I. Bereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de verhuur van hotelkamers voor logiesdoeleinden en alle andere diensten en leveringen die in dit kader door MEININGER Hotels aan de klant worden geleverd (hierna te noemen het de "overeenkomst"). De term "overeenkomst" omvat en vervangt de volgende termen: Contract voor hotelaccommodatie, contract voor logies, contract voor gastenaccommodatie, hotelcontract en contract voor hotelkamer. De term "klant" wordt op uniforme wijze gebruikt voor gast, besteller, huurder, organisator, agent, enz. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten en leveringen van MEININGER Hotels (hierna te noemen "Hotel") onder de volgende bedrijfsnamen:

Hoofdkantoor:

MEININGER Shared Services GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Amsterdam Amstel:

Meininger Amsterdam Amstelstation B.V., Orlyplein 1, 1043DR, Amsterdam, Nederland

Hotel Amsterdam City West:

Meininger Amsterdam B.V., Orlyplein 1 in 1043DR, Amsterdam, Nederland

Hotel Berlin Airport:

Meininger Airport Hotels BBI GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Berlin Alexanderplatz:

Meininger "10" City Hostel Berlin-Mitte GmbH, Obentrautstraße 72,10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Berlin East Side Gallery:

Meininger Hotel Berlin East Side Gallery GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Berlin Central Station:

Meininger Berlin Hauptbahnhof GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Berlin Mitte "Humboldthaus":

Meininger Oranienburger Straße GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Berlin Tiergarten:

MEININGER Hotel Berlin Tiergarten GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean:

Meininger Hotel Bordeaux SAS, 12 Rue de Commerce in 33800 Bordeaux, Frankrijk

Hotel Bremen Hauptbahnhof:

Meininger Hotel Bremen GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Bruxelles City Center:

Meininger Brussels GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Bruxelles Gare du Midi:

MEININGER Hotel Brussels Midi Station SA, Rue de la Presse 4, 1000 Brussel, België

Hotel Dresden Zentrum:

Meininger Hotel Dresden GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Frankfurt/Main Airport:

"Meininger" Airport Frankfurt GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Genève Centre Charmilles:

MEININGER Hotel Genf AG, Rue de Lyon 118, 1203 Geneve, Zwitserland

Hotel Hamburg City Center:

Meininger "10" Hamburg GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Heidelberg Hauptbahnhof:

Meininger Hotel Heidelberg GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Innsbruck Zentrum:

Meininger Hotel Innsbruck GmbH, Blasius-Hueber-Straße 4, 6020 Innsbruck, Oostenrijk

Hotel Leipzig Central Station:

Meininger Hotel Leipzig Hauptbahnhof GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Lyon Centre Berthelot:

Meininger Hotel Lyon SAS, 7 Rue Professeur Zimmermann, 69007 Lyon, Frankrijk

Hotel Marseille Centre La Joliette:

Meininger Hotels France SAS, 25/27 Rue Forbin, 13002 Marseille, Frankrijk

Hotel Munich City Center:

MEININGER "10" Hostel & Reisevermittlungs GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Munich Olympiapark:

Meininger Hotel München Olympiapark GmbH, Obentrautstraße 72, 10963 Berlijn, Duitsland

Hotel Paris Porte de Vincennes:

Meininger Hotel Paris Porte de Vincennes SAS, 37 Boulevard Carnot, 75012 Parijs, Frankrijk

Hotel Salzburg City Center:

MEININGER Hotelerrichtungs GmbH, Fuerbergstraße 18-20, 5020 Salzburg, Oostenrijk

Hotel Vienna Downtown Franz:

Meininger Wien GmbH, Rembrandtstraße 21, 1020 Wenen, Oostenrijk

Hotel Vienna Downtown Sissi:

Meininger Wien Schiffamtsgasse GmbH, Schiffamtsgasse 15, 1020 Wenen, Oostenrijk

Hotel Zürich Greencity:

MEININGER Hotel Zürich AG, Maneggstraße 41, 8041 Zürich, Zwitserland

Budapest Great Market Hall:

MEININGER Hotel Hungary Kft, Csarnok tér 2, 1093 Budapest, Hongarije

Milano Garibaldi:

MEININGER Hotel Milan City S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Milaan MI, Italië

Milano Lambrate:

MEININGER Hotel Milan Lambrate S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Milaan MI, Italiëa

Roma Termini:

MEININGER Hotel Rome Termini Station S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Milaan MI, Italië

Venezia Mestre:

MEININGER Hotel Venice S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Milaan MI, Italië

Urban House Copenhagen by MEININGER Hotels:

MEININGER Hotel Copenhagen ApS, Colbjørnsensgade 11, 1652 Kopenhagen V, Denemarken

Hotel Köln West*:

Meininger Hotel Köln West GmbH, Obentrautstrasse 72 in 10963 Berlijn, Duitsland

Krakow Centrum*:

Meininger Hotels Poland sp. z.o.o, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polen

* Het hotel is boekbaar voor verblijven vanaf zomer 2023.

 

De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

IΙ. Sluiting van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gesloten door de aanvaarding door het hotel van de aanvraag van de klant. Aanvaarding geschiedt door middel van een reserveringsbevestiging van het hotel. Het hotel is vrij om de reservering in tekstvorm te bevestigen. Als de betaling of de autorisatie van het betaalmiddel mislukt tijdens een boeking via de website van het hotel (www.meininger-hotels.com), wordt er geen boeking gedaan en komt er dus geen overeenkomst tot stand.

 1. De contractuele partners zijn het hotel en de klant. Indien de boeking niet door de klant zelf is gedaan, maar door een derde, is deze derde jegens het hotel hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, tezamen met de klant. Onafhankelijk daarvan is de derde verplicht alle voor de boeking relevante informatie, in het bijzonder deze algemene voorwaarden, aan de klant door te geven.

 1. Voor het onderverhuren en opnieuw verhuren van de ter beschikking gestelde kamers, alsmede het gebruik ervan voor andere doeleinden dan logies, is de voorafgaande toestemming van het hotel in tekstvorm vereist.

 1. Reserveringen kunnen alleen worden gemaakt door personen met volledige rechtsbevoegdheid.

 1. Indien een Klant meerdere boekingen maakt voor individuele reizigers van maximaal 11 personen voor dezelfde periode, dan worden deze individuen samen niet beschouwd als een groep. Alle andere boekingen voor 12 personen of meer worden beschouwd als groepen waarop de groepsvoorwaarden van toepassing zijn (zie artikel IV, lid 3 van de AV hieronder), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Boekingen voor 12 tot 20 personen voor dezelfde periode vallen onder de voorwaarden voor individuele reizigers, indien deze boekingen online zijn gemaakt op de website van MEININGER.

 1. De respectieve geldige huisregels worden ook deel van het contract. De huisregels kunnen worden gedownload van de website van MEININGER Hotels (www.meininger-hotels.com) of worden aangevraagd bij het hotel.

IIΙ. Diensten, prijzen, betaling

 1. Het hotel is verplicht de door de klant gereserveerde kamers gereed te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

 1. Het hotel heeft het recht de klant tegen de geboekte prijs onder te brengen in een ander hotel van de MEININGER-groep met vergelijkbare faciliteiten en diensten, zonder enig recht op verhaal tegen het hotel als daar een zwaarwegende reden voor is, met name als onderbrenging in het gereserveerde hotel niet mogelijk is. De klant heeft in dit verband geen enkele aanspraak.

 1. De klant is verplicht de overeengekomen of geldende prijzen van het hotel voor de terbeschikkingstelling van de kamer en de overige door hem geboekte of gebruikte diensten te betalen. Dit geldt ook voor diensten waartoe de klant rechtstreeks of via het hotel opdracht geeft en die door derden worden verleend en door het hotel worden betaald.

 1. Het hotel aanvaardt geen biljetten van 500 Euro / 1000 CHF of betalingen per cheque bij de betaling van de prijs.

 1. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst geldende belastingen en plaatselijke heffingen. Niet inbegrepen zijn plaatselijke belastingen die de klant volgens de respectieve gemeentewet verschuldigd is (bv. toeristenbelasting). In geval van wijziging van de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde of de invoering, wijziging of afschaffing van plaatselijke heffingen na het sluiten van het contract, zullen de prijzen dienovereenkomstig worden aangepast. In het geval van overeenkomsten met consumenten geldt dit alleen als de periode tussen de sluiting en de uitvoering van de overeenkomst langer is dan vier maanden.

 1. Het hotel kan zijn instemming met een latere door de klant gevraagde wijziging van het aantal of de categorie gereserveerde kamers of bedden of van de diensten van het hotel of van de duur van het verblijf van de klant afhankelijk stellen van een verhoging van de prijs voor de terbeschikkingstelling van de kamer en/of van de andere diensten van het hotel.

 1. Het hotel heeft het recht om bij het afsluiten van de overeenkomst een redelijk voorschot of een waarborg te eisen, bijvoorbeeld in de vorm van een kredietkaartgarantie. Het bedrag van het voorschot en de betalingsdata kunnen in tekstvorm in de overeenkomst worden overeengekomen.

 1. In gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld bij achterstallige betaling door de klant of uitbreiding van het contract, heeft het hotel het recht om ook na het sluiten van de overeenkomst een voorschot of zekerheidsstelling in de zin van artikel 7 te eisen of een verhoging van het contractueel overeengekomen voorschot of zekerheidsstelling tot de volledige overeengekomen vergoeding.

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst is de totale prijs, na aftrek van de reeds betaalde voorschotten, betaalbaar na gedetailleerde facturatie bij aankomst vóór de terbeschikkingstelling van kamers en/of andere diensten door het hotel.

 1. Bovendien heeft het hotel het recht om van de klant een redelijk voorschot of een redelijke waarborgsom te eisen in de zin van artikel 7 hierboven voor bestaande of toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het contract bij de aanvang en tijdens het verblijf, voor zover een dergelijke betaling nog niet werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 7 en/of artikel 8 hierboven boven van de AV.

 1. Voor groepen van 12 of meer personen is een eerste voorschot van 10% van de totale reserveringsprijs verschuldigd onmiddellijk na de bevestiging van de reservering. Het resterende bedrag is verschuldigd als voorschot uiterlijk 30 dagen voor aankomst zonder enig verder verzoek tot betaling van de kant van het Hotel. In het geval van korte termijn groepsreserveringen binnen 8 weken voor aankomst, wordt de eerste aanbetaling ter hoogte van 10% kwijtgescholden en is de gehele reserveringsprijs als aanbetaling verschuldigd onmiddellijk na bevestiging van de reservering. Individueel overeengekomen voorwaarden prevaleren. Bij online boekingen op de website van MEININGER voor groepen tot 20 personen is een aanbetaling vereist zoals vermeld in de betreffende online aanbieding.

 1. Afzonderlijke bevestigingen voor visumaanvragen worden pas afgegeven na vooruitbetaling van de totale prijs van de boeking. Voor deze dienst wordt een bedrag van 10,00 EUR (of 10,00 CHF; 3.500,00 HUF; 75,00 DKK) in rekening gebracht, dat samen met het voorschot moet worden betaald en niet wordt terugbetaald, zelfs niet in geval van annulering van de boeking of afwijzing van de visumaanvraag.

 1. Speciale aanbiedingen en kortingen kunnen niet worden gecombineerd, het gunstigste aanbod geldt. Het hotel behoudt zich het recht voor om de klant bij aankomst om een bewijs hiervan te vragen.

 1. De facturen van het hotel zijn onmiddellijk na ontvangst door de klant betaalbaar zonder aftrek. De klant is uiterlijk in gebreke indien hij niet binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur heeft betaald. In geval van betalingsverzuim is het hotel gerechtigd de op dat moment geldende wettelijke vertragingsrente in rekening te brengen. De wettelijke rente op achterstallige betalingen ligt momenteel 5 procentpunten boven de basisrentevoet voor rechtshandelingen waarbij een consument is betrokken en 9 procentpunten boven de basisrentevoet voor niet-consumenten. Het hotel behoudt zich het recht voor om hogere schade te bewijzen. Het hotel kan tevens herinneringskosten van 5,00 EUR (of 5,00 CHF; 1.750,00 HUF; 40,00 DKK) aanrekenen voor elke herinnering nadat het verzuim is opgetreden.

 1. Eventuele bankkosten en valutaverschillen die bij de betaling van de prijs ontstaan, zijn voor rekening van de klant. In geval van retourbetalingen of terugboekingen zal het hotel de klant de gemaakte kosten in rekening brengen.

 1. Terugbetalingen vinden meestal plaats via het oorspronkelijk gebruikte betaalmiddel. In uitzonderlijke gevallen is terugbetaling mogelijk in contanten ter plaatse of door overschrijving op de rekening van de klant. Voor zover het hotel niet verantwoordelijk is voor de terugbetaling, zijn de bepalingen van bovenstaand artikel 16 van toepassing.

 1. De klant kan een vordering of een retentierecht op een vordering van het hotel alleen verrekenen of verminderen met een vordering die onbetwist is of waarover een definitieve uitspraak is gedaan.

 1. Onze hotels zijn cashless. In bepaalde rechtsgebieden kunnen uitzonderingen gelden.

 1. Bij het inchecken kunnen de gegevens en informatie op het gastenformulier op verzoek van het hotel worden gecontroleerd aan de hand van een identiteitsbewijs met foto.

IV. Terugtrekking van de klant (annulering) / niet-gebruik van de geboekte diensten (no-show)

Het hotel verleent de klant een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen:

1. Kamerreserveringen voor individuele reizigers tot 11 personen:

a) Kosteloos annuleren is mogelijk tot 18.00 uur (plaatselijke tijd van het hotel) op de dag van aankomst, tenzij anders overeengekomen.
b) Indien een boeking is gemaakt met de status "gegarandeerde boeking" (hierna: gegarandeerde boeking), worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht in geval van annulering na 18.00 uur op de dag van aankomst of indien geen gebruik wordt gemaakt van de service:

 • in geval van logies wordt 90% van het contractueel overeengekomen logies van de eerste overnachting in rekening gebracht.
 • in geval van een tarief dat logies en andere diensten combineert, zoals het ontbijt, wordt 90% van het contractueel overeengekomen tarief voor logiesdiensten van de eerste nacht in rekening gebracht. De aftrek voor bespaarde kosten is al verrekend in de gereduceerde prijs.

c) In afwijking van het bovenstaande kunnen boekingen met de toevoeging "niet-restitueerbaar" niet kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor gereduceerde "Fix"-prijzen. Een terugbetaling in geval van annulering is niet mogelijk, de aftrek voor bespaarde kosten is reeds in de gereduceerde prijs inbegrepen.

2. Kamerreserveringen voor groepen van 12 personen of meer:

Elke groepsboeking kan tot 60 dagen voor aankomstdatum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van een groepsboeking binnen 60 dagen of minder voor de aankomstdatum zijn de annuleringskosten als volgt:

 • 59 dagen tot 30 dagen voor aankomst, 10% van de overeengekomen totale boekingsprijs is verschuldigd.

 • 29 dagen tot 10 dagen voor aankomst, 50% van de overeengekomen totale boekingsprijs is verschuldigd.

 • 9 dagen tot 1 dag(en) voor aankomst, 90% van de overeengekomen totale boekingsprijs is verschuldigd.

 • In geval van annulering op de dag van aankomst of het niet gebruiken van de service, wordt 90% van de overeengekomen totale reserveringsprijs in rekening gebracht.

  3. Kamerreserveringen voor groepen van 12 tot 20 personen, geboekt en bevestigd op de website van MEININGER: Dezelfde voorwaarden gelden als hierboven onder punt 1 van deze clausule IV, d.w.z. kamerreserveringen voor individuele reizigers tot 11 personen.

  4. Geboekte cateringdiensten kunnen tot 14 dagen voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden annuleringskosten van 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

  5. Het staat de klant vrij te bewijzen dat het hotel de voormelde forfaitaire schadevergoedingen niet of niet voor het gevorderde bedrag heeft moeten betalen.

  6. Bovenstaande bepalingen inzake annuleringstermijnen en vaste tarieven zijn van toepassing onder voorbehoud van andere contractuele bepalingen.

  7. De uitoefening van het herroepingsrecht van de klant moet in tekstvorm gebeuren.

  8. Het herroepingsrecht van de klant vervalt indien het niet is uitgeoefend binnen de hierboven onder IV genoemde termijnen.

  9. Indien het overeengekomen herroepingsrecht reeds is verstreken en er ook geen wettelijk herroepings- of opzeggingsrecht bestaat en het hotel niet instemt met een ontbinding van de overeenkomst, behoudt het hotel de aanspraak op de overeengekomen vergoeding ondanks niet-gebruikmaking van de dienst. Het hotel verrekent de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen, alsmede de bespaarde kosten. Indien de kamers niet anderszins worden verhuurd, kan het hotel een forfaitaire aftrek toepassen voor bespaarde kosten. In dat geval is de klant verplicht ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs te betalen voor overnachting met of zonder ontbijt, alsmede voor pakketreizen met diensten van derden. Het staat de klant vrij te bewijzen dat de voornoemde vordering niet is ontstaan of niet is ontstaan in het gevorderde bedrag.

V. Herroeping door het hotel

 1. Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een bepaalde termijn kosteloos uit de overeenkomst kan terugtrekken, heeft het hotel het recht zich gedurende die termijn uit de overeenkomst terug te trekken, indien andere klanten naar de contractueel gereserveerde kamer vragen en de klant niet binnen een redelijke termijn na navraag door het hotel van zijn herroepingsrecht afziet.

 1. Indien een overeengekomen of gevorderd voorschot of borgsom overeenkomstig artikel III, paragrafen 7, 8 en 11 ook na het verstrijken van een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn niet wordt betaald, heeft het hotel het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

 1. Bovendien heeft het hotel het recht om zich buitengewoon terug te trekken uit de overeenkomst om redenen die feitelijk gerechtvaardigd zijn, in het bijzonder indien:

 • overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, het onmogelijk maken om de overeenkomst uit te voeren;

 • kamers of ruimten worden geboekt met misleidende of valse informatie of met verzwijging van belangrijke feiten; belangrijke feiten kunnen de identiteit van de klant zijn, de mogelijkheid om te betalen of het doel van het verblijf;

 • het hotel redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldienst de goede werking van het bedrijf, de veiligheid of de reputatie van het hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de sfeer van controle of organisatie van het hotel;

 • het doel van of de reden voor het verblijf onwettig is;

 • er is een overtreding van sectie II paragraaf 3 of 4, sectie VI paragraaf 4 of 8 tot 10;

 • het hotel kennis krijgt van omstandigheden waaruit blijkt dat de financiële omstandigheden van de klant na het sluiten van de overeenkomst aanzienlijk zijn verslechterd, met name wanneer de klant opeisbare vorderingen van het hotel niet voldoet of onvoldoende zekerheid stelt en daardoor betalingsvorderingen van het hotel in gevaar lijken te komen;

 • de klant een verzoek tot opening van een insolventieprocedure tegen zijn vermogen heeft ingediend, een beëdigde verklaring overeenkomstig § 802 c lid 3 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung) heeft afgelegd, een buitengerechtelijke procedure voor de vereffening van schulden heeft ingeleid of zijn betalingen heeft opgeschort;

 • een insolventieprocedure is geopend tegen de activa van de cliënt of de opening van een dergelijke procedure is afgewezen wegens gebrek aan activa of om andere redenen.

 1. De gerechtvaardigde herroeping van het hotel geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

 1. Bijzonderheid Hongarije: In overeenstemming met de huidige wetgeving zijn wij vanaf 1 september 2021 wettelijk verplicht m van alle gasten die in ons Hotel verblijven een identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of reisdocument) te eisen van alle gasten die in ons hotel verblijven. Dit geldt voor alle groepsleden, minderjarigen en ook voor jonge kinderen. Indien de identificatie mislukt, zijn wij genoodzaakt de reservering te annuleren. (Voorschotten worden niet terugbetaald)

VI. Aankomst en vertrek, andere bepalingen betreffende het hotelverblijf

 1. De klant kan geen aanspraak maken op de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers, tenzij het hotel de terbeschikkingstelling van bepaalde kamers schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Voor groepsreserveringen van 12 personen of meer met verblijf in gedeelde kamers, bepaalt het hotel de kamerindeling.

 1. De geboekte kamers staan ter beschikking van de klant vanaf 15.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. De klant heeft geen recht op vroegere check-in.

 1. De gereserveerde kamers moeten uiterlijk om 18.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst door de klant worden opgeëist, tenzij er een gegarandeerde boeking in de zin van IV. 1 b) of c) is gedaan die is bevestigd door een voorschot of vermelding van een kredietkaart. In geval van niet-gegarandeerde reserveringen heeft het hotel het recht de kamers na 18.00 uur aan andere gasten toe te wijzen, zonder dat de klant hieraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen.

 1. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur ontruimd zijn en ter beschikking van het hotel worden gesteld. Daarna kan het hotel 100% van de volledige geldige logiesprijs (geldige online prijs op www.meininger-hotels.com) aanrekenen voor het gebruik van de kamer boven de overeenkomst, naast de schade die het hierdoor oploopt. Contractuele aanspraken van de klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. In geval van een vooraf geboekte late check-out, wordt de vertrektijd verlengd tot uiterlijk 14:00 uur.

 1. Voor groepen van 12 personen of meer moet uiterlijk bij aankomst een lijst van alle deelnemers met volledige naam en geboortedatum aan het hotel worden overhandigd.

 1. Indien het totale aantal personen dat aankomt hoger is dan het contractueel overeengekomen aantal personen, bestaat er geen recht op logies voor de bijkomende personen.

 1. Personen onder de 18 jaar mogen niet in de slaapzaal verblijven. In privékamers mogen minderjarigen alleen overnachten in het gezelschap van een ouder of ten minste één volwassen persoon die door de wettelijke voogden is gemachtigd of met een schriftelijke verklaring van toestemming en een kopie van de identiteitskaart van een persoon met ouderlijk gezag. Dit laatste wordt alleen aanvaard voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Deze voorschriften zijn niet van toepassing op groepsreizigers die vergezeld zijn van een volwassen persoon die door de wettelijke voogden is gemachtigd. Het hotel behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen accommodatie aan minderjarigen te weigeren.

 1. Kinderen ouder dan 3 jaar moeten altijd in hun eigen bed worden ondergebracht. Ouders/wettelijke voogden moeten ervoor zorgen dat zij alleen in de onderste bedden slapen om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken. Kinderbedjes zijn beperkt beschikbaar en moeten voor aankomst gereserveerd worden. De ouders moeten in dit verband aan hun zorgplicht voldoen. Het hotel is niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 1. Als u in een slaapzaal verblijft, geldt een maximumverblijf van 14 nachten binnen vier weken.

 1. Het meebrengen van huisdieren of lawaaierige grote medische apparatuur (bv. beademings-/zuurstofapparatuur) is alleen toegestaan in privékamers. Het hotel kan in individuele gevallen weigeren dieren onder te brengen. Dieren moeten altijd vooraf bij het hotel worden aangemeld. Het hotel rekent 15,00 EUR (of 20,00 CHF; 5.300 HUF) per huisdier per nacht. In Kopenhagen zijn dieren over het algemeen niet toegestaan.

 1. Indien ontbijt wordt geboekt, wordt het ontbijt geserveerd na de overnachting. Bij reservering op basis van halfpension of volpension wordt het diner geserveerd als eerste maaltijd op de dag van aankomst, tenzij anders overeengekomen. De tijden van de maaltijden worden uiterlijk bij aankomst van de klant of groep met het hotel overeengekomen. Het hotel zal proberen rekening te houden met de gewenste tijden voor de maaltijden, maar kan geen specifieke tijden garanderen.

VII. Aansprakelijkheid en beperking

 1. De klant is aansprakelijk voor opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakte inventarisschade of grove verontreiniging. Indien de schuldige van een groep niet is geïdentificeerd, is de hele groep hoofdelijk aansprakelijk. Het hotel behoudt zich het recht voor om bij aankomst of tijdens het verblijf een borgsom van maximaal 500,00 EUR (of 500,00 CHF; 175.000,00 HUF, 3.750,00 DKK) per reservering te vragen, die bij vertrek zal worden terugbetaald, mits het hotel op dat moment geen schade of grove verontreiniging heeft kunnen vaststellen die door de klant of de groep is veroorzaakt. Schade of kosten voor het opruimen van grove verontreiniging boven het borgbedrag dienen direct ter plaatse te worden betaald of worden achteraf gefactureerd indien het hotel kosten in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld brandweer of andere reddingsoperaties door derden. Dit laatste geldt ook voor schade en grove verontreiniging die pas na het vertrek van de cliënt of de groep wordt ontdekt.

 1. Roken is ten strengste verboden in alle delen van het hotel. In geval van overtreding zal het hotel een vergoeding van 250,00 EUR (of 250,00 CHF; 90.000,00 HUF; 1.900,00 DKK) in rekening brengen. Hetzelfde geldt voor de manipulatie van rookmelders of het ongeoorloofd openen van nooddeuren. Het hotel behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen indien bijvoorbeeld een brandweeractie ten laste van het hotel wordt gelegd of een brand veroorzaakt door ongeoorloofd roken schade heeft toegebracht aan hoteleigendommen.

 1. In geval van storingen of gebreken in de dienstverlening van het hotel, zal het hotel zich inspannen om de situatie te verhelpen na onmiddellijke kennisgeving door de klant. Indien de klant opzettelijk nalaat het hotel van een gebrek in kennis te stellen, bestaat er geen recht op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.

 1. Het hotel is aansprakelijk voor schade waarvoor het verantwoordelijk is en die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien is het aansprakelijk voor andere schade die berust op een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim van het hotel of op opzettelijk of nalatig plichtsverzuim dat typisch is voor het contract door het hotel. Plichtsverzuim door het hotel is gelijk te stellen met dat van een wettelijke vertegenwoordiger of een plaatsvervangend vertegenwoordiger. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij hieronder anders is bepaald.

 1. Voor zover aan de klant een parkeerplaats in de hotelgarage of op een hotelparkeerplaats ter beschikking wordt gesteld, zelfs tegen betaling, vormt dit geen bewaarnemingsovereenkomst. Er is geen bewakingsverplichting van het hotel. In geval van verlies of beschadiging van op het hotelterrein geparkeerde of manoeuvrerende motorvoertuigen en hun inhoud, is het hotel slechts aansprakelijk in overeenstemming met bovenstaand punt VII. 4. In dit geval dient de schade uiterlijk bij het verlaten van het hotelterrein bij het hotel te worden geclaimd.

 1. De wekdienst wordt door het hotel met de grootste zorg uitgevoerd. Aanspraken op schadevergoeding, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten.

 1. Berichten, post en zendingen van goederen voor klanten worden met zorg behandeld. Het hotel zorgt voor de bezorging, de bewaring en - op verzoek - de doorzending ervan tegen betaling, evenals voor verloren voorwerpen op verzoek. Het leveringsadres van het hotel kan verschillen van het hotel- of bedrijfsadres. Aanspraken op schadevergoeding, behalve in geval van grove nalatigheid of opzet, zijn uitgesloten. Het hotel heeft het recht voornoemde voorwerpen na een bewaartermijn van uiterlijk een maand aan de plaatselijke dienst voor gevonden voorwerpen af te geven, tegen betaling van een redelijke vergoeding.

 1. Schadeclaims van de klant moeten uiterlijk binnen twee jaar na het tijdstip waarop de klant met de schade bekend wordt, worden ingediend en zijn daarna uitgesloten. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid van het hotel voor schade voortvloeiend uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor andere schade gebaseerd op een opzettelijk en ernstig nalatig plichtsverzuim door het hotel, een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van het hotel.

 1. Disclaimer: Oneigenlijk gebruik van de stapelbedden en 3-etagebedden en de galerijen door spelen en springen etc., is ten strengste verboden. Het hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het vallen van een stapelbed of een bed van 3 verdiepingen of van de trappen van de galerijen of de galerijen zelf.

VIII. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden worden in tekstvorm aangebracht. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de klant zijn ongeldig.

 1. De plaats van uitvoering en betaling is de maatschappelijke zetel van het hotel.

 1. De exclusieve bevoegde rechtbank - ook voor geschillen over cheques en wissels - voor handelstransacties is de maatschappelijke zetel van het hotel of, naar goeddunken van het hotel, Berlijn. Indien een verdragsluitende partij geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van het hotel naar vennootschapsrecht. Het hotel is evenwel gerechtigd om rechtsvorderingen en andere gerechtelijke procedures ook in te stellen in de algemene bevoegde rechtbank van de klant.

 1. In beginsel is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het conflictenrecht is uitgesloten.

 1. In het geval van een geschil met een van de MEININGER Hotels in Frankrijk kan de Klant zich, bij gebreke van een minnelijke schikking, binnen een jaar na de schriftelijke klacht gericht aan MEININGER Hotels, wenden tot de Consumentenbemiddelaar waaraan MEININGER Hotels rapporteert, namelijk AME CONSO. Verwijzing naar de Consumentenbemiddelaar moet als volgt gebeuren: - Ofwel door het invullen van het daartoe bestemde formulier op de website van AME CONSO www.mediationconso-ame.com; - Of per post gericht aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

 1. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie ongeldig of nietig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In alle andere opzichten zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 1. MEININGER Hotels distantieert zich in alle opzichten van radicalisme, discriminatie, xenofobie en geweld en behoudt zich het recht voor personen die deze waarden niet naleven geen onderdak te verlenen.

Our chat language is English