I. Gyldighedsområde

Disse generelle forretningsbetingelser gælder for aftaler om leje af hotelværelser til indlogering samt for alle yderligere ydelser og leverancer, som MEININGER Hotels i denne sammenhæng foretager over for kunden (herefter kort: aftale). Begrebet "aftale" omfatter og erstatter følgende begreber: aftale om hotelindkvartering, aftale om indlogering, aftale om gæsteindkvartering, aftale om hotel og hotelværelser. Betegnelsen "kunde" anvendes overalt for gæst, bestiller, lejer, foranstalter, formidler etc. De generelle forretningsbetingelser gælder for ydelser og leverancer foretaget af MEININGER Hotels (herefter kort: hotel) under følgende firmanavne:

Hovedkvarter:

MEININGER Shared Services GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Amsterdam Amstel:

Meininger Amsterdam Amstelstation B.V., Orlyplein 1 i 1043DR, Amsterdam, Nederlandene

Hotel Amsterdam City West:

Meininger Amsterdam B.V., Orlyplein 1 i 1043DR, Amsterdam, Nederlandene

Hotel Berlin Airport:

Meininger Airport Hotels BBI GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Berlin Alexanderplatz:

Meininger "10" City Hostel Berlin-Mitte GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Berlin East Side Gallery:

Meininger Hotel Berlin East Side Gallery GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Berlin Central Station:

Meininger Berlin Hauptbahnhof GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Berlin Mitte "Humboldthaus":

Meininger Oranienburger Straße GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Berlin Tiergarten:

MEININGER Hotel Berlin Tiergarten GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Deutschland

Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean:

Meininger Hotel Bordeaux SAS, 12 Rue de Commerce i 33800 Bordeaux, Frankrig

Hotel Bremen Hauptbahnhof:

Meininger Hotel Bremen GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Bruxelles City Center:

Meininger Brussels GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Bruxelles Gare du Midi:

MEININGER Hotel Brussels Midi Station SA, Rue de la Presse 4 i 1000 Bryssel, Belgien

Hotel Dresden Zentrum:

Meininger Hotel Dresden GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Frankfurt/Main Airport:

"Meininger" Airport Frankfurt GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Genève Centre Charmilles:

MEININGER Hotel Genf AG, Rue de Lyon 118 i 1203 Geneve, Schweiz

Hotel Hamburg City Center:

Meininger "10" Hamburg GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Heidelberg Hauptbahnhof:

Meininger Hotel Heidelberg GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Innsbruck Zentrum:

Meininger Hotel Innsbruck GmbH, Blasius-Hueber-Straße 4 i 6020 Innsbruck, Østrig

Hotel Leipzig Central Station:

Meininger Hotel Leipzig Hauptbahnhof GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Lyon Centre Berthelot:

Meininger Hotel Lyon SAS, 7 Rue Professeur Zimmermann i 69007 Lyon, Frankrig

Hotel Marseille Centre La Joliette:

Meininger Hotels France SAS, 25/27 Rue Forbin i 13002 Marseille, Frankrig

Hotel Munich City Center:

MEININGER "10" Hostel & Reisevermittlungs GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Munich Olympiapark:

Meininger Hotel München Olympiapark GmbH, Obentrautstraße 72 i 10963 Berlin, Tyskland

Hotel Paris Porte de Vincennes:

Meininger Hotel Paris Porte de Vincennes SAS, 37 Boulevard Carnot i 75012 Paris, Frankrig

Hotel Salzburg City Center:

MEININGER Hotelerrichtungs GmbH, Fuerbergstraße 18-20 i 5020 Salzburg, Østrig

Hotel Vienna Downtown Franz:

Meininger Wien GmbH, Rembrandtstraße 21 i 1020 Wien, Østrig

Hotel Vienna Downtown Sissi:

Meininger Wien Schiffamtsgasse GmbH, Schiffamtsgasse 15 i 1020 Wien, Østrig

Hotel Zürich Greencity:

MEININGER Hotel Zürich AG, Maneggstraße 41 i 8041 Zürich, Schweiz

Budapest Great Market Hall:

MEININGER Hotel Hungary Kft, Csarnok tér 2 i 1093 Budapest, Ungarn

Milano Garibaldi:

MEININGER Hotel Milan City S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Mailand MI, Italien

Milano Lambrate:

MEININGER Hotel Milan Lambrate S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Mailand MI, Italien

Roma Termini:

MEININGER Hotel Rome Termini Station S.R.L., c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Mailand MI, Italien

Venezia Mestre:

MEININGER Hotel Venice S.R.L. , c/o Moore Professionisti Associati Srl Stp

Via Edmondo de Amicis, 53 in 20123 Mailand MI, Italien

Urban House Copenhagen by MEININGER Hotels:

MEININGER Hotel Copenhagen ApS, Colbjørnsensgade 11 i 1652 København V, Danmark

Hotel Köln West*:

Meininger Hotel Köln West GmbH, Obentrautstrasse 72 in 10963 Berlin, Tyskland

Krakow Centrum*:

Meininger Hotels Poland sp. z.o.o.o, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polen

* Hotellet vil kunne reserveres til ophold fra sommeren 2023.

 

Kundens generelle forretningsbetingelser finder kun anvendelse, når dette på forhånd udtrykkeligt er blevet aftalt. 

II. Indgåelse af aftale

 1. Aftalen kommer i stand gennem hotellets accept af kundens anmodning. Accepten sker ved hotellets reservationsbekræftelse. Det står hotellet frit for at bekræfte reservationen i tekstformat. Slår betalingen eller autoriseringen af betalingsmidlet i forbindelse med en reservation via hotellets hjemmeside (www.meininger-hotels.com) fejl, finder der ingen reservation sted, og der kommer således ingen aftale i stand.

 1. Aftalepartnere er hotellet og kunden. Foretages reservationen ikke af kunden selv, men af en tredjepart, hæfter tredjeparten solidarisk over for hotellet sammen med kunden for alle forpligtelser i henhold til aftalen. Uafhængigt deraf er tredjeparten forpligtet til at videregive alle oplysninger, der er relevante for reservationen, herunder især disse generelle forretningsbetingelser, til kunden.

 1. Fremleje eller videreudlejning af de værelser, der er overladt kunden, samt disses benyttelse til andre formål end indkvartering, kræver hotellets forudgående tilladelse i tekstformat.

 1. Reservationer må kun foretages af fuldmyndige personer.

 1. Hvis en kunde foretager flere reservationer for individuelle rejsende på op til 11 personer i samme periode, betragtes disse personer ikke som en gruppe. Alle andre bookinger for 12 personer eller derover betragtes som grupper, som gruppebetingelserne gælder for (se punkt IV, stk. 3, i de almindelige betingelser nedenfor), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Bookinger for 12 til 20 personer, der foretages for samme periode, er omfattet af vilkårene for individuelle rejsende, hvis sådanne bookinger er foretaget online på MEININGER's websted.

 1. Den til enhver tid gyldige husorden bliver ligeledes en bestanddel af aftalen. Husordenen kan downloades fra MEININGER Hotels' hjemmeside (www.meininger-hotels.com) eller fås ved henvendelse på hotellet.

III. Ydelser, priser, betaling

 1. Hotellet er forpligtet til at have de værelser, kunden har bestilt, parat og til at levere de aftalte ydelser.

 1. Hvis der foreligger en vægtig grund, især såfremt indkvartering i det reserverede hotel ikke er mulig, er hotellet berettiget til at indlogere kunden i et andet hotel i MEININGER-gruppen med tilsvarende udstyr og ydelser til reservationsprisen, uden at der kan stilles krav om regres til hotellet. Kunden har ikke et sådant krav.

 1. Kunden er forpligtet til at betale de aftalte priser eller hotellets gældende priser for rådighed over værelset og for de af ham bestilte eller benyttede yderligere ydelser. Dette gælder også for ydelser, som kunden har bestilt direkte eller gennem hotellet, og som leveres af tredjepart, og for hvilke hotellet lægger ud.

 1. Hotellet accepterer ved betaling af prisen ingen 500-eurosedler eller 1000-CHF-sedler og ingen checks.

 1. De aftalte priser er at forstå som inklusive de på aftaletidspunktet gældende skatter og lokale afgifter. Ikke indeholdt i priserne er lokale afgifter, som i henhold til den gældende kommunalret skyldes af kunden selv (f.eks. kurskat). Ved ændring af den ved lov fastsatte omsætningsafgift eller ved ny indførelse, ændring eller afskaffelse af lokale afgifter på den pågældende ydelse efter indgåelse af aftalen tilpasses prisen tilsvarende. Ved aftaler med forbrugere gælder dette kun, hvis tidsrummet mellem indgåelse af aftalen og opfyldelsen af aftalen overstiger fire måneder.

 1. Hotellet kan gøre sin accept af kundens ønske om senere at ændre antallet eller kategorien af de reserverede værelser eller senge eller af hotellets ydelser eller opholdets længde afhængig af, at prisen for at stille værelset eller værelserne til rådighed og/eller for hotellets øvrige ydelser forhøjes.

 1. Hotellet er berettiget til ved indgåelsen af aftalen at forlange en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse f.eks. i form af en kreditkortsgaranti. Størrelsen af forudbetalingen og betalingsfristerne kan aftales i tekstformat.

 1. I begrundede tilfælde, f.eks. ved kundens betalingsrestance eller ved udvidelse af aftalens omfang, er hotellet berettiget til også efter indgåelse af aftalen at forlange en forudbetaling eller en sikkerhedsstillelse som omhandlet i ovenstående punkt 7 eller en forhøjelse af den kontraktligt aftalte forudbetaling eller sikkerhedsstillelse op til den fulde aftalte godtgørelse.

 1. Den samlede pris fraregnet eventuelt allerede foretagne forudbetalinger skal, såfremt ikke andet er aftalt, efter udstedelse af en detaljeret regning betales ved ankomst, inden værelset (værelserne) stilles til rådighed og/eller øvrige ydelser fra hotellets side leveres.

 1. Hotellet er endvidere berettiget til ved begyndelsen af og under kundens ophold at forlange en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse som omhandlet ovenfor under punkt 7 til dækning af eksisterende eller fremtidige krav i henhold til aftalen, såfremt en sådan forudbetaling eller sikkerhedsstillelse ikke allerede har fundet sted i henhold til punkt 7 og/eller punkt 8 ovenfor.

 1. For grupper på 12 eller flere personer skal der betales et første forskud på 10 % af den samlede reservationspris umiddelbart efter bekræftelse af reservationen. Det resterende beløb skal betales som forudbetaling senest 30 dage før ankomst uden yderligere anmodning om betaling fra hotellets side. I tilfælde af kortvarige gruppebookinger inden for 8 uger før ankomst bortfalder den første forudbetaling på 10 %, og hele bookingprisen skal betales i sin helhed som forudbetaling umiddelbart efter bekræftelse af bookingen. Individuelt aftalte betingelser er gældende. Onlinebookinger på MEININGERs hjemmeside for grupper på op til 20 personer kræver forudbetaling som angivet i det respektive onlinetilbud.

 1. Særlige bekræftelser til visumansøgninger udstedes først efter forudbetaling af hele reservationsprisen. For denne service beregnes et gebyr på 10,00 euro (eller 10,00 CHF, 3,500,00 HUF, 75,00 DKK), der skal indbetales som forudbetaling, og som heller ikke tilbagebetales i tilfælde af annullering af reservationen eller afslag på visumansøgningen.

 1. Særtilbud og rabatter kan ikke kombineres. Det gunstigste tilbud gælder. Hotellet forbeholder sig ret til at kræve en tilsvarende dokumentation af kunden ved ankomst.

 1. Hotellets regninger skal betales straks ved modtagelsen hos kunden uden fradrag. Kunden kommer senest i mora, såfremt han ikke inden for 14 dage efter modtagelsen af regningen betaler denne. Ved forsinket indbetaling er hotellet berettiget til at forlange de til enhver tid gældende ved lov fastsatte morarenter. De ved lov fastsatte morarenter udgør på nuværende tidspunkt ved retshandler, hvori en forbruger deltager, 5 procentpoint over basisrentesatsen og ved øvrige retshandler 9 procentpoint over basisrentesatsen. Hotellet forbeholder sig ret til at påvise en større skade. For hver rykker, efter at kunden er kommet i mora, kan hotellet desuden opkræve et rykkergebyr på 5,00 EUR (eller 5,00 CHF, 1.750,00 HUF, 40,00 DKK).

 1. Eventuelle bankgebyrer og valutadifferencer, der måtte opstå i forbindelse med betaling af prisen, påhviler kunden. Ved tilbagedebiteringer eller tilbageførsel af betalinger fakturerer hotellet kunden de opstående omkostninger.

 1. Tilbagebetalinger sker som regel via det oprindelig benyttede betalingsmiddel. I undtagelsestilfælde er det muligt at foretage en tilbagebetaling kontant på stedet eller ved hjælp af en bankoverførsel til kundens konto. Såfremt hotellet ikke er ansvarligt for tilbagebetalingen, gælder ovenstående regler under punkt 16 herfor.

 1. Kunden kan kun modregne eller formindske eller udøve en tilbageholdelsesret i et krav fra hotellet med et ubestridt eller retskraftigt fastslået krav.

 1. Vores hoteller er kontantløse. Der kan gælde undtagelser i visse jurisdiktioner.

 1. Ved indcheckning kan hotellet forlange billedlegitimation til bekræftelse af angivelser og data på registreringsformularen.

 

IV. Kundens tilbagetræden (afbestilling, annullering) / udebleven udnyttelse af de reserverede ydelser (udeblivelse / "No Show")

 

Hotellet indrømmer kunden en ret til at træde tilbage fra aftalen i henhold til følgende bestemmelser:

1. Værelsesreservationer for individuelt rejsende gæster indtil 11 personer:

a) Gratis afbestillinger kan, hvis andet ikke er aftalt, finde sted indtil kl. 18.00 (hotellets lokaltid) på ankomstdagen.

b) Er der foretaget en reservation med status "garanteret reservation" (herefter: garanteret reservation), beregnes der ved afbestilling på ankomstdagen efter kl. 18.00, eller såfremt ydelsen ikke benyttes, følgende faste afbestillingsgebyrer:

 • Hvis det drejer sig om en overnatningspris beregnes 90 % af den aftalte overnatningspris for den første overnatning.
 • Hvis det drejer sig om en pris, der omfatter både overnatning og serviceydelser som f.eks. morgenmad, beregnes 90 % af den aftalte samlede pris for overnatning og serviceydelser for den første overnatning. Der er allerede taget hensyn til fradraget for sparede udgifter i den nedsatte pris.

c) Afvigende fra ovenfor anførte regler kan reservationer med tilføjelsen "ikke-refunderbar" ikke annulleres uden omkostninger. Dette gælder især, men ikke udelukkende for nedsatte "fix"-priser. En tilbagebetaling er ikke mulig ved annullering. Der er allerede taget hensyn til fradraget for sparede udgifter i den nedsatte pris.

2. Værelsesreservationer for grupper fra 12 personer:

Gruppereservationer kan afbestilles gratis op til 60 dage før ankomstdatoen. I tilfælde af gruppereservationer, der afbestilles 60 dage eller mindre før ankomstdatoen, vil der blive opkrævet følgende afbestillingsgebyrer: 59 dage til 30 dage før ankomst betales 10 % af den aftalte samlede reservationspris.

 • 29 dage til 10 dage før ankomst betales 50 % af den aftalte samlede reservationspris.

 • 9 dage til 1 dag før ankomst betales 90 % af den aftalte samlede reservationspris.

 • Ved en annullering på ankomstdagen eller såfremt ydelsen ikke benyttes beregnes 90 % af den aftalte samlede reservationspris.

  3. Værelsesreservationer for grupper fra 12 til 20 personer, der bestilles og bekræftes på MEININGERs hjemmeside: Samme betingelser gælder som ovenfor under punkt 1 i denne punkt IV, dvs. værelsesreservationer for individuelle rejsende op til 11 personer.

  4. Reserverede forplejningsydelser kan annulleres gratis indtil 14 dage før ankomst. Derefter beregnes et fast annulleringsgebyr på 100 % af den aftalte pris.

  5. Det står kunden frit for at påvise, at hotellet ikke eller ikke i den krævede højde har lidt et tab svarende til de ovenfor anførte faste erstatningskrav.

  6. Ovennævnte regler vedrørende annulleringsfrister og faste annulleringsgebyrer gælder, for så vidt der ikke forligger andre aftalte bestemmelser.

  7.Udøvelsen af tilbagetrædelsesretten skal ske i tekstformat.

  8. Kundens tilbagetrædelsesret bortfalder, såfremt han ikke udøver den inden de ovenfor under romertal IV anførte frister.

  9. Er den aftalte tilbagetrædelsesret allerede udløbet, og findes der ikke nogen ved lov fastsat tilbagetrædelses- eller annulleringsret, og indvilliger hotellet ikke i at ophæve aftalen, beholder hotellet kravet på den aftalte godtgørelse, selv om ydelsen ikke er blevet benyttet. Hotellet skal modregne indtægterne fra anden udlejning af værelser samt sparede omkostninger. Udlejes værelserne ikke til andre, kan hotellet beregne et fast beløb til fradrag for sparede udgifter. Kunden er i dette tilfælde forpligtet til at betale mindst 90 % af den kontraktligt aftalte pris for overnatning med eller uden morgenmad samt en fast pris for arrangementer med fremmede ydelser. Det står kunden frit for at påvise, at der ikke eller ikke i den krævede højde er opstået et tab svarende til det ovenfor anførte krav.

V. Hotellets tilbagetræden

 1. Såfremt det er aftalt, at kunden inden for en bestemt frist gratis kan træde tilbage fra aftalen, er hotellet i dette tidsrum på sin side berettiget til at træde tilbage fra aftalen, såfremt der foreligger forespørgsler fra andre kunder på de kontraktligt reserverede værelser og kunden ikke efter forespørgsel fra hotellet med en passende frist giver afkald på sin tilbagetrædelsesret.

 1. Såfremt en i henhold til romertal III, stk. 7, 8 og 11 aftalt eller krævet forudbetaling eller sikkerhedsstillelse heller ikke har fundet sted efter udløbet af en af hotellet fastsat rimelig tillægsfrist, er hotellet berettiget til at træde tilbage fra aftalen.

 1. Endvidere er hotellet berettiget til af sagligt retfærdiggjorte grunde ekstraordinært at træde tilbage fra aftalen, især såfremt:

 • der foreligger force majeure eller andre omstændigheder, som hotellet ingen indflydelser har på, og som gør overholdelse af aftalen umulig;

 • værelser eller lokaler reserveres under vildledende eller falsk angivelse eller fortielse af væsentlige kendsgerninger; væsentlig kan i den forbindelse være kundens identitet, betalingsdygtighed eller opholdets formål;

 • hotellet har begrundet anledning til at antage, at benyttelsen af hotellets ydelse kan bringe den gnidningsløse drift, sikkerheden eller hotellets anseelse i offentligheden i fare, uden at dette kan tillægges hotellets myndigheds- eller organisationsområde;

 • formålet eller anledningen til opholdet er lovstridigt;

 • der foreligger en overtrædelse af romertal II, stk. 3 eller 4, romertal VI, stk. 4 eller 8-10;

 • hotellet får kendskab til omstændigheder, der gør, at kundens formueforhold er forværret væsentligt efter indgåelse af aftalen, især såfremt kunden ikke har betalt hotellets forfaldne krav eller ikke yder tilstrækkelig sikkerhedsstillelse og hotellets betalingskrav derfor synes at være truede;

 • kunden har erklæret sig insolvent, afgivet en erklæring på tro og love i henhold til § 802 c, stk. 3 i den tyske borgerlige retsplejelov, indledt en udenretslig proces med henblik på gældssanering eller har indstillet sine betalinger;

 • der foreligger en konkursbegæring imod kunden, eller der er blevet afvist en konkursbegæring på grund af boets utilstrækkelighed eller af andre grunde.

 1. Hotellets berettigede tilbagetræden begrunder ikke noget krav fra kunden om skadeserstatning.

 1. Særligt for Ungarn: I henhold til gældende lovgivning er vi fra den 1. september 2021 lovmæssigt forpligtet til at indhente og digitalt scanne et identifikationsdokument  (identitetskort, rejsepas eller rejsedokument) af alle gæster, der overnatter på vores hotel. Dette gælder for alle gruppemedlemmer, mindreårige og også for småbørn. Skulle identificeringen slå fejl, er vi forpligtede til at annullere reservationen. (Forudbetalinger tilbagebetales ikke)

VI. Ankomst og afrejse, øvrige bestemmelser for hotelopholdet

 1. Kunden erhverver intet krav på at få bestemte værelser stillet til rådighed, medmindre hotellet skriftligt har bekræftet tildelingen af bestemte værelser.

 1. Ved gruppereservationer fra 12 personer med indlogering i værelser med flere senge fastlægger hotellet værelsesfordelingen.

 1. Reserverede værelser er til rådighed for kunden fra kl. 15.00 på den aftalte ankomstsdag. Kunden har intet krav på at få værelserne stillet til rådighed tidligere.

 1. Kunden skal tage reserverede værelser i brug senest kl. 18 på den aftalte ankomstdag, såfremt der ikke er tale om garanteret reservation som omhandlet under romertal IV, 1b) eller c), som er bekræftet ved forudbetaling eller angivelse af et kreditkort. Ved ikke garanterede reservationer har hotellet ret til at udleje værelserne til anden side efter kl. 18.00, uden at kunden af den grund kan rejse erstatningskrav.

 1. På den aftalte afrejsedag skal værelserne være ryddet og stillet til rådighed for hotellet senest kl. 11.00. Derefter kan hotellet ud over for den skade, hotellet derved har lidt, fakturere kunden for den udnyttelse af værelset, der ligger ud over den aftalte, med 100 % af den fulde gyldige værelsespris (den til enhver tid gyldige onlinepris på www.mewininger-hotels.com). Dette giver ikke grundlag for kontraktlige krav fra kundens side. Hvis der i forvejen er reserveret Late Check-out udskydes afrejsetidspunktet indtil senest kl. 14.00.

 1. For grupper fra 12 personer skal hotellet senest ved ankomsten modtage en liste over alle deltagere med fuldt navn og fødselsdato.

 1. Overskrider det samlede antal ankommende personer det kontraktligt aftalte antal, har de overskydende personer intet krav på indkvartering.

 1. Det er ikke tilladt personer under 18 år at overnatte i sovesal. I privatværelser må mindreårige personer kun overnatte under ledsagelse af en af forældrene eller mindst en af indehaverne af forældremyndigheden bemyndiget fuldmyndig person eller med en skriftlig indforståelseserklæring og en kopi af identitetskortet tilhørende en indehaver af forældremyndigheden. Sidstnævnte mulighed accepteres kun for mindreårige personer fra 16 år. Disse bestemmelser gælder ikke for grupperejsende under ledsagelse af en af indehaverne af forældremyndigheden bemyndiget fuldmyndig person. Hotellet forbeholder sig ret til i enkelte tilfælde at afvise indkvarteringen af mindreårige personer.

 1. Børn over 3 år skal principielt have deres egne senge. Forældre / indehavere af forældremyndigheden skal i den forbindelse sørge for, at disse for at minimere risikoen for ulykker udelukkende anbringes i de underste senge. Der er kun et begrænset antal børnesenge til rådighed, og disse skal reserveres inden ankomst. Forældre skal i denne forbindelse opfylde deres pligt til at forholde sig således, som ordentlig og forsigtig optræden tilsiger. Hotellet hæfter ikke for eventuelle skader.

 1. Ved overnatning i sovesal gælder et maksimalt ophold på 14 nætter inden for 4 uger.

 1. Medbringen af husdyr eller store larmende medicinske apparater (f.eks. apparater til understøttelse af åndedrættet eller iltapparater) er kun tilladt i private værelser. Hotellet kan i det enkelte tilfælde afvise at indkvartere dyr. Dyr skal principielt anmeldes til hotellet i forvejen. Hotellet beregner pr. dyr og overnatning et gebyr på 15 EUR (eller 20 CHF; 5.300 HUF). I København er medbringen af dyr af princip ikke tilladt.

 1. Ved reservation af morgenmad serveres morgenmaden i tilknytning til overnatningen. Ved reservation af halv- eller helpension bliver, hvis ikke andet er aftalt, som første måltid serveret aftensmad på ankomstdagen. Spisetiderne bliver aftalt med hotellet senest ved kundens eller gruppens ankomst. Hotellet vil forsøge af efterkomme ønskerne med hensyn til spisetider, men kan ikke give nogen garanti for bestemte klokkeslæt.

VII. Hæftelse og forældelse

 1. Kunden hæfter for bevidst eller skødesløst forårsagede skader på inventar eller grov tilsmudsning eller forurening. Såfremt det ikke kan fastslås, hvem i en gruppe der er skyldig, hæfter hele gruppen solidarisk. Hotellet forbeholder sig ret til ved ankomst eller under opholdet at indkræve en kaution på indtil 500 EUR (eller 500,00 CHF; 175.000,00 HUF; 3.500,00 DKK) pr. reservation, som tilbagebetales ved afrejsen, såfremt hotellet indtil da ikke har kunnet konstatere skader, tilsmudsning eller forurening forårsaget af kunden eller gruppen. Skader eller omkostninger til fjernelse af grov tilsmudsning eller forurening, der overstiger kautionsbeløbet, betales direkte på stedet eller faktureres efterfølgende, når hotellet har modtaget regning for omkostninger til f.eks. brandvæsen eller andre redningsindsatser fra tredjepart. Dette sidste gælder også for skader og grov tilsmudsning eller forurening, som først er blevet konstateret efter kundens eller gruppens afrejse.

 1. Rygning er strengt forbudt på alle hotellets områder. I tilfælde af en overtrædelse beregner hotellet sig et gebyr på 250,00 EUR (eller 250,00 CHF; 90.000,00 HUF; 1.900,00 DKK). Det samme gælder for manipulation af røgalarmer eller uautoriseret åbning af nødudgange. Hotellet forbeholder sig ret til at gøre en større skade gældende, såfremt hotellet f.eks. har modtaget en regning for indsats af brandvæsenet, eller såfremt en brand, opstået som følge af forbudt rygning, har forårsaget skader på hotellets ejendom.

 1. Skulle der optræde fejl eller mangler ved hotellets ydelser, vil hotellet efter omgående henvendelse fra kunden herom gøre sig umage for at afhjælpe fejlen eller manglen. Undlader en kunde bevidst at meddele en mangel til hotellet, kan der ikke stilles krav om en nedsættelse af den kontraktligt aftalte betaling.

 1. Hotellet hæfter for skader som følge af død eller skade på legeme eller helbred, såfremt hotellet er ansvarligt herfor. Endvidere hæfter det for andre skader, som skyldes forsætlig eller groft skødesløs pligtforsømmelse fra hotellets side eller en forsætlig eller skødesløs forsømmelse af de pligter, der typisk påhviler et hotel i henhold til aftaler. En pligtforsømmelse begået af en repræsentant eller en medhjælper sidestilles med en pligtforsømmelse fra hotellets side. Videregående krav om skadeserstatning er udelukkede, for så vidt andet ikke er bestemt i det følgende.

 1. Såfremt kunden har fået en parkeringsplads i hotellets garage eller på hotellets parkeringsplads stillet til rådighed, også imod betaling, medfører dette ikke nogen opbevaringsaftale. Hotellet har ingen overvågningspligt. Ved tyveri eller beskadigelse af motorkøretøjer, der er henstillet eller parkeret på hotellets grundstykke, eller af disses indhold hæfter hoteller kun som angivet ovenfor under romertal VII, 4. I dette tilfælde skal skaden gøres gældende over for hotellet senest, når hotellets grundstykke forlades.

 1. Hotellet foretager bestilt vækning med største omhu. Krav om skadeserstatning er udelukkede, undtagen i tilfælde af grov skødesløshed eller forsæt.

 1. Beskeder, post og vareforsendelser til kunder behandles med omhu. Hotellet overtager fremsendelse, opbevaring og - efter ønske - imod betaling eftersendelse af disse samt efter forespørgsel også af fundne sager. Hotellets postadresse kan afvige fra hoteladressen eller firmaadressen. Krav om skadeserstatning er udelukkede, undtagen i tilfælde af grov skødesløshed eller forsæt. Hotellet er berettiget til efter en opbevaringsfrist på højst en måned og med beregning af et rimeligt gebyr at overdrage de ovenfor beskrevne genstande til det lokale kontor for fundne sager.

 1. Krav om skadeserstatning fra kundens side skal gøres gældende senest inden for to år fra det tidspunkt, hvor kunden har opdaget skaden, og er derefter udelukkede. Dette gælder ikke for skader som følge af død eller skade på legeme eller helbred eller for andre skader, som beror på en forsætlig og groft skødesløs pligtforsømmelse fra hotellets eller fra en af hotellets lovlige repræsentanters eller medhjælperes side.

 1. Udelukkelse af hæftelse: Gymnastik på og spring fra samt ukorrekt brug af senge i 2 og 3 etager samt af galerierne er strengt forbudt. Hotellet overtager ingen hæftelse for skader eller kvæstelser, der sker som følge af fald fra 2- og 3-etagers senge eller fra galleriernes trappetrin eller fra gallerierne selv.

VIII. Afsluttende bestemmelser

 1. Ændringer eller tilføjelser til aftalen, reservationsbekræftelsen eller disse generelle forretningsbetingelser skal ske i tekstformat. Ensidige ændringer eller tilføjelser fra kundens side er ugyldige.

 1. Leverings- og betalingssted er hotellets forretningssted.

 1. Eneste værneting - også for check- og vekseltvister - er i kommerciel sammenhæng hotellets hjemsted eller efter hotellets valg Berlin. Såfremt en aftalepartner ikke har noget almindeligt værneting i det pågældende land, er værnetinget hotellets hjemsted. Hotellet er dog berettiget til også at anlægge sag og indbringe andre retslige procedurer for kundens almindelige værneting.

 1. Principielt gælder Forbundsrepublikken Tysklands ret. Anvendelsen af FN's handelsret eller af kollisionsretten er udelukket.

 1. I tilfælde af en tvist med et af MEININGER Hotels i Frankrig kan kunden, hvis der ikke findes en mindelig løsning, henvende sig til den forbrugerformidler, som MEININGER Hotels er underlagt, nemlig AME CONSO, inden for et år efter den skriftlige klage til MEININGER Hotels. Kontakten med forbrugerformidleren skal tages: - Enten ved at udfylde den relevante formular på AME CONSO's websted www.mediationconso-ame.com; - eller ved at sende et brev til AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

 1. Skulle enkelte bestemmelser i disse generelle forretningsbetingelser for hotelbenyttelse være ugyldige eller uden retsvirkning, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke. Herudover gælder de lovmæssige forskrifter.

 1. MEININGER Hotels distancerer sig i enhver henseende fra radikalisme, diskriminering, fremmedfjendtlighed og vold og forbeholder sig ret til ikke at indkvartere personen, som mangler denne distance.

  Our chat language is English