MEININGER Logo - Handelsbetingelser
HANDELSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER

 

I. GYLDIGHEDSOMRÅDE

1. Disse handelsbetingelser gælder for kontrakter om udlejning af hotelværelser til indkvartering og alle andre services og ydelser, som MEININGER Hotels udfører til Kunden i denne sammenhæng (i det følgende benævnt: Kontrakt). Udtrykket "Kontrakt" dækker og erstatter følgende vilkår: hotelophold, indkvartering, gæst, hotel og hotelværelseskontrakt. Betegnelsen "Kunde" gælder ligeledes for gæst, køber, lejer, promotor, mægler osv. Disse handelsbetingelser gælder for services og ydelser udført af MEININGER Hotels (i det følgende benævnt: Hotel) handel under følgende navne:

 

Hovedkvarter:

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Amsterdam Amstel: 

Meininger Amsterdam Amstelstation B.V.

Orlyplein 1, 1043DR, Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Amsterdam City West: 

Meininger Amsterdam B.V. 

Orlyplein 1-67, 1043DR, Amsterdam, Netherlands

 

Hotel Berlin Airport: 

Meininger Airport Hotels BBI GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Alexanderplatz: 

Meininger "10" City Hostel Berlin-Mitte GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin East Side Gallery: 

Meininger Hotel Berlin East Side Gallery GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Central Station: 

Meininger Berlin Hauptbahnhof GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Mitte „Humboldthaus“: 

Meininger Oranienburger Straße GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Berlin Tiergarten: 

MEININGER Hotel Berlin Tiergarten GmbH 

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Bordeaux Gare Saint-Jean:

Meininger Hotel Bordeaux SAS

12 Rue de Commerce, 33800 Bordeaux, France

 

Hotel Bruxelles City Center: 

Meininger Brussels GmbH 

Obentrautstraße 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Bruxelles Gare du Midi: 

MEININGER Hotel Brussels Midi Station SA 

Rue de la Presse 4, 1000 Brussels, Belgium 

 

Hotel Frankfurt/Main Airport: 

„Meininger“ Airport Frankfurt GmbH 

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Genève Centre Charmilles

MEININGER Hotel Genf AG

Rue de Lyon 118, 1203 Genève, Switzerland

 

Hotel Hamburg City Center: 

Meininger "10" Hamburg GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Heidelberg Hauptbahnhof: 

Meininger Hotel Heidelberg GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Innsbruck Zentrum

Meininger Hotel Innsbruck GmbH

Blasius-Hueber-Straße 4, 6020 Innsbruck, Austria

 

Hotel Leipzig Central Station: 

Meininger Hotel Leipzig Hauptbahnhof GmbH 

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Lyon Centre Berthelot 

Meininger Hotel Lyon SAS

7 Rue Professeur Zimmermann 69007 Lyon, France

 

Hotel Munich City Center: 

MEININGER „10“ Hostel & Reisevermittlungs GmbH 

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Munich Olympiapark: 

Meininger Hotel München Olympiapark GmbH

Obentrautstrasse 72, 10963 Berlin, Germany

 

Hotel Paris Porte de Vincennes: 

Meininger Hotel Paris Porte de Vincennes SAS

37 Boulevard Carnot 75012 Paris, France

 

Hotel Salzburg City Center: 

MEININGER Hotelerrichtungs GmbH 

Fuerbergstrasse 18-20, 5020 Salzburg, Austria 

 

Hotel Vienna Downtown Franz: 

Meininger Wien GmbH

Rembrandtstrasse 21, 1020 Vienna, Austria 

 

Hotel Vienna Downtown Sissi: 

Meininger Wien Schiffamtsgasse GmbH

Schiffamtsgasse 15, 1020 Vienna, Austria 

 

Hotel Zürich Greencity:

MEININGER Hotel Zürich AG

Maneggstraße 41, 8041 Zurich, Switzerland

 

Budapest Great Market Hall: 

MEININGER Hotel Hungary Kft 

Csarnok tér 2, 1093 Budapest, Hungary

 

Milano Garibaldi: 

MEININGER Hotel Milan City S.R.L.

via Crocefisso, n.5, Milan (MI), CAP 20122, Italy

 

Milano Lambrate: 

MEININGER Hotel Milan Lambrate S.R.L.

via Crocefisso, n.5, Milan (MI), CAP 20122, Italy

 

Roma Termini: 

MEININGER Hotel Rome Termini Station S.R.L.

Via Delle Terme Deciane 10, 00153 Roma, Italy

 

Urban House Copenhagen by MEININGER Hotels 

MEININGER Hotel Copenhagen ApS 

Colbjørnsensgade 11, 1652 København

 

II. KONKLUSION AF KONTRAKTEN

1. Kontrakten træder i kraft, når Hotellet accepterer Kundens anmodning. Accept signaleres via en bookingbekræftelse fra Hotellet. Hotellet kan bekræfte bookingen på skrift. Hvis bookinger foretages via Hotellets hjemmeside (www.meininger-hotels.com) og betaling eller godkendelsen af betalingsmidlerne fejler, vil der ikke blive foretaget nogen booking, og der vil således ikke blive indgået Kontrakt-

2. Parterne i Kontrakten er Hotellet og Kunden. Hvis bookingen ikke foretages af Kunden selv, men i stedet af en tredjepart, er tredjemand og Kunden ansvarlig som fælles debitorer overfor Hotel for alle forpligtelser, der opstår i henhold til Kontrakten. Til trods for dette forpligter tredjepart sig til at videregive Kunden alle de oplysninger, der er relevante for bookingen, især disse handelsbetingelser.

3. Genudlejning og udlejning af de leverede værelser samt brug af dem til andre formål end indkvartering kræver forudgående skriftligt samtykke fra Hotellet.

4. Bestilling må kun foretages af personer med fuld retsevne.

5. Hvis en Kunde foretager flere bookinger for individuelle rejsende på op til elleve personer i samme periode, hvorved gruppereservationer for grupper på tolv personer og derover også kan foretages, forbeholder Hotellet sig ret til at samle bookingerne i en gruppebestilling og fortsætte i overensstemmelse med de bestemmelser der gælder herfor.

6. De gældende regler for privatlivets fred skal også indgå i Kontrakten. Reglerne for privatlivets fred kan downloades fra MEININGER Hotels hjemmeside (www.meininger-hotels.com) eller fås fra Hotellet.

 

III. SERVICES, PRISER, BETALING

1. Hotellet forpligter sig til at holde værelser booket af Kunden klar og til at levere de aftalte services.

2. Hotellet har ret til at indkvartere Kunden på et andet Hotel af tilsvarende standard og serviceniveau til den reserverede pris uden at give anledning til erstatningskrav mod Hotellet, hvis der er god grund til at gøre det, især hvor indkvartering på det bookede Hotel ikke er muligt.

3. Kunden accepterer at betale de aftalte eller gældende priser på Hotellet for lejen af værelset og eventuelle yderligere reserverede eller benyttede services. Dette gælder også for services, der bestilles af Kunden direkte eller via Hotellet, der udføres af tredjeparter og outsources af hotellet.

4. Hotellet accepterer ikke betaling med 500 €-sedler eller med check, undtagen i London. 

5. De aftalte priser inkluderer eventuelle skatter og lokale afgifter gældende på det tidspunkt, hvor Kontrakten blev indgået. De omfatter ikke lokale afgifter, der skal betales direkte af Kunden i henhold til gældende kommunal lovgivning (fx spa-skat). I tilfælde af ændring af lovpligtig moms eller indførelse, ændring eller ophævelse af lokale afgifter på de services, der følger efter indgåelse af Kontrakten, vil priserne blive justeret i overensstemmelse hermed. Hvis kontrakten er indgået med en forbruger, gælder dette kun, hvis perioden mellem indgåelse af Kontrakten og Kontraktens opfyldelse overstiger fire måneder.

6. Hotellet kan give sit samtykke til et tilbagevendende ændringsforslag, som Kunden har anmodet om til nummeret eller kategorien af de reserverede værelser eller Hotellets services eller opholdets varighed, afhængig af en forhøjelse af prisen på udlejning af værelset og/eller de andre services på hotellet.

7. Ved indgåelse af Kontrakten har Hotellet ret til at anmode om en passende forskudsbetaling eller depositum, for eksempel i form af kreditkortgaranti. Forskudsbeløbet og betalingsfristerne kan aftales skriftligt i kontrakten.

8. I begrundede tilfælde, f.eks. manglende betaling fra Kunden eller forlængelse af kontraktens omfang, har Hotellet ret til at anmode om forskudsbetaling eller depositum som angivet i afsnit 7 ovenfor eller til at forhøje den kontraktmæssigt aftalte forskudsbetaling eller sikkerhedsdepositum til hele beløbet for aftalt betaling, selv efter aftalens indgåelse.

9. Medmindre andet er aftalt, skal den samlede pris fratrukket eventuelle forskudsbetalinger, der allerede er betalt, betales ved fremlæggelse af en detaljeret faktura ved ankomsten forud for levering af værelset og/eller andre ydelser på hotellet.

10. Ved påbegyndelsen af og under opholdet har Hotellet desuden ret til at anmode kunden om en passende forskudsbetaling eller depositum som angivet i afsnit 7 ovenfor for eksisterende eller fremtidige krav i henhold til kontrakten, medmindre dette allerede er betalt under afsnit 7 og/eller 8 ovenfor.

11. Medmindre andet er aftalt, skal for grupper på tolv personer eller flere omgående betale 10 procent af den samlede bookingpris ved bekræftelse af bookingen. Medmindre andet er aftalt, skal det resterende beløb betales senest fire uger før ankomst, uden at hotellet udsteder en separat betalingspåmindelse. For gruppebestillinger booket mindre end otte uger før ankomst er den første forskudsbetaling på 10 procent ikke gældende, og den samlede bookingpris forfalder fuldt ud på forhånd ved bekræftelse af reservationen.

12. Betaling på faktura er kun tilladt med hotellets udtrykkelige samtykke, og dette er ikke en berettigelse, og under forudsætning af præsentation af en omkostningsoverførselserklæring. Omkostningsoverførsler accepteres kun fra virksomheder eller institutioner med hovedkontor i EU. Hvis bookingen ikke er foretaget af en offentlig myndighed eller en statsinstitution, kræver hotellet et depositum i form af en kreditkortgaranti. Omkostningsoverførsler gælder udelukkende for indkvarteringsomkostninger, medmindre at andre omkostninger er udtrykkeligt bekræftet for andet, eksplicit listede services vil også blive overført. Kun fuldt udfyldte formularer af Hotellet eller omkostningsoverførselserklæringer på firmapapir vil blive accepteret, og de skal mindst indeholde reservationsnummer, gæstens navn, ankomst- og afrejsedato, antal personer og værelser, den samlede pris, stempel fra en virksomhed eller offentlig myndighed/institution og underskrift af en autoriseret underskriver. Hotellet forbeholder sig ret til at afvise omkostningsoverførselserklæringer i individuelle tilfælde. Fakturaen sendes til firmaet/institutionen efter kundens ophold.

13. Særlige bekræftelser for visumansøgninger vil kun blive udstedt efter forudbetaling af den samlede pris for bookingen. Der opkræves et gebyr på 10,00 EUR eller GBP for denne service, som skal betales sammen med forskudsbetalingen. Hvis bookingen afbestilles eller visumansøgningen afvises, bliver dette gebyr ikke refunderet. 

14. Særtilbud og rabatter kan ikke kombineres. Det billigste tilbud gælder i så tilfælde. Hotellet forbeholder sig ret til at anmode om tilsvarende bevis fra Kunden ved ankomsten.

15. Hotellets fakturaer betales direkte efter modtagelse af kunden uden fradrag. Hvis fakturaen ikke er betalt senest 14 dage efter modtagelse, anses det som misligholdelse fra kundens side. I tilfælde af manglende betaling er Hotellet berettiget til at kræve morarenter til den gældende lovbestemte rente. For lovlige transaktioner, hvor en forbruger er involveret, er den lovbestemte morarente fem procent over basissatsen og for alle andre transaktioner ni point over basissatsen. Hotellet forbeholder sig ret til at godtgøre større tab. Hotellet kan endvidere opkræve et påmindelsesgebyr på 5,00 EUR eller GBP for hver påmindelse, fra det øjeblik hvor misligholdelsen begynder.

16. Eventuelle bankgebyrer og valutakursforskelle, der opstår ved betaling af beløbet, afholdes af kunden. Ved tilbagekøb skal hotellet fakturere kunden for de omkostninger, der opstår.

17. Tilbagebetalinger udføres ved hjælp af den oprindelige betalingsform. I ekstraordinære tilfælde er der mulighed for refusion i kontanter eller refusion via bankoverførsel til kundens konto. Hvis hotellet ikke er ansvarlig for tilbagebetaling, gør bestemmelserne i afsnit 16 ovenfor sig gældende.

18. Kunden må kun modregne eller reducere eventuelle krav fra Hotellet, eller udøve ret til tilbageholdelse, for ubestridte eller juridiske krav.

19. Urban house Copenhagen by MEININGER accepterer KUN kreditkort som betalingsmetode. Ingen kontant betaling.

 

IV. TILBAGEHOLDELSE AF KUNDEN (AFBESTILING) / IKKE-BRUG AF DE RESERVEREDE SERVICES (UDEBLIVELSE)

1. Hotellet skal give kunden ret til at trække sig tilbage i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

1.1. Booking af værelser af individuelle rejsende op til 11 personer:

a) Medmindre andet er aftalt, er afbestilling gratis frem til kl. 18.00 på ankomstdagen (lokaltid på hotellet).

b) Hvis en booking foretages med status "garanteret booking" (herefter refereret til som: Garanteret booking) afbestilles på ankomstdagen efter kl. 18.00, eller hvis servicen ikke anvendes, opkræves der et afbestillingsgebyr på 90 % af den kontraktligt aftalte pris for den første overnatning.

c) Uanset ovenstående bestemmelser kan bookinger mærket "ikke-refundérbare" ikke afbestilles gratis. Dette gælder især, men ikke udelukkende, til nedsatte "faste" priser. Ingen tilbagebetaling kan ske i tilfælde af afbestilling. Fradrag af besparede udgifter er allerede medtaget i den reducerede pris.

1.2. Bookinger af værelser til 12 personer eller flere:

Tidsfristen for gratis afbestilling er 60 dage før ankomstdagen for gruppebookinger baseret på værelser med flere senge. Tidsfristen for gratis afbestilling er 45 dage før ankomstdagen for gruppebookinger baseret på enkelt- eller dobbeltværelser. Disse frister gælder også, hvis kontrakten er indgået inden for den pågældende frist. Ved afbestilling efter disse frister, betales afbestillingsgebyrerne efter følgende vilkår:

a) Fra 59 dage (gruppebookinger baseret på værelser med flere senge) eller 44 dage (gruppebookinger baseret på enkelt- eller dobbeltværelser) til 30 dage før ankomstdagen, skal 30 % af den aftalte bookingpris betales.

b) 29 til 10 dage før ankomstdagen: Skal 50 % af den aftalte bookingpris betales.

c) 9 til 1 dag(e) før ankomstdagen: Skal 80 % af den aftalte bookingpris betales.

d) I tilfælde af afbestilling på selve ankomstdagen eller ikke-brug af en service, skal 90 % af den aftalte bookingpris betales.

e) Hvis antallet af personer reduceres med mere end 10 % inden for disse tidsfrister, vil de ovenstående gebyrer for afbestilling gøre sig gældende for disse personer. Op til 10 % af antallet af personer kan afbestilles gratis helt frem til ankomstdagen.

1.3. Reserveret catering kan afbestilles gratis op til otte dage før ankomstdagen. Herefter opkræves der er afbestillingsgebyr på 100 % af den aftalte pris. 

2. Kunden har ret til at fremlægge bevis for, at de foregående faste erstatningsansøgninger ikke tilfalder Hotellet eller ikke gjorde det på det ønskede beløb.

3. Ovennævnte bestemmelser vedrørende afbestillingsfrister og afgifter gælder alle andre underlagte kontraktbestemmelser.

4. Kunden skal udøve sin opsigelsesret skriftligt.

5. Kundens ret til afbestilling bortfalder, hvis kunden ikke udøver den inden for de tidsfrister, der er fastsat i afsnit 1 ovenfor.

6. Hvis den aftalte ret til afbestilling er bortfaldet, og der heller ikke er lovbestemt tilbagetrækning eller opsigelse, og Hotellet ikke accepterer en opsigelse af Kontrakten, har Hotellet ret til det aftalte vederlag på trods af, at tjenesten ikke udnyttes. Hotellet skal modregne enhver indkomst fra genudlejning til andre samt udgifter, der er sparet. Hvis værelserne ikke genudlejes, kan hotellet estimere et fradrag for besparede udgifter. I så fald er Kunden forpligtet til at betale mindst 90 % af den aftalte pris for indkvartering med eller uden morgenmad samt aftaler med faste afgifter med tredjepartsydelser. Kunden har ret til at fremlægge bevis for, at ovenstående krav ikke ophørte, eller ikke gjorde det på det ønskede beløb.

 

V. TILBAGETRÆKNING FRA HOTELLETS SIDE

1. Hvis det blev aftalt, at Kunden kan fratræde Kontrakten gratis inden for en bestemt periode, har Hotellet for sin del ret til at trække sig ud af Kontrakten i denne periode, hvis andre kunder har anmodet om de kontraktligt reserverede værelser, og Kunden ikke afstår fra sin ret til at trække sig tilbage, når hotellet anmoder herom inden for en rimelig tidsfrist.

2. Hvis en forskudsbetaling eller depositum er aftalt eller anmodet om i henhold til paragraf III, stk. 7, 8 og 11 ikke betales selv efter udløbet af en rimelig frist fastsat af Hotellet, har Hotellet ret til at trække sig ud af Kontrakten.

3. Hotellet har endvidere ret til at trække sig ekstraordinært ud af kontrakten med objektivt begrundede grunde, især hvis

    force majeure eller andre omstændigheder, der ikke er Hotellets skyld, gør overholdelsen af Kontrakten umulig;

    Værelserne reserveres under vildledende eller urigtige oplysninger eller med fortielse af faktuel information; faktuel information kan henvise til kundens identitet, betalingsevne eller formålet med opholdet;

    Hotellet har rimelige grunde til at tro på, at anvendelsen af Hotellets service kan sætte driften, sikkerheden eller Hotellets omdømme på spil i offentligheden, hvor dette ikke er inden for domænet eller det organisatoriske omfang af Hotellet

-    formålet med opholdet er ulovligt;

-    der er en overtrædelse af punkt II, stk. 3 eller 4, afsnit VI, stk. 4 eller 8 til 10;

    Hotellet opnår kendskab til omstændigheder, der indikerer, at Kundens økonomiske situation er blevet væsentligt forværret siden kontraktens indgåelse, især hvis Kunden ikke betaler sine udeståender til Hotellet eller

-    Kunden har indgivet en ansøgning om insolvensbehandling, der skal åbnes over sine aktiver, har afgivet erklæring i henhold til § 802 c, stk. 3, tysk lov om civilretlige procedurer (Zivilprozessordnung), har indledt en out-of-court

-    insolvensprocedurer påbegyndes over kundens aktiver, eller deres indledning afvises på grund af utilstrækkelige aktiver eller af andre grunde.

4. Den berettigede tilbagetrækning af Hotellet giver ikke anledning til krav på erstatning for kunden.

 

ANKOMST OG AFGANG, YDERLIGERE BESTEMMELSER VEDRØRENDE HOTELOPHOLD

1. Kunden må ikke erhverve krav på levering af specifikke værelser, medmindre Hotellet har bekræftet leveringen af specifikke værelser skriftligt.

2. I tilfælde af gruppebestillinger på tolv personer og derover med indkvartering på værelser med flere senge, skal Hotellet angive fordelingen af værelserne.

3. Bookede værelser er tilgængelige fra kl. 15.00 for Kunden på den aftalte ankomstdag. Kunden har ingen ret til at kræve tidligere adgang til værelserne.

4. Reserverede værelser skal udleveres til Kunden senest kl. 18.00 på den aftalte ankomstdag, medmindre der er en garanteret reservation som fastsat i afsnit IV. 1.1 b) eller c), det blev bekræftet ved forudbetaling eller ved angivelse af et kreditkort. I tilfælde af ikke-garanterede bookinger har Hotellet ret til at omfordele værelserne efter kl. 18.00 uden krav om erstatning til Kunden.

5. På den aftalte afrejsedag skal værelserne på Hotellet ryddes og stilles til rådighed senest kl. 11.00. Herefter kan Hotellet opkræve et gebyr, for brugen af værelset uden for kontraktperioden, på 100 procent af det fulde beløb for indkvartering og logi (den gældende online pris på www.meininger-hotels.com). Dette giver ikke anledning til nogen kontraktlige krav fra kundens side. Kunden har ret til at fremlægge bevis for Hotellet, at sidstnævnte ikke har nogen eller væsentligt lavere krav på et brugergebyr. Hvis der er booket sen afgang i forvejen, kan afgang ikke forlænges til senere end kl. 14.00.

6. For grupper på tolv personer og derover skal en liste over samtlige personer med for- og efternavn samt fødselsdato udleveres til Hotellet senest på ankomstdagen.

7. Hvis det samlede antal personer, der ankommer, overstiger det kontraktligt aftalte antal personer, har de ekstra personer ikke ret til indkvartering.

8. Personer under 18 år kan ikke indkvarteres på sovesale. Mindreårige kan kun indkvarteres på private værelser, hvis de ledsages af en forælder eller mindst en person på over 18 år, der er godkendt af deres værge eller med en skriftlig samtykkeerklæring og en kopi af en værgens Id-kort/pas. Sidstnævnte accepteres kun for mindreårige på 16 år og derover. Disse bestemmelser gælder ikke for grupperejsende ledsaget af en person over 18 år, der er godkendt af værgerne. Hotellet forbeholder sig ret til at nægte at tage imod mindreårige i individuelle tilfælde.

9. Indkvartering på sovesal er begrænset til højst 14 overnatninger inden for en periode på fire uger.

 10. Kæledyr eller stort støjproducerende medicinsk udstyr (f.eks. respirator/iltapparater) er kun tilladt på private værelser. Hotellet kan afvise at tage imod kæledyr i enkeltstående sager. Hotellet skal altid informeres i forvejen om indkvartering med kæledyr. Hotellet opkræver et tillægsgebyr på 15,00 EUR pr. overnatning per kæledyr. Der accepteres ikke kæledyr i London & København.

11. Når der bookes morgenmad, serveres morgenmaden efter hver overnatning. Når der bookes halv- eller helpension, er middagsmaden på ankomstdagen det første måltid, der serveres, med mindre andet er aftalt. Tider for måltider aftales med Hotellet senest på ankomstdagen for Kunden eller gruppen.

 

VII. ANSVAR OG BEGRÆNSNING

1. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader på Hotellets ejendom eller alvorlig tilsmudsning forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed. Hvis den skyldige person ikke kan identificeres i en gruppe, drages hele gruppen til ansvar. Hotellet forbeholder sig ret til at opkræve et depositum på op til 500,00 EUR eller GBP pr. booking på ankomstdagen eller under opholdet, som refunderes på afrejsedagen, såfremt der ikke er sket skade eller alvorlig tilsmudsning, der er forårsaget af kunden eller gruppen på det tidspunkt. Eventuelle skader eller omkostninger for rengøring af alvorlig tilsmudsning, der overstiger depositummets størrelse, skal afregnes direkte på Hotellet eller faktureres efterfølgende, hvis Hotellet fx bliver faktureret for omkostningerne ved tilkaldelse af brandvæsenet eller en anden tredjepart beredskabstjeneste. Sidstnævnte gælder også for skader og alvorlig tilsmudsning, der konstateres efter Kundens eller gruppens afgangk

2. Rygning er strengt forbudt overalt på Hotellet. Ved overtrædelse heraf, opkræver Hotellet en bøde på 250,00 EUR eller DDK 2.000. Det samme gælder for interferens med røgalarmer eller uautoriseret åbning af nødudgange. Hotellet forbeholder sig retten til at hævde et højere krav, hvis Hotellet f.eks. faktureres for tilkaldelse af brandvæsenet, eller en brand forårsaget af uautoriseret rygning har forårsaget skade på Hotel-ejendommen.

3. Hvis Hotellets service afbrydes eller mangler, vil Hotellet søge at rette op på situationen umiddelbart efter, at Kunden har gjort opmærksom herpå. Hvis Kunden er skyldig i manglende meddelelse af en mangel på Hotellet, gælder der ikke krav om nedsættelse af den aftalte betaling.

4. Hotellet er ansvarlig for tab, hvor fejlen medfører dødsfald, personskade eller forringelse af helbredet. Det er desuden ansvarligt for andet tab som følge af en forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af Hotellets pligt eller et forsætligt eller groft uagtsomt brud på Hotellets forpligtelser, der typisk indgår i Kontrakten. En forsømmelse af pligten fra Hotellet svarer til en overtrædelse af dets lovbestemte repræsentant eller vicarious-agenter. Alle andre erstatningskrav er udelukket, medmindre andet er reguleret i det følgende.

5. Hotellet er ansvarlig over for Kunden for genstande indført på Hotellet i henhold til de lovbestemte bestemmelser. Hvis Kunden ønsker at medbringe penge, værdipapirer og værdigenstande med en værdi på mere end 800 € eller andre genstande med en værdi på mere end 3.500 EUR, kræver dette en særlig sikkerhedsaftale med Hotellet.

6. Hvis Kunden er forsynet med parkeringsplads i Hotellets garage eller en parkeringsplads på Hotellet, og der opkræves betaling herfor, skal dette ikke give anledning til en sikkerhedsaftale. Hotellet er ikke forpligtet til at overvåge. Hotellet skal kun acceptere ansvar for tab eller skade på køretøjer, der er parkeret eller manøvreret på Hotellets grund, og deres indhold underlagt bestemmelserne i afsnit 4 ovenfor. I så tilfælde, skal der gøres opmærksom på tabet overfor Hotellet senest ved afrejse derfra.

7. Hotellet tilbyder telefonvækning med stor omhu. Der kan ikke rejses erstatningskrav undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse.

8. Beskeder, post og vareforsendelser til Kunden håndteres med stor omhu. Hotellet håndterer kvittering, opbevaring og - om nødvendigt - afsendelse mod et gebyr og for tabte ejendele efter anmodning. Hotelleveringsadressen kan afvige fra hotel- eller virksomhedsadressen. Der kan ikke rejses erstatningskrav undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller forsætlig forsømmelse. Hotellet har ret til at videresende ovennævnte varer til det lokale betroede ejendomskontor efter en opbevaringsperiode på højst en måned samt opkræve et rimeligt gebyr herfor.

9. Eventuelle erstatningskrav fra Kunden bortfalder senest to år efter det tidspunkt, hvor Kunden har erhvervet kendskab til tabet eller uden hensyntagen til denne viden senest tre år efter tidspunktet for tabet. Dette gælder ikke for Hotellets ansvar for tab som følge af dødsfald, personskade eller sundhedsskader og for andre tab, der skyldes forsætlig og groft uagtsom overtrædelse af Hotellets forpligtelse, dets lovbestemte repræsentanter eller advokater. 

10. Begrænsning af ansvar: fysisk træning, hop på såvel som ukorrekt brug af køjesenge med 2-3 køjer og svalegangen er strengt forbudt. Hotellet påtager sig intet ansvar for skader eller skader som følge af at falde ud af en køjesenge med 2-3 køjer eller fra trapperne på svalegangen eller selve svalegangene.

 

VIII. LUKNINGSBESTEMMELSER   

1. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til Kontrakten, ansøgningens accept eller disse handelsbetingelser skal ske skriftligt. Eventuelle ensidige ændringer eller tillæg af Kunden er ugyldige. 

2. Stedet for præstationer og betaling er selve Hotellet.

3. Stedet for præstationer - herunder for tvister vedrørende checks og vekselkurser - er Hotellets registrerede kontor eller alternativt til Berlin Hotel for transaktioner mellem økonomiske parter. Hvis en part i Kontrakten ikke har et sted for generel jurisdiktion i Tyskland, betragtes Hotellets hjemsted i selskabsret som værtssted. Hotellet har dog ret til at indbringe krav og andre retssager på Kundens generelle jurisdiktion.

4. Afhængig af Hotellets beliggenhed gælder Forbundsrepublikken Tysklands lov, Republikken Østrigs lov eller Det Forenede Kongeriges Storbritannien og Nordirlands lov. FNs salgslov og bestemmelser om lovkonflikter kan ikke anvendelse.

5. Hvis individuelle bestemmelser i disse handelsbetingelser for hotelophold skulle være eller blive ugyldige eller umulige at håndhæve, skal dette ikke have betydning for gyldigheden af de resterende bestemmelser. De lovbestemmelser gælder i alle andre henseender.