Hjælpecenter

Ansvarsfraskrivelse

MEININGER Shared Services GmbH

Obentrautstrasse 72

10963 Berlin, Tyskland

 

TLF +49 (0) 3031878787

FAX +49 (0)30 666 36 222

welcome[at]meininger-hotels.com

 

Administrerende Direktører: Ajit Menon & Vivian Schneider

 

Virksomhedsregister: Amtsgericht Berlin (Byretten)

HRB 106229 B

Momsnummer: 37/065/46053

 

Denne legale notits er gyldig for de følgende hjemmesider:

Facebook: http://www.facebook.com/MeiningerHotels 

Google+: https://plus.google.com/107575956279238210966 

Youtube: http://www.youtube.com/user/MEININGERHotel 

 

1. INDHOLD AF ONLINE TILBUD

Ophavsmanden påtager sig intet ansvar for gyldighed, nøjagtighed, fuldstændighed eller kvaliteten af de angivne oplysninger. Anmodninger om erstatningsansvar overfor ophavsmanden, der vedrører tab af materiel eller ikke-materiel art, der påløber ved brug af de angivne oplysninger, eller ukorrekt brug og/eller ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, hvor intet eller groft uagtsomt skyldighed kan påvises fra ophavsmandens side.

Alle tilbud skal bekræftes og er ikke kontraktligt bindende. Ophavsmanden forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af webstedet eller hele tilbuddet uden forudgående information eller at ophæve offentliggørelsen enten midlertidigt eller definitivt.

 

2. KRYDSHENVISNINGER OG LINKS

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisning til tredjeparts hjemmesider ("hyperlinks"), der ligger uden for ophavsmands ansvarsområder, vil ansvaret udelukkende foreligge i tilfælde, hvor ophavsmanden er bekendt med indholdet, og det er teknisk muligt og ladsiggørligt at forhindre ulovlig brug af indholdet.

Ophavsmanden erklærer udtrykkeligt, at på tidspunktet for oprettelsen af linket, var hjemmesiden fri for al ulovligt indhold. Ophavsmanden har ingen som helst indflydelse på hjemmesidernes fremtidige design, indhold eller copyright, til hvilken links er blevet oprettet. Ophavsmanden fralægger sig derfor ethvert ansvar for al indhold på hjemmesiderne, til hvilke links er blevet oprettet, som ændres efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder også for alle links og henvisninger inden for eget internetudbud samt for tredjeparts inputs i gæstebøger samt diskussioner på fora og mailinglister, der er oprettet af ophavsmanden. Ansvar for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for tab som følge af brugen eller manglende brug af sådanne oplysninger tilbydes udelukkende hos udbyderen af det websted, som linket er etableret til, ikke til udbyderen fra hvis websted til den respektive publikation kun er etableret.

 

3. COPYRIGHT OG VAREMÆRKERETTIGHEDER

I sine publikationer forsøger ophavsmanden at overholde ophavsrettighederne til grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster inkorporeret til at udnytte grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som han selv har oprettet, eller licensfri grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle varemærker og registrerede varemærker, der er inkluderet i internet-tilbuddet og muligvis beskyttet af tredjepart, er underlagt de ubegrænsede vilkår i henholdsvis den gældende varemærkeret og de respektive registrerede ejeres ejendomsret. En navngivning er ikke tilstrækkelig til at angive, at et varemærke ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!

Ophavsretten til varer oprettet af ophavsmanden selv ligger udelukkende hos ophavsmanden af webstedet. Reproduktion eller brug af sådan grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forudgående, udtrykkelig aftale med ophavsmanden.

 

4. DATABESKYTTELSE

 

5. JURIDISK VIRKNING AF DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE

Denne udelukkelse af ansvar skal betragtes som en del af det internettilbud, som dette websted vedrører. Skulle dele eller individuelle formuleringer af denne tekst ikke overholde, ikke længere overholde eller ikke fuldt ud overholde gældende lovgivning, vil resten af dokumentet ikke blive påvirket af dette i dets indhold og gyldighed.

 

6. INFORMATION OM LØSNING AF ONLINE TVIST

Udover muligheden for at kontakte os direkte, har den Europæiske Kommission etableret en online platform til løsning af online tvister under følgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Følg os på

Sweet memories @sonhealtoviagens 🌸 #lyon Stay with us at @meininger_hotels during the Olympics
We are thrilled to welcome you to #Bordeaux for the #olympics2024 and host you at @meininger_hotels!
The Olympics 2024 are coming, and we can’t wait to welcome you to France this summer! Stay with us
#wallscantalk at @meininger_hotels #heidelberg ❤️
#lyon 👌 #lyoncity #lyonfrance
When in #rome 🌸 #romeitaly🇮🇹 #romecity
#rome moments 🍝 #romecity #rometravel @apaluszewska
👋🏻 #brussels