretage direkte markedsføring, har du i henhold til artikel 21, stk. 2, i persondataforordningen ret til til enhver tid at protestere imod behandlingen af dine persondata med et sådant reklameformål. Dette gælder også for profilering, for så vidt denne står i forbindelse med direkte markedsføring. I tilfælde af din protest imod behandlingen med direkte markedsføring som formål, vil vi ikke mere behandle dine persondata til disse formål.

 7.4 Ret til klage til en tilsynsmyndighed

Du har endvidere ret til at klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed over vores behandling af dine persondata.

8.1 Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Denne udarbejdede databeskyttelseserklæring bliver løbende justeret i takt med videreudviklingen af internettet eller vores tilbud. Ændringer vil vi rettidigt bekendtgøre på denne side. For at informere dig med hensyn til den aktuelle udgave af vores bestemmelser om databenyttelse, bør du regelmæssigt læse denne side.

 8.2 Links til andre hjemmesider

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre udbyderes hjemmesider. Vi gør opmærksom på, at denne databeskyttelseserklæring udelukkende gælder for MEININGER-gruppens hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på og kontrollerer ikke, om andre udbydere overholder de gældende bestemmelser om databeskyttelse.

 

 

Our chat language is English