MEININGER Logo - Algemene voorwaarden
Travel information: COVID-19 Update | New rebooking policy

Please be advised that all questions and inquiries need to be sent by email as we are unable to handle any requests through our call center. We kindly ask you to be patient with us.

terms and conditions

Algemene voorwaarden

 

I. TOEPASSINGSGEBIED

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor het huren van hotelkamers voor accommodatie evenals alle andere diensten en leveringen van de MEININGER Hotels (hierna "contract" genoemd) die in dit verband aan de klant worden verleend. De term "contract" omvat en vervangt de volgende begrippen: hotelaccommodatie-, accommodatie-, logies-, hotel- en hotelkamercontract. De term "klant" is uniform voor gast, klant, huurder, organisator, agent, enz. De bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op diensten en leveringen van MEININGER Hotels (hierna te noemen: Hotel) onder de volgende firmanamen:

 

Hoofdkantoor:

MEININGER Shared Services GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlijn, Duitsland

 

Hotel Amsterdam Amstel: 

MEININGER Amsterdam Amstelstation B. V. 

Orlyplein 1, 1043 DR Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Amsterdam City West: 

Meininger Amsterdam B.V. 

Orlyplein 1-67, 1043 DR Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Berlin Airport: 

MEININGER Airport Hotels BBI GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Alexanderplatz: 

„MEININGER 10“ City Hostel Berlin Mitte GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Berlin East Side Gallery: 

MEININGER Hotel Berlin East Side Gallery GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Berlin Central Station: 

MEININGER Berlin Hauptbahnhof GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Mitte „Humboldthaus“: 

„Meininger“ Oranienburger Straße GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin


Hotel Berlin Tiergarten: 

MEININGER Hotel Berlin Tiergarten GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Bruxelles City Center: 

Meininger Brussels GmbH 

Quai du Hainaut 33, 1080 Brussels, Belgium 


Hotel Bruxelles Gare du Midi: 

MEININGER Hotel Brussels Midi Station SA 

Rue de la Presse 4, 1000 Brussels, Belgium 


Hotel Frankfurt/Main Airport: 

„Meininger“ Airport Frankfurt GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Frankfurt/Main Convention Center: 

MEININGER „10“ Frankfurt GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Hamburg City Center: 

MEININGER „10“ Hamburg GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Heidelberg Hauptbahnhof: 

MEININGER Hotel Heidelberg GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel Leipzig Central Station: 

MEININGER Hotel Leipzig Hauptbahnhof GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany 


Hotel London Hyde Park: 

MEININGER Limited 

Baden Powell House, 65-67 Queen’s Gate, SW7 5JS London, United Kingdom 


Hotel Lyon Centre Berthelot 

MEININGER Hotel Lyon SAS 

7 Rue Professeur Zimmermann 69007 Lyon, France


Hotel Munich City Center: 

MEININGER „10“ Hostel & Reisevermittlungs GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin


Hotel Munich Olympiapark: 

MEININGER Hotel Munich Olympiapark GmbH 

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Germany


Hotel Paris Porte de Vincennes: 

MEININGER Hotel Paris Porte de Vincennes SAS 

37 Boulevard Carnot 75012 Paris, France


Hotel Salzburg City Center: 

MEININGER Hotelerrichtungs GmbH 

Fürbergstraße 18-20, 5020 Salzburg, Austria 


Hotel Vienna Central Station: 

MEININGER Hostels & Hotels GmbH 

Columbusgasse 16, 1100 Vienna, Austria 


Hotel Vienna Downtown Franz: 

MEININGER Wien GmbH 

Rembrandtstraße 21, 1020 Vienna, Austria 


Hotel Vienna Downtown Sissi: 

MEININGER Wien Schiffamtsgasse GmbH 

Schiffamtsgasse 15, 1020 Vienna, Austria 


Budapest Great Market Hall: 

MEININGER Hotel Hungary Kft 

Kacsa utca 15-23, 1027 Budapest, Hungary 


Milano Garibaldi: 

MEININGER Hotel Milan City SRL 

Via Crocefisso 5, Milano, Italy, cap 20122 


Milano Lambrate: 

MEININGER Hotel Milan Lambrate SRL 

Via Crocefisso 5, Milano, Italy, cap 20122 


Roma Termini: 

MEININGER Hotel Rom Termini Station SRL 

Via delle Quattro Fontane 20, Rome, Italy, cap 00184 


Urban House Copenhagen by MEININGER Hotels 

MEININGER Hotel Copenhagen ApS 

Colbjørnsensgade 11, 1652 Copenhagen V, Denmark

 

2. De algemene handelsvoorwaarden van de Klant zijn alleen van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

II. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

1. Het contract komt tot stand op het moment dat het hotel het verzoek van de Klant accepteert. De acceptatie wordt gemeld via een boekingsbevestiging van het Hotel. Het hotel kan de boeking schriftelijk bevestigen. Wanneer een boeking wordt gemaakt via de website van het Hotel (www.meininger-hotels.com) en betaling of autorisatie van het betaalmiddel mislukt, zal er geen boeking worden gemaakt en zal er dus geen contract tot stand komen.

2. De partijen bij het contract zijn het Hotel en de Klant. Als de boeking niet door de Klant zelf wordt gedaan, maar in plaats daarvan door een derde partij, zijn de derde partij en de Klant aansprakelijk als gezamenlijke schuldenaren tegenover het Hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Desalniettemin verbindt de derde partij zich ertoe om alle informatie die relevant is voor de boeking aan de Klant door te geven, in het bijzonder deze algemene voorwaarden.

3. Voor het opnieuw verhuren en onderverhuren van de kamers en het gebruik ervan voor andere doeleinden dan accommodatie is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Hotel vereist.

4. Reserveringen mogen alleen worden gemaakt door personen met volledige rechtsbevoegdheid.

5. Als een Klant meerdere boekingen voor individuele reizigers van maximaal elf personen voor dezelfde periode maakt, waarbij groepsreserveringen voor groepen van twaalf personen of meer ook kunnen worden gemaakt, behoudt het Hotel zich het recht voor om de boekingen samen te voegen in een groepsreservering en verder te gaan in overeenstemming met de bepalingen die daarop van toepassing zijn.

6. De van toepassing zijnde HUISREGELS maken ook deel uit van het Contract. De HUISREGELS kunnen worden gedownload van de MEININGER Hotel-website (www.meininger-hotels.com) of worden verkregen in het Hotel.

 

III. DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING

1. Het Hotel is verplicht om de door de Klant gereserveerde kamers beschikbaar te houden en de overeengekomen diensten te verlenen.

2. Het Hotel heeft het recht om de Klant in een ander Hotel van een gelijkwaardige standaard en serviceniveau tegen de gereserveerde prijs te huisvesten zonder aanleiding te geven tot verhaalvorderingen tegen het Hotel als daar een goede reden voor is, met name waar accommodatie in het gereserveerde Hotel niet mogelijk is.

3. De Klant gaat akkoord met het betalen van de overeengekomen of van toepassing zijnde prijzen van het hotel voor de huur van de kamer en alle extra geboekte of gebruikte diensten. Dit geldt ook voor alle diensten die door de Klant rechtstreeks of via het Hotel worden besteld en die door derden worden uitgevoerd en door het Hotel worden uitbesteed.

4. Het Hotel accepteert geen biljetten van 500 euro bij het betalen van de prijs en, met uitzondering van Londen, geen cheques.

5. De overeengekomen prijzen zijn inclusief alle belastingen en lokale heffingen die van toepassing zijn op het moment dat het contract werd gesloten, en omvatten geen lokale heffingen die rechtstreeks door de Klant verschuldigd zijn krachtens de toepasselijke gemeentelijke wetgeving (bijvoorbeeld spa-belasting). In geval van een wijziging van de wettelijke BTW of de invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen op de diensten na de totstandkoming van het contract, worden de prijzen dienovereenkomstig aangepast. Wanneer het Contract met een consument wordt gesloten, is dit alleen van toepassing als de periode tussen de sluiting van het Contract en de uitvoering van het Contract meer dan vier maanden bedraagt.

6. Het Hotel kan zijn toestemming voor een latere wijziging aangevraagd door de Klant voor het aantal of de categorie van de kamers of bedden die geboekt zijn of de diensten van het Hotel of de duur van het verblijf, ervan afhankelijk maken dat de prijs van de kamer en / of de andere diensten van het Hotel wordt verhoogd.

7. Bij het sluiten van de overeenkomst heeft het Hotel het recht om een ??adequaat voorschot of borg te vragen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. Het bedrag van de aanbetaling en de betalingstermijnen kunnen schriftelijk in het Contract worden overeengekomen.

8. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. betalingsverzuim door de Klant of verlenging van de reikwijdte van het Contract, is het Hotel gerechtigd om een ??aanbetaling of borg zoals uiteengezet in deel 7 hierboven te vragen of om de contractueel overeengekomen aanbetaling of borgsom te verhogen tot het volledige bedrag van de overeengekomen betaling, zelfs na het sluiten van het Contract.

9. Tenzij anders is overeengekomen, is de totale prijs verminderd met eventuele reeds betaalde vooruitbetalingen verschuldigd op vertoon van een gedetailleerde factuur bij aankomst voorafgaand aan de levering van de kamer en / of andere diensten van het Hotel.

10. Bij het begin van en tijdens het verblijf heeft het Hotel verder het recht om van de Klant een redelijke aanbetaling of borg te vragen zoals uiteengezet in deel 7. hierboven voor bestaande of toekomstige vorderingen die voortvloeien uit het Contract, tenzij deze al betaald was onder deel 7. en / of deel 8. hierboven.

11. Tenzij anders overeengekomen, is voor groepen van twaalf personen of meer een aanbetaling van 10 procent van de totale boekingsprijs onmiddellijk verschuldigd bij de bevestiging van de boeking. Tenzij anders overeengekomen, is het resterende bedrag uiterlijk vier weken voor aankomst verschuldigd, zonder dat het Hotel een afzonderlijke betalingsherinnering afgeeft. In het geval van groepsreserveringen die minder dan acht weken voor aankomst worden geboekt, is het eerste aanbetalingsbedrag van 10 procent niet van toepassing en is de totale boekingsprijs onmiddellijk volledig verschuldigd bij de bevestiging van de boeking.

12. Betaling op factuur is alleen toegestaan ??met uitdrukkelijke toestemming van het Hotel, waar geen recht op bestaat, en onder voorbehoud van de indiening van een kostenoverdrachtsverklaring. Kostenoverdrachten worden alleen geaccepteerd van bedrijven of instellingen met hoofdkantoor in de Europese Unie. Als de reservering niet door een overheidsinstantie of overheidsinstelling wordt gedaan, vraagt ??het Hotel een aanbetaling in de vorm van een creditcardgarantie. Kostenoverdrachten zijn uitsluitend van toepassing op huisvestingskosten, tenzij er een uitdrukkelijke bevestiging is ontvangen dat de kosten van andere, expliciet vermelde services ook worden overgedragen. Alleen volledig ingevulde formulieren van het Hotel of verklaringen van de kostenoverdracht op briefpapier van de onderneming worden geaccepteerd die ten minste het reserveringsnummer, de gastnaam (-namen), de aankomst- en vertrekdatum, het aantal personen en kamers, de totale prijs, een bedrijf of openbare autoriteit / institutionele stempel en een handtekening van een bevoegde ondertekenaar bevatten. Het Hotel behoudt zich het recht voor om kostenoverdrachtsverklaringen in individuele gevallen te weigeren. De factuur wordt na het verblijf van de Klant naar het bedrijf / de instelling verzonden.

13. Speciale bevestigingen voor visumaanvragen worden alleen uitgegeven na vooruitbetaling van de totale prijs van de boeking. Een vergoeding van € 10,00 of £ 10,00 is verschuldigd voor deze service, te betalen samen met het voorschot. Als de reservering wordt geannuleerd of de visumaanvraag wordt afgewezen, worden deze kosten niet terugbetaald.

14. Speciale aanbiedingen en kortingen kunnen niet worden gecombineerd. De goedkoopste aanbieding is in elk geval van toepassing. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bij aankomst het overeenkomstige bewijs van de klant aan te vragen.

15. De facturen van het Hotel zijn direct na ontvangst door de Klant verschuldigd zonder aftrek. De klant is in gebreke als hij de factuur niet binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur betaalt. In geval van wanbetaling is het Hotel gerechtigd om vertragingsrente te vragen tegen het geldende wettelijke tarief. Voor wettelijke transacties waarbij een consument is betrokken, is de wettelijke vertragingsrente vijf procent boven de basisrente en voor alle andere transacties negen procentpunten boven de basisrente. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bewijs van een groter verlies te leveren. Het Hotel kan verder herinneringskosten van € 5,00 of £ 5,00 vragen voor elke herinnering na het in gebreke blijven.

16. Eventuele bankkosten en valutaverschillen die ontstaan bij de betaling van de prijs, zijn voor rekening van de Klant. In het geval van terugvorderingen, zal het Hotel de Klant de gemaakte kosten factureren.

17. Terugbetalingen worden meestal gedaan met behulp van het originele betaalmiddel. In uitzonderlijke gevallen is een restitutie in contanten of een terugbetaling via overschrijving op de rekening van de Klant mogelijk. Als het Hotel niet verantwoordelijk is voor de restitutie, zijn de bepalingen van deel 16. hierboven van toepassing.

18. De Klant kan alleen vorderingen op het Hotel verrekenen of in mindering brengen, of een recht van retentie uitvoeren voor onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen.

19. Urban House Copenhagen by MEININGER accepteert alleen kaartbetalingen. Geen contant geld.

 

IV. INTREKKING DOOR DE KLANT (ANNULERING) / NIET-GEBRUIK VAN DE GERESERVEERDE DIENSTEN (NO SHOW)

1. Het Hotel verleent de Klant een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen:

1.1. Kamerreserveringen van individuele reizigers tot elf personen:

a) Tenzij anders overeengekomen, zijn gratis annuleringen mogelijk tot 18.00 uur (lokale tijd van het hotel) op de dag van aankomst.

b) Als een boeking met de status "gegarandeerde boeking" (hierna: Gegarandeerde boeking) wordt geannuleerd op de dag van aankomst na 18.00 uur, of als de service niet wordt gebruikt, zullen annuleringskosten van 90 procent van de contractuele overeengekomen overnachtingsprijs van de eerste nacht worden geheven.

c) In afwijking van het bovenstaande kunnen boekingen met het label "niet-restitueerbaar" niet kosteloos worden geannuleerd. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor verlaagde "vaste" prijzen. In het geval van een annulering kan geen restitutie worden verleend. De aftrek van bespaarde uitgaven is al inbegrepen in de gereduceerde prijs.

1.2. Kamerreserveringen voor groepen van twaalf personen en meer:

De deadline voor gratis annuleringen is 60 dagen vóór de dag van aankomst voor groepsreserveringen op basis van kamers met meerdere bedden. Voor groepen op basis van een- en tweepersoonskamers is de deadline voor gratis annuleringen 45 dagen vóór de dag van aankomst. Deze termijnen zijn ook van toepassing als het contract binnen de respectieve termijn wordt gesloten. Bij annulering na deze termijnen zijn annuleringskosten verschuldigd volgens de volgende voorwaarden:

a) Vanaf 59 dagen (groepsreservering op basis van kamers met meerdere bedden) of 44 dagen (groepsreservering op basis van een- en tweepersoonskamers) tot 30 dagen voor aankomst, is 30 procent van de overeengekomen boekingsprijs verschuldigd.

b) 29 tot 10 dagen voor aankomst: 50 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs is verschuldigd.

c) 9 tot 1 dag (en) voor aankomst: 80 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs is verschuldigd.

d) In geval van annulering op de dag van aankomst of niet-gebruik van de service, is 90 procent van de totale overeengekomen boekingsprijs verschuldigd.

e) Als het aantal personen binnen deze deadlines met meer dan tien procent daalt, zijn de bovengenoemde annuleringskosten van toepassing op de personen die hebben geannuleerd. Tot tien procent van het aantal personen kan maximaal een dag voor aankomst kosteloos worden geannuleerd.

1.3. Geboekte cateringdiensten kunnen maximaal acht dagen voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. Daarna worden annuleringskosten van 100 procent van de overeengekomen prijs betaald.

2. Het staat de Klant vrij om te bewijzen dat de bovengenoemde forfaitaire schadevergoedingsvorderingen niet of niet ter hoogte van het vereiste bedrag voor het Hotel zijn ontstaan.

3. De voorgaande bepalingen met betrekking tot de annuleringstermijnen en -kosten zijn van toepassing onder voorbehoud van andere contractuele bepalingen.

4. De Klant moet zijn herroepingsrecht schriftelijk uitoefenen.

5. Het herroepingsrecht van de Klant vervalt indien de Klant het niet binnen de in deel 1 hierboven vermelde termijnen uitoefent.

6. Als het overeengekomen herroepingsrecht is verstreken en er verder geen wettelijk herroepingsrecht of ontslag is en het Hotel niet akkoord gaat met een ontbinding van het contract, heeft het Hotel recht op de overeengekomen vergoeding, ondanks het niet gebruiken van de service. Het Hotel moet eventuele inkomsten uit het opnieuw verhuren aan anderen verrekenen, evenals de bespaarde kosten. Als de kamers niet opnieuw worden verhuurd, kan het Hotel een aftrek inschatten voor de bespaarde kosten. In dit geval is de Klant verplicht om ten minste 90% van de contractueel overeengekomen prijs voor accommodatie met of zonder ontbijt te betalen, evenals een vaste vergoeding voor diensten van derden. De Klant heeft het recht om aan te tonen dat de voorgaande vordering niet of niet ten hoogte van het vereiste bedrag is ontstaan.

 

V. ANNULERING DOOR HOTEL

1. Indien is overeengekomen dat de Klant zich binnen een bepaalde periode kosteloos uit het Contract kan terugtrekken, heeft het Hotel in deze periode het recht om het contract te herroepen, als er reserveringsaanvragen zijn van andere klanten naar de gecontracteerde kamer en de Klant geen afstand doet van zijn recht op intrekking wanneer het Hotel hierom binnen een redelijke termijn vraagt.

2. Indien een overeengekomen of gevraagde vooruitbetaling of aanbetaling conform clausule III, punt 7, 8 en 11 niet wordt betaald, zelfs niet na het verstrijken van de door het hotel vastgestelde redelijke respijtperiode, heeft het hotel het recht om het contract te herroepen.

3. Verder heeft het Hotel het recht op buitengewone opzegging van het contract om gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder indien

- overmacht of andere omstandigheden die niet de schuld zijn van het Hotel, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk maken;

- kamers worden geboekt onder misleidende of valse informatie of met verzwijging van belangrijke feiten; daarbij kan de identiteit van de Klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf van cruciaal belang zijn;

- het Hotel redelijke gronden heeft om aan te nemen dat het gebruik van de hoteldienst de goede werking, veiligheid of reputatie van het Hotel in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit te wijten is aan de controle of de organisatie van het Hotel;

- het doel of de reden van het verblijf onwettig is;

- er sprake is van een schending van clausule II punt 3 of 4, clausule VI punt 4 of 8 tot 10;

- het Hotel kennis neemt van omstandigheden die erop wijzen dat de financiële positie van de Klant wezenlijk is verslechterd sinds het sluiten van het Contract, in het bijzonder als de Klant geen aan het Hotel verschuldigde vorderingen betaalt of geen toereikende aanbetaling doet en als gevolg daarvan de betalingsvorderingen van het Hotel in gevaar lijken te komen;

- de klant een aanvraag heeft ingediend voor een insolventieprocedure die over zijn vermogen moet worden geopend, een beëdigde verklaring heeft ingediend op grond van sectie 802 c (3) Duitse wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung), een minnelijke schikking heeft getroffen voor het beheer van zijn schulden of zijn betalingen heeft opgeschort;

- een insolventieprocedure wordt gestart over het vermogen van de klant of de inleiding ervan wordt afgewezen op grond van onvoldoende activa of om andere redenen.

4. De gerechtvaardigde intrekking van het Hotel geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding voor de Klant.

 

VI. AANKOMST EN VERTREK, VERDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET HOTELVERBLIJF

1. De Klant verkrijgt geen aanspraak op de levering van specifieke kamers, tenzij het Hotel de bepaling van specifieke kamers schriftelijk heeft bevestigd.

2. In het geval van groepsreserveringen van twaalf personen of meer met accommodatie in kamers met meerdere bedden, zal het Hotel de toewijzing van de kamers specificeren.

3. Geboekte kamers zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar voor de Klant op de overeengekomen dag van aankomst. De Klant heeft geen recht op een eerdere beschikbaarheid van de kamers.

4. Geboekte kamers moeten uiterlijk om 18.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst door de Klant in gebruik worden genomen, tenzij er een gegarandeerde boeking is zoals uiteengezet in clausule IV. 1.1 b) of c) die werd bevestigd door een aanbetaling of door het opgeven van een creditcard. In geval van niet-gegarandeerde reserveringen heeft het Hotel het recht om de kamers na 18.00 uur opnieuw te verhuren, zonder dat de Klant enige aanspraak op compensatie kan maken.

5. Op de overeengekomen dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur leeggeruimd ter beschikking gesteld te worden aan het Hotel. Daarna kan het Hotel bovenop de schade die ontstaat door het gebruik van de kamer na afloop van de contractueel vastgelegde huurperiode 100 procent van de volledige van toepassing zijnde verblijfsprijs (de toepasselijke online prijs op www.meininger-hotels.com) in rekening brengen. Contractuele vorderingen van de Klant worden hierdoor niet gerechtvaardigd. Het staat de Klant vrij om aan het hotel te bewijzen dat er geen of een aanzienlijk lagere aanspraak op gebruiksvergoeding is ontstaan. Als een laat vertrek van tevoren is geboekt, wordt de vertrektijd verlengd tot uiterlijk om 14.00 uur.

6. Voor groepen van twaalf personen of meer ontvangt het Hotel uiterlijk bij aankomst een lijst met alle deelnemers met hun volledige naam en geboortedatum.

7. Indien het totale aantal binnengekomen personen groter is dan het contractueel overeengekomen aantal personen, hebben de extra personen geen recht op accommodatie.

8. Personen onder de 18 jaar mogen niet in slaapzalen slapen. Minderjarigen mogen alleen in privékamers verblijven als ze worden begeleid door een ouder of minstens een persoon ouder dan 18 jaar die is gemachtigd door hun wettelijke voogd of met een schriftelijke toestemmingsverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs / paspoort van een wettelijke voogd. Dit laatste wordt alleen geaccepteerd voor minderjarigen van 16 jaar en ouder. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op groepsreizigers vergezeld van een persoon ouder dan 18 die door de wettelijke voogden is gemachtigd. Het Hotel behoudt zich het recht voor om minderjarigen in individuele gevallen te weigeren.

9. Accommodatie in de slaapzaal is beperkt tot een maximum van 14 nachten binnen een periode van vier weken.

10. Huisdieren of medische apparaten met grote geluidsoverlast (bijv. beademingstoestellen / zuurstofapparatuur) zijn alleen toegestaan in privékamers. Het Hotel kan in individuele gevallen dieren weigeren. Dieren moeten altijd vooraf worden aangemeld bij het Hotel. Het Hotel rekent een vergoeding van EUR 15 per huisdier per nacht. In Londen, Kopenhagen & St. Petersburg zijn dieren niet toegestaan.

11. Bij het reserveren van het ontbijt wordt het ontbijt na elke overnachting geserveerd. Bij het reserveren van half- of volpension, wordt als eerste maaltijd het diner op de avond van aankomst geserveerd, tenzij anders is overeengekomen. De maaltijden worden uiterlijk bij aankomst van de Klant of de groep met het hotel afgesproken.

 

VII. AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING

1. De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van het Hotel of ernstige vervuiling veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Als de schuldige persoon binnen een groep niet kan worden geïdentificeerd, is de hele groep aansprakelijk. Het Hotel behoudt zich het recht voor om bij aankomst of tijdens het verblijf een borg van maximaal € 500,00 of £ 500,00 per boeking te eisen. Dit bedrag wordt bij vertrek gerestitueerd, mits er op dat moment geen schade of ernstige verontreiniging door de Klant of groep is vastgesteld. Eventuele schade of kosten voor het reinigen van ernstige vervuiling die verder gaan dan het bedrag van de borg moeten rechtstreeks worden afgerekend bij het Hotel of achteraf worden gefactureerd als het Hotel bijvoorbeeld wordt gefactureerd voor de kosten van een inzet van de brandweer of een andere derde partij hulpdiensten. Dit laatste geldt ook voor schade of ernstige vervuiling die pas na vertrek van de Klant of groep wordt vastgesteld.

2. Roken is ten strengste verboden in alle delen van het Hotel. In het geval van een overtreding, zal het Hotel een toeslag van € 250,00 of £ 250,00 in rekening brengen. Hetzelfde geldt voor de interferentie met rookmelders of het ongeoorloofd openen van nooduitgangen. Het Hotel behoudt zich het recht voor om een ??hogere vordering te doen als het Hotel bijvoorbeeld wordt gefactureerd voor een inzet van de brandweer of als een brand veroorzaakt door ongeoorloofd roken schade aan het Hotel heeft veroorzaakt.

3. Als de diensten van het Hotel onderbroken of defect zijn, zal het Hotel proberen de situatie onmiddellijk te herstellen na kennisgeving door de Klant. Als de Klant de fout heeft gemaakt om het Hotel niet op de hoogte te stellen van een gebrek, is er geen aanspraak op vermindering van de contractueel overeengekomen vergoeding.

4. Het Hotel is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Het is verder aansprakelijk voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het Hotel of een andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of nalatige schending van contractuele verplichtingen van het Hotel. Een plichtsverzuim door het hotel staat gelijk aan een schending door zijn wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agenten. Alle andere vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten, tenzij hierna anders geregeld.

5. Het Hotel is aansprakelijk jegens de Klant voor spullen die in het Hotel worden gebracht op grond van de wettelijke bepalingen. Als de Klant geld, waardepapieren en waardevolle spullen met een waarde van meer dan € 800 of andere items met een waarde van meer dan € 3500 wil meenemen, vereist dit een speciale bewaarovereenkomst met het Hotel.

6. Als de Klant gebruikmaakt van een parkeerplaats in de hotelgarage of op een parkeerplaats van het Hotel, ook wanneer dit tegen een vergoeding wordt gedaan, leidt dit niet tot een bewaarovereenkomst. Het Hotel heeft geen bewakingsplicht. In het geval van verlies of schade aan motorvoertuigen die geparkeerd of gemanoeuvreerd zijn op het hotelterrein en de inhoud ervan, is het Hotel alleen aansprakelijk in overeenstemming met sectie 4. hierboven. In dit geval moet de schade uiterlijk bij het verlaten van het hotelterrein worden ingediend bij het Hotel.

7. Het Hotel voert met grote zorgvuldigheid wake-up calls uit. Vorderingen tot schadevergoeding zijn uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

8. Berichten, post en goederenzendingen voor de Klant worden met de grootste zorg afgehandeld. Het Hotel zorgt voor de ontvangst, de bewaring en - desgewenst - tegen betaling ook voor de nazending van dergelijke goederen alsmede op verzoek ook voor gevonden en verloren voorwerpen. Het bezorgadres van het Hotel kan afwijken van het Hotel- of bedrijfsadres. Er kan geen aanspraak op compensatie worden ingediend behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Het hotel heeft het recht om na een opslagperiode van uiterlijk een maand de bovenstaande artikelen tegen een redelijke vergoeding aan het plaatselijke bureau voor verloren voorwerpen te geven.

9. Eventuele compensatievorderingen van de Klant vervallen uiterlijk twee jaar na het moment waarop de Klant kennis heeft genomen van de schade, of, zonder rekening te houden met deze kennis, uiterlijk drie jaar na het moment van verlies. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van het Hotel voor verliezen die voortvloeien uit dood, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid en voor andere verliezen die te wijten zijn aan een opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim door het Hotel, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. 

10. Beperking van aansprakelijkheid: het turnen op en springen van, evenals het oneigenlijk gebruik van stapelbedden met twee of drie lagen en in de galerijen is ten strengste verboden. Het Hotel is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het vallen uit een stapelbed met twee of drie lagen of van de trappen van de galerijen of van de galerijen zelf.

 

VIII. SLOTBEPALINGEN

1. Wijzigingen of aanvullingen op het contract, de aanvaarding van de aanvraag of deze algemene voorwaarden worden in tekstvorm gedaan. Eenzijdige wijzigingen of toevoegingen door de Klant zijn ongeldig. 

2. De plaats van uitvoering en betaling is de locatie van het Hotel.

3. Exclusieve plaats van jurisdictie - ook voor geschillen met cheques en wissels - is in het commerciële verkeer de statutaire zetel van het Hotel of naar keuze van het Hotel Berlijn. Als een partij bij het contract niet over een algemene bevoegde rechtbank in Duitsland beschikt, wordt de statutaire zetel van het Hotel als de bevoegde rechtbank beschouwd. Het Hotel is echter gerechtigd om vorderingen en andere gerechtelijke procedures naar de bevoegde rechtbank van de Klant te brengen.

4. Afhankelijk van de locatie van het Hotel zijn de wet van de Bondsrepubliek Duitsland, het recht van de Republiek Oostenrijk of het recht van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van toepassing. VN-verkoopwetgeving en bepalingen over wetsconflicten zijn niet van toepassing.

5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor Hotelaccommodatie nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De wettelijke bepalingen zijn in alle overige opzichten van toepassing.

Voorwaarden en bepalingen van MEININGER Hotel St. Petersburg Nikolsky


I. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten inzake de huur van hotelkamers voor accommodatiedoeleinden en alle overige aan de klant geleverde diensten en leveringen door MEININGER Hotels die hiermee verband houden (hierna: overeenkomst). De term “overeenkomst” is van toepassing op en vervangt de volgende termen: hotelaccommodatie, overeenkomst. De term “klant” betekent eveneens gast. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op door MEININGER Hotels geleverde diensten en leveringen (hierna: hotel), die onder de volgende namen opereren:

 

Hoofdkantoor:

MEININGER Shared Services GmbH

Schöneberger Straße 15, 10963 Berlijn, Duitsland

 

JSK «Nikolskije Riady»

Meininger Hotel St.Petersburg – Nikolsky

PSRN 1027810326939

Btw-nr. 7826729992 / CRR 783801001

Adres Sadovaja ulitsa 62, St. Petersburg, 190068, Rusland.

 

II. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het hotel het verzoek van de klant accepteert. Een boekingsbevestiging door het hotel geldt als bewijs van acceptatie. Het hotel kan de boeking schriftelijk bevestigen. Wanneer een boeking wordt verricht via de website van het hotel (www.meininger-hotels.com) en de betaling of autorisatie van de betalingswijze mislukt, wordt er geen boeking verricht en komt er derhalve geen overeenkomst tot stand.

2. De bij de overeenkomst betrokken partijen zijn het hotel en de klant. Indien de boeking niet wordt verricht door de klant zelf maar door een derde, zijn de derde en de klant gezamenlijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle plichten uit deze overeenkomst. Desalniettemin belooft de derde om de klant alle informatie met betrekking tot de boeking, en in het bijzonder deze algemene voorwaarden, door te geven.

3. Alleen personen met volledige handelingsbevoegdheid mogen boekingen verrichten.

4. De geldende huisregels maken eveneens deel uit van de overeenkomst. De huisregels kunnen worden gedownload vanaf de website van MEININGER Hotels (www.meininger-hotels.com) en zijn daarnaast verkrijgbaar in het hotel.

 

III. DIENSTEN, PRIJZEN, BETALING

1. Het hotel belooft om de door de klant geboekte kamers te reserveren en de overeengekomen diensten te verlenen. 

2. Het hotel is gerechtigd om de klant onder te brengen in een ander hotel van een gelijk kwaliteitsniveau en niveau van dienstverlening tegen de geboekte prijs zonder dat dit een rechtsgrond vormt voor vorderingen jegens het hotel indien het hotel een goede reden heeft om aldus te handelen, in het bijzonder wanneer accommodatie in het gereserveerde hotel niet mogelijk is.

3. De klant verbindt zich tot het betalen van de overeengekomen of toepasselijke prijzen van het hotel voor de huur van de kamer en alle eventuele aanvullende diensten die worden geboekt of waarvan gebruik wordt gemaakt.

4. De overeengekomen prijzen omvatten alle eventuele belastingen en lokale heffingen die van toepassing zijn op het moment waarop de overeenkomst is gesloten. De prijzen zijn exclusief alle eventuele lokale heffingen die rechtstreeks door de klant dienen te worden betaald op grond van toepasselijke gemeentelijke wetgeving (bijv. kuuroordspecifieke belastingen). In geval van een wijziging van de wettelijke btw of de invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen op de diensten na sluiting van de overeenkomst zullen de prijzen dienovereenkomstig worden aangepast.

5. Het hotel kan een door de klant naderhand gewenste wijziging van het aantal of de categorie geboekte kamers of bedden, diensten van het hotel of het aantal overnachtingen inwilligen, waarbij de prijs voor de huur van de kamer en/of overige diensten van het hotel dienovereenkomstig zal worden aangepast.

6. Het hotel is gerechtigd om bij sluiting van de overeenkomst een toereikende voorschotbetaling of borg te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een creditcardgarantie. De hoogte van de voorschotbetaling en de betalingstermijnen kunnen schriftelijk in de overeenkomst worden overeengekomen.

7. In gerechtvaardigde gevallen, bijv. indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of indien het toepassingsgebied van de overeenkomst wordt verruimd, is het hotel gerechtigd om een voorschotbetaling of borg, zoals bedoeld bij punt 6 hierboven, te verlangen of om de bij overeenkomst overeengekomen voorschotbetaling of borg te verhogen tot het volledige bedrag van de overeengekomen som, ook na sluiting van de overeenkomst.

8. Tenzij anders is overeengekomen dient de totaalsom verminderd met alle eventuele reeds voldane voorschotbetalingen te zijn voldaan bij overlegging van een gespecificeerde factuur bij aankomst voordat de kamer en/of de overige diensten van het hotel beschikbaar worden gesteld.

9. Het hotel is voorts gerechtigd om van de klant bij aanvang van en gedurende diens verblijf een toereikende voorschotbetaling of borg, zoals bedoeld bij punt 6 hierboven, te verlangen voor bestaande of toekomstige vorderingen uit de overeenkomst tenzij deze reeds zijn voldaan zoals bedoeld bij punt 6 en/of punt 7.

10. Tenzij anders is overeengekomen, garandeert het hotel boekingen voor groepen van twaalf personen of meer uitsluitend indien de klant binnen 10 kalenderdagen gerekend vanaf de datum dat de overeenkomst officieel is bevestigd en getekend een voorschotbetaling ter hoogte van 30% van de totaalsom verricht. Het overige wordt vastgelegd in afzonderlijke overeenkomsten. Naar keuze van de klant en tenzij bij deze overeenkomst iets anders wordt bepaald, dienen de in het kader van deze overeenkomst geleverde diensten van het hotel te worden voldaan:

a) contant of met creditcard door de gast zelf.

b) door de klant door een bedrag in roebel over te maken naar de bankrekening van het hotel, waarvan het nummer in de overeenkomst staat vermeld.

Alle ontstane bankkosten en -provisies komen voor rekening van de klant. Het hotel accepteert geen andere betalingswijzen (in het bijzonder cheques en overige waardepapieren).

11. Het combineren van speciale aanbiedingen en kortingen is niet mogelijk. In elk geval zal de voordeligste aanbieding van toepassing zijn. Het hotel behoudt zich het recht voor om de klant bij diens aankomst te vragen om overeenkomstig bewijs over te leggen.

12. Alle eventuele bankkosten en koersverschillen die bij betaling van de verschuldigde som ontstaan, komen ten laste van de klant. In geval van een terugstorting zal het hotel de ontstane kosten bij de klant in rekening brengen.

13. Terugbetalingen worden doorgaans uitgevoerd in de vorm van de oorspronkelijke betalingswijze. Bij uitzondering behoort restitutie in contanten ter plaatse of restitutie via een bankoverschrijving naar de rekening van de klant tot de mogelijkheden. Indien het hotel niet verantwoordelijk is voor de restitutie, is van toepassing hetgeen bij punt 16 is bepaald.

14. Het is de klant uitsluitend in geval van onbetwiste of van rechtswege erkende vorderingen toegestaan om vorderingen jegens het hotel te verrekenen of in mindering te brengen of om een recht van retentie uit te oefenen.

 

IV. TERUGTREKKING DOOR DE KLANT (ANNULERING) / GEEN BENUTTING VAN DE GERESERVEERDE DIENSTEN (“NO-SHOW”)

1. Het hotel verleent de klant het recht van terugtrekking in overeenstemming met de volgende bepalingen:

1.1. Kamerreserveringen van afzonderlijke reizigers tot elf personen: In geval van 100% gegarandeerde boeking dient het volledige verblijf te worden vooruitbetaald, of dient dit bij het inchecken 100% te worden vooruitbetaald. Indien de kamer per creditcard reeds is vooruitbetaald, dient de gast dezelfde creditcard bij diens aankomst te tonen, waarbij de pashouder dezelfde persoon dient te zijn als de gast die incheckt. Als de gast geen creditcard kan tonen, dient hij een andere creditcard op zijn naam bij zich te hebben om voor de accommodatie te betalen. Een andere mogelijkheid is om het volledige verblijf contant te voldoen (alleen in roebel).

1.2 Indien de gast met de gegarandeerde boeking de volledige vooruitbetalingssom heeft voldaan maar geen gebruik heeft gemaakt van de accommodatie, niet in het hotel is aangekomen en zijn boeking niet van tevoren heeft geannuleerd - de eerste overnachting is niet-restitueerbaar. De status van de reservering wordt gewijzigd in “niet gegarandeerd” en wordt geannuleerd indien de gast geen informatie ter bevestiging van de reservering verstrekt.

1.3. Indien een gast met gegarandeerde boeking die voor het volledig verblijf de volledig vooruitbetalingssom heeft voldaan geen gebruik heeft gemaakt van zijn accommodatie in het hotel op de opgegeven datum van aankomst, wordt de borg voor de eerste overnachting niet gerestitueerd. De boeking wordt pas geannuleerd zodra er een schriftelijke annuleringsbevestiging van de gast is ontvangen. Indien er geen schriftelijke informatie is ontvangen of indien er hierover geen telefonisch contact met het hotel is opgenomen, zijn deze accommodatiekosten niet-restitueerbaar.

1.4 Reserveringen van gegarandeerde boekingen kunnen 24 uur voor aankomst worden geannuleerd.

1.5 Reserveringen worden geannuleerd om 18:00 uur op de datum van aankomst (lokale tijd) in geval van een niet-gegarandeerde boeking. 

2. Boekingen van kamers voor groepen van twaalf personen en meer:

Het hotel garandeert boekingen voor groepen uitsluitend indien de klant binnen 10 kalenderdagen gerekend vanaf de datum dat de overeenkomst officieel is bevestigd en getekend een voorschotbetaling ter hoogte van 30% van de totaalsom is verricht.

De betaling van de resterende 70% van de totaalsom dient 60 kalenderdagen vóór aankomst van de groep te zijn voldaan.

Indien een groepsboeking minder dan 45 dagen voor aankomst van de groep door het hotel is bevestigd, dient de volledige betaling (100%) te zijn voldaan binnen 3 werkdagen vanaf de datum waarop het hotel de boeking heeft bevestigd, doch uiterlijk vóór aankomst.

Voor volledige of gedeeltelijke annulering van een groepsboeking gelden de volgende voorwaarden, tenzij er bij afzonderlijke overeenkomst andere voorwaarden zijn overeengekomen:

Voorwaarden voor annulering:

1. Indien een groepsboeking volledig wordt geannuleerd, zal per geannuleerde kamer 30% van de som voor één nacht in rekening worden gebracht.

2. Tussen 60 tot 45 kalenderdagen vóór aankomst kan 20% van de kamers die door de groep zijn geboekt, kosteloos worden geannuleerd.

3. Tussen 44 tot 20 kalenderdagen vóór aankomst kan 10% van de kamers die door de groep zijn geboekt, kosteloos worden geannuleerd.

4. Indien de klant zich niet houdt aan de regels voor annulering is het hotel gerechtigd om per geannuleerde kamer 100% van de som voor één nacht in rekening te brengen, met inbegrip van ontbijt en btw.

5. Indien erals gevolg van een gedeeltelijke annulering van de boeking niet langer sprake meer is van een groep, zijn de accommodatieprijzen voor afzonderlijke gasten van toepassing, hetgeen aanvullend door de partijen dient te worden overeengekomen.

6. Geboekte cateringdiensten kunnen uiterlijk acht dagen voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. Gebeurt dit later, dan dienen annuleringskosten ter hoogte van 100 procent van de overeengekomen som te worden betaald. 7. De hierboven vermelde bepalingen inzake de annuleringstermijnen en annuleringskosten zijn van toepassing behoudens eventuele andere bepalingen in de overeenkomst.

 

V. TERUGTREKKING DOOR HET HOTEL

1. Indien is overeengekomen dat de klant zich binnen een aangegeven termijn uit de overeenkomst kan terugtrekken zonder dat hieraan kosten zijn verbonden, is het hotel op zijn beurt eveneens gerechtigd om zich binnen dezelfde termijn uit de overeenkomst terug te trekken voor zover andere klanten hebben geïnformeerd naar kamers waarvoor een boekingsovereenkomst is gesloten en de klant geen afstand doet van zijn recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken wanneer het hotel binnen een redelijke termijn hierom verzoekt.

2. Indien een overeengekomen of verlangde voorschotbetaling of borg in de zin van lid III, par. 7, 8 en 11 niet wordt voldaan, ook niet na het verstrijken van een door het hotel geboden redelijke respijttermijn, is het hotel gerechtigd om zich uit de overeenkomst terug te trekken.

3. Voorts is het hotel gerechtigd zich in buitengewone situaties uit de overeenkomst terug te trekken indien daarvoor objectief gerechtvaardigde redenen aanwezig zijn, in het bijzonder in de volgende gevallen:

-    overmacht of andere omstandigheden die het hotel niet zijn toe te rekenen, waardoor uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is;

-    bij het boeken van de kamers is gebruikgemaakt van misleidende of onjuiste informatie of is belangrijke informatie verzwegen; deze belangrijke informatie kan betrekking hebben op de identiteit van de klant, het vermogen om te betalen of het doel van het verblijf;

-    het hotel heeft redelijke gronden om aan te nemen dat het gebruik van de diensten van het hotel de ongestoorde exploitatie, de veiligheid of de goede naam van het hotel in gevaar kan brengen waar dit niet binnen het domein of de organisatorische reikwijdte van het hotel ligt;

-    het doel van of de reden voor het verblijf is onwettig;

-    er is sprake van inbreuk op lid II, par. 3 of 4, lid VI, par. 4 of 8 - 10;

-    het hotel verneemt over omstandigheden die erop wijzen dat de financiële positie van de klant sinds de sluiting van de overeenkomst aanzienlijk is verslechterd, in het bijzonder indien de klant vorderingen die hij het hotel verschuldigd is, niet voldoet of geen toereikende borg biedt, waardoor de mogelijkheid voor het hotel van een succesvolle betalingsvordering in gevaar komt;

de klant heeft een verzoek ingediend tot het inleiden van een faillissementsprocedure met betrekking tot diens activa, heeft een minnelijke schikking getroffen om zijn schulden te beheren of heeft het doen van betalingen gestaakt; - er is een faillissementsprocedure ingeleid met betrekking tot de activa van de klant of een verzoek daartoe wordt afgewezen wegens ontoereikende activa of om andere redenen.

4. Een gerechtvaardigde terugtrekking door het hotel doet voor de klant geen recht ontstaan tot het vorderen van compensatie.

 

VI. AANKOMST EN VERTREK, NADERE BEPALINGEN INZAKE HET VERBLIJF IN HET HOTEL

5. Voor de accommodatie en diensten in het hotel worden prijzen betaald die zijn goedgekeurd door de algemeen directeur.

5.1. Uitchecktijd is om 12:00 uur plaatselijke tijd

5.2. Voor gegarandeerde en niet-gegarandeerde reserveringen geldt dezelfde uitchecktijd - 12:00 uur

5.3. Inchecktijd is 14:00 uur. Bij vroegtijdige aankomst kan de beschikbaarheid van kamers niet worden gegarandeerd.

5.4. Laat uitchecken na de eerste overnachting is mogelijk:

- Laat uitchecken tussen 12:00 uur en 14:00 uur van een aangebroken dag bij beschikbaarheid voor 500 roebel.

- Laat uitchecken tussen 14:00 uur en 18:00 uur van een lopende dag bij beschikbaarheid voor 1900 roebel.

5.5. Indien de gast diens verblijf in het hotel wenst te verlengen, dient hij dit 2 uur voor de uitchecktijd bij de receptie te melden. Indien er kamers beschikbaar zijn, kan de verblijfsduur worden verlengd.

5.6. Bij verlenging van het verblijf dient de volledige som voor de verlengde periode te worden voldaan.

5.7. Gasten kunnen tegen extra kosten gebruikmaken van aanvullende diensten. Prijslijsten zijn beschikbaar.

5.8. Kinderen onder de 12 jaar oud met ouders / officiële vertegenwoordiger worden ondergebracht met een gezinskorting.

5.9. Het hotel levert aan gasten de volgende diensten zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen:

- Ambulance bellen

- Gebruik EHBO-doos

- Aflevering van post op de kamer

- Wekservice

- Taxi bellen

- Overzicht van vluchten/dienstregeling spoorwegen

5.10. Verschonen van beddengoed in kamers om de drie dagen, na eerste overnachting.

5.11. Wanneer de gast uit het hotel uitcheckt, dient hij te betalen voor de hoteldiensten waarvan hij heeft gebruikgemaakt. Alle kosten dienen bij het uitchecken door de gast te worden voldaan.

6. Voor groepen van minimaal twaalf personen ontvangt het hotel uiterlijk bij aankomst een lijst van alle personen met volledige naamgegevens en geboortedatum.

7. Indien het totaal aantal personen dat aankomt hoger ligt dan wat bij overeenkomst is overeengekomen, kunnen de boventallige personen geen recht op accommodatie doen gelden.

8. Het is personen jonger dan 18 niet toegestaan om op een slaapzaal te overnachten. Het is minderjarigen uitsluitend toegestaan om in een privékamer te verblijven indien zij worden vergezeld van een ouder of ten minste een persoon die ouder is dan 18, met toestemming van de wettelijke voogd of met een schriftelijke verklaring van toestemming en een kopie van het legitimatiebewijs/paspoort van een wettelijke voogd. Het laatstgenoemde wordt alleen geaccepteerd voor minderjarigen die minimaal 16 jaar oud zijn. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op reisgezelschappen die worden vergezeld van een persoon die ouder is 18 jaar en waarvoor de wettelijke voogden toestemming hebben gegeven. Het hotel behoudt zich het recht voor om in afzonderlijke gevallen het verstrekken van accommodatie aan minderjarigen te weigeren.

9. Het toegestane aantal overnachtingen op de slaapzaal is beperkt tot maximaal 14 nachten binnen vier weken. Voor boekingen in meerdere slaapzaal-bedden garanderen wij geen accommodatie in dezelfde kamer.

10. Indien ontbijt wordt geboekt, wordt dit geserveerd na elke overnachting. Indien halfpension of volpension wordt geboekt, wordt 's avonds op de dag van aankomst de eerste maaltijd geserveerd, tenzij anders is overeengekomen. De tijden waarop de maaltijden beschikbaar zijn, worden uiterlijk bij aankomst van de klant of de groep met het hotel overeengekomen.

 

VII. AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

1. De klant is aansprakelijk voor alle eventuele schade aan eigendommen van het hotel of ernstige vervuiling als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. De klant belooft dat hij het hotel zal helpen bij het innen van alle vereiste betalingen en vergoedingen ingeval de gast de door het hotel geleverde diensten niet volledig betaalt of indien de gast het hotel of derden op het grondgebied van het hotel schade heeft berokkend. Indien de klant het hotel hierin niet te hulp schiet of indien de inspanningen van de klant niet het gewenste resultaat hebben (geen mogelijkheid om contact met de gast op te nemen of de gast weigert om de vereiste betalingen te verrichten), zal de klant de verantwoordelijkheid voor de schade van de gast overnemen mits de schade niet door de verzekeraar van het hotel wordt vergoed.

2. Roken is in alle ruimten van het hotel ten strengste verboden. Roken op het grondgebied van het hotel (met inbegrip van elektronische sigaretten) is uitsluitend toegestaan in de specifiek daarvoor aangewezen ruimten (in overeenstemming met federale wetgeving nr. 15-FZ van 23-02-13). Indien er inbreuk op deze bepaling wordt gemaakt, kan het hotel voor rekening van de gast de kamer extra laten reinigen (met inbegrip van langdurige ventilatie, gebruik van geurabsorbeerders, reinigen/stomen van gordijnen, textiel) ter hoogte van 5000 roebel, in overeenstemming met de goedgekeurde hoteltarieven.

3. Indien de door het hotel geleverde diensten worden onderbroken of gebrekkig zijn, zal het hotel zich ervoor inspannen om de situatie per ommegaande te verbeteren en de klant hiervan in kennis stellen. Indien de klant verzuimt om het hotel van een gebrek in kennis te stellen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op een korting op de bij overeenkomst overeengekomen vergoeding.

4. Het hotel is aansprakelijk voor aan het hotel verwijtbare schade die persoonlijk of dodelijk letsel of gezondheidsschade tot gevolg heeft. Voorts is het hotel aansprakelijk voor andere schade die het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid in het nakomen van zijn verplichtingen of van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Niet-nakoming door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende tussenpersonen van het hotel wordt eveneens beschouwd als niet-nakoming van de verplichtingen door het hotel. Alle overige vorderingen van vergoeding worden uitgesloten tenzij hierna anders is geregeld.

5. Het hotel betracht grote nauwkeurigheid bij het uitvoeren van de wekservice. Er kunnen geen aanspraken op vergoeding worden gemaakt tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

6. Berichten, post en goederenzendingen voor de klant worden met grote zorg behandeld. Het hotel neemt desgevraagd de ontvangst, het bewaren en - indien vereist - tegen betaling doorsturen van deze evenals van kwijtgeraakte eigendommen op zich. Het bezorgadres van het hotel kan afwijken van het hoteladres of het adres van de vennootschap. Er kunnen geen aanspraken op vergoeding worden gemaakt tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

7. Elke door de klant ingediende vordering van vergoeding verjaart uiterlijk twee jaar na het tijdstip waarop de klant weet heeft gekregen van het verlies of, buiten deze wetenschap om, uiterlijk drie jaar na het tijdstip van verlies. Dit is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van het hotel voor schade die voortvloeit uit persoonlijk of dodelijk letsel of gezondheidsschade en voor overige schade die te wijten is aan opzettelijke en grove nalatigheid in de plichtsbetrachting door het hotel, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende tussenpersonen. 

8. Aansprakelijkheidsbeperking: lichamelijke oefeningen, springen op, en ander onbehoorlijk gebruik van stapelbedden van twee en drie hoog en de algemene ruimten zijn ten strengste verboden. Het hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel al gevolg van een val uit een stapelbed van twee of drie hoog, of, van de trappen of van de balustrades en leuningen.

 

VIII. SLOTBEPALINGEN   

1. Elke wijziging van of aanvulling op de overeenkomst, de aanvaarding van de toepassing ervan of deze algemene voorwaarden dient schriftelijk plaats te vinden. Elke eenzijdige wijziging of aanvulling door de klant is nietig. 

2. De plaats van uitvoering en geldelijke voldoening is de locatie van het hotel.

3. Het lokale recht is van toepassing. 

4. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor hotelaccommodatie nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In elk ander opzicht zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.